Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Woody Allen Sözleri

Eger Tanri varsa, umarim iyi bir mazereti vardir.

Ben mutlu olmak istemiyorum, Ben, seninle birlikte olmak istiyorum.

Dünya'n?n gördü?ü her büyük ba?ar?, önce bir hayaldi. En büyük ç?nar bir tohumdu, en büyük ku? bir yumurtada gizliydi.

?nsano?lu niçin öldürür? Yiyecek için öldürür. Üstelik sadece yiyecek için de?il, ço?u kez yan?nda me?rubat da gerekir.

Ask cevaptir, ama siz cevabi beklerken, seks bi kac guzel ve ilginc soruya yol acar.

A?k olmadan sex bo? bir deneyimdir ama bo? deneyimler aras?nda olabilecek en iyi deneyimdir.

Hayat?m?z, onu nas?l bozmay? seçti?imizden ibarettir.

B?rakt???nda sana ac? verecek kadar bir ?eyi sahiplenme.

Bir adam çok güzel bir ?ark? söylerse mest olursun. Hiç aral?ks?z söylerse, ba??na a?r?lar girer.

Unutulmamas? gereken, hayat?n her evresinin kendine özgü güzellikleri oldu?udur, oysa öldü?ünüz zaman elektrik dü?mesini bulmak zordur.

Istiridye yemeyecegim. Ben yemegimi ölü isterim, hasta degil, yarali degil, ölü.

Ruhum, bedenim olmadan da varl???n? koruyacaksa hiç de?ilse k?yafetlerimin bol ve rahat olacaklar?ndan eminim.

Ölümden sonra ya?am varsa ve hepimiz ayn? yerde bulu?acaksak, beni aramay?n, ben sizi arar?m.

Ölümden korktu?umdan falan de?il, sadece geldi?inde orda olmak istemiyorum.

Zaten kötülük dedi?in, a??r?ya kaçm?? iyilik de?il de nedir?

Bütün cevaplar?n?za kar?? sorular?m var.

Masturbasyonu tercih ederim. Daha iyi siniftan kisilerle karsilasiyorsun o yolla.

Hayattaki tek pismanligim, baska biri olmamam.

Hayat bir toplama kampi gibidir..Ölmeden terk edemezsiniz.

Tanr?'y? bulmak kolayd?r. Bu birkaç hayalle hallolabilir. S?k?yosa siz pazar günü aç?k bir muslukçu bulun.

Yukar?da bizi izleyen bir?ey oldu?unu dü?ünüyorum, malasef onun ad? hükümet.

Ben kucukken Superman'i ornek alirdim. Benle O arasinda bir cok ortak nokta oldugunu dusunurdum. O, her zaman telefon kulubelerine gidip butun kiyafetlerini cikarirdi.

#1496

 
© 2015
AŞK