Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Wolfgang Amadeus Mozart Sözleri

Beni en çok yükselten ve mutlu bir co?kuyu veren dürüst bir Alman olmamd?r.

Ne üstün zeka, ne hayal gücü ne de her ikisi beraber, bir dâhi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi..??te bu dehan?n ta kendisidir.

Gerçek mutluluk insan?n ald?klar?nda de?il verdiklerinde gizlidir.

Müzi?in en önemli, en zor ve özü tempodur.

Babam?n ülkesi üzerimde her zaman en önemli hakka sahip olmu?tur.

Ölümün tad?, dilimin ucunda. Bu dünyadan olmayan bir ?ey hissediyorum. Son Sözleri

San?r?m söylememde yarar var, Salzburg'u biraz, Ba?piskopos'u ise hiç önemsemiyorum ve ikisine de s?çay?m.

?nsanlar sanat?m?n bana çok kolay bir biçimde geldi?ini dü?ünerek büyük hata ediyorlar. Hiç kimse bestecili?e benim kadar zaman?n? ve dü?üncelerini adamam??t?r. Geçmi?ten ?imdiye kadar ya?am?? hiç bir büyük besteci olmas?n ki, onun eserlerini defalarca kere cal??m?? olmayay?m.

Sevgili babac???m! duygular?m? ?iirle aktaramam, ?air de?ilim; kendimi gölgeler ve ???kla ifade edemem, ressam de?ilim; dü?üncelerimi hareketlerle de aç?klayamam, dansç? de?ilim. Ama bunlar?n hepsini müzikle yapabilirim. Ben bir müzikçiyim. (Babas?n?n, do?um gününü kutlamak için yazd??? mektubundan. )

Mannheim'? sevdi?im gibi Mannheim de beni seviyor.

#1370

 
© 2015
AŞK