Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Winston Churchill Sözleri

Uçurtmalar rüzgar gücü ile de?il o güce kar?? koyduklar? için yükselirler.

Dü?en bir ç??da, hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.

Demokrasilerde halk , tüm yanl??lar? denedikten sonra do?ru olan? bulur.

Elimizden gelenin en iyisini yap?yoruz demenin bir anlam? yoktur. Gerekli olan? yaparken ba?ar?l? olmak zorundas?n?z.

Sava? tarihinde hiç bir vakit bu kadar çok ki?i bu kadar az ki?iye bu kadar ?ey borçlu olmam??t?r.

Sava? s?ras?nda Winston Churchill her zaman 9'da yatarm??. Biri ona sormu?; "Say?n Churchill d??ar?da sava? var siz neden yat?yorsunuz?" O da demi? ki "?ngiltere'nin yar?n sa?lam ve dinç bir Churchill'e ihtiyac? var.

Bir ulusu yönetmek, dört çocu?u e?itmekten daha kolayd?r.

?nsan?n tek dü?man? kendisidir, onuda cesaretiyle yenebilir.

Ba?ar? hevesinizi kaybetmeden ba?ar?s?zl?ktan ba?ar?s?zl??a ko?makt?r.

Ter ve Gözya??ndan ba?ka vaad edecek bir?eyim yok.

E?itimsiz bir insan için, söylenmi? sözler; kitaplar? okumak iyi bir ?eydir.

Amerikal?lar her zaman do?ru olan? yapacakt?r, tüm di?er seçenekleri tükettikten sonra!

Demokrasi karsiti en iyi arguman averaj bir oy verenle be? dakikalik muhabbettir.

Bugün kaderimizin efendisi oldu?umuza, bize verilen görevin gücümüzü a?mad???na ve onun ?st?rap ve zahmetlerinin benim dayan?kl?l???m?n ötesinde olmad???na eminim. Kendi nedenimize inand???m?z ve kazanmak için yenilmez bir iradeye sahip oldu?umuz sürece zafer bize uzak olmayacakt?r.

Yirmisinde solcu olmayan?n kalbi, ellisinde hala solcu olan?n akl? yoktur.

Her ?ey can?m? s?k?yor. Son Sözleri.

#1483

 
© 2015
AŞK