Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yakup Erel - Ümit ?iiri

Bir ümit

Belki hala eskilerde yada,

Daha eskilerde bir yerlerde

Buzlu bir cam?n seçilememi?li?inde duruyorsundur,

Hiç eskimeden kim bilir.

Kaç güne? batt? ard?n s?ra saymad?m ,

Gözlerin gidince benden, geriye nen kald? ki?

Sorsan deliyim belki de en ZIR r?ndan.

Bu gün anlad?m ki kendimi sorgularda eskitmeliymi?im.

Senin suçun yok cennette cehennemi ya?atmak benim i?im.

?imdi ?eker tad?nda ben,

Israrla eriyece?im gözlerindeki bu?ularda

Pi?manl?klar?m? ?s?t?p önüne koyaca??m,

Sonra ellerini tutup ke?keleri art arda s?ralayaca??m

Gelmek istiyorum sana sadece gözlerinde konuk et beni,

Ama dün gibi s?cakt?r öfken korkuyorum.

Bende anlams?z hüzünler ke?keler

Sende umursamazl?klar nas?l yal?n nas?l pervas?z

Belki biraz pi?manl?k anlayamad???m .

Uzaklardan bir dost sesi

Bo?una beklemedeyim biliyorum .

Bir kas?m ak?am? usulca bakm??t?m gözlerine

Nas?l çevirdin ba??n? hat?rlarsan

Nefreti öfkeyle yo?urmana ?a??rd?m, bu ne ustal?k?

?çimde bir ?eyler c?z etti o an

Oysa sinirlerimi sarmallay?p dü?ümlemi?tim kendimce

Donakald?m öfkene öyle çaresiz

Ac?d? yüre?im, biraz uzaktan öylece bakt?m ard?n s?ra

Bir kar???k hüzün yürüdü yal?n ayak

Sisli ak?amlar?ma do?ru buz gibi

?çim ü?üdü bir an

Eskilerden bir ?ark? dinlemi?çesine

Gözlerinde kaybolu?umu hat?rlad?m.

Hep itiraz ederdin ya ,

Hani yorard?n beni bazen ?srarlar?nla,

Öyle özledim ki d?rd?r?n?.

??te ilk ke?keler ba?lad? bile

Asl?nda;

Ne senin ne benim yoktu günah?m?z

Bo? yere savrulduk al?nganl?k rüzgarlar?yla

Bak gözlerime, söyleyeceklerimi gör n'olur

Dilim lal oldu inan gözlerim ne anlat?rsa odur

Gerisi yalan yalan yalan olur.

Yakup Erel

28 Kas?m 2013

#2095

 
© 2015
AŞK