Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

William Somerset Maugham Sözleri

Bir insan aç oldu?u için de?il, h?rs?z oldu?u için çalar.

Yaln?zca s?radan insanlar kendi potansiyellerinin daima en iyi noktas?ndad?rlar.

?nsanlar sizden ele?tiri isteyebilirler, ama gerçekte iltifat bekliyorlard?r.

Hayat çok k?sa, mezarda yataca??m?z günler ise çok uzun!

?nsanin budala olmadan da ya?l? olabilece?ini kabul etmek, nedense gençlere zor gelir.

Hayatta sürekli mutluluk, ancak ba?kalar? için ya?amakla elde edilebilir.

Dil, dü?üncenin giysisidir.

A?k?n trajedisi ilgisizliktir.

En sürekli a?k kar??l?ks?z a?kt?r.

Hayat hakk?nda garip bir?ey: En iyisi d???ndakileri reddettikçe kar??na daha s?k ç?karlar.

Emin oldu?um tek bir ?ey varsa, o da insan?n emin olabilece?i çok az ?ey oldu?udur.

#1493

 
© 2015
AŞK