Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yalanla ?le ?lgili Özlü Sözler

En Güzel Yalan ile ilgili özlü Sözler Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel de?i?ik ve yeni yalanla ilgili sözler haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? k?sa yalan ile ilgili sözler varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.
# Yalan?n dostu, gerçe?in de dü?man? çoktur. De Girardin
# Yalan, güven ve emniyeti, huzur ve itimad? yok eder. ?AF??
# Yalan söylemeye kalkan?n önce kendini inand?rmas? gerekir. GOETHE
# Yalan söyleyen herkes mutlaka nefsinin alçakl???n? ortaya atm??t?r.CAHIZ
# Yalan söyleyen, unutkan olmamal?. Atasözü yalanla ilgili sözler facebook
# Yalanc?, Allah'a kar?? kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir. FRANCIS BACON
# Yalana borçlu oldu?umuz saadet, gerçek saadet gibidir. HENRICH HEINE yalanla ilgili anlaml? sözler
# Yalanc?n?n cezas?, kendisine inan?lmamas? de?il, onun kimseye inanmamas?d?r. BERNARD SHAW
yalanla ilgili kapak sözler
# Abartma, dürüst insanlar?n yalan?d?r. Maistre
# Az yalan söylenemez, yalan söyleyen her yalan? söyler.VICTOR HUGO
# Do?ru söyledi?in zaman kimse inanmayacak. ??te, yalan söylemenin cezas? budur. Talmud
# Gerçek, çizmelerini giyerken, yalan bütün dünyay? dola??r. Spurgeon
# Günah i?lemenin birçok araçlar? vard?r, fakat yalan bunlar?n hepsine uyan bir sapt?r. Oliver Wendell Holmes
# Hay?r için söylenen yalan, fitne ç?karan do?rudan iyidir. Hadis-i ?erif
# Ho?umuza giden yalanlar? avuç dolusu yutar?z da, ac? gerçekleri yudum yudum içeriz. DIDEROT
# ?nan?lmayacak ?eylere inan?yorum demek yalan söylemektir. VOLTAIRE
# ?nsanlar, yalan söylemek zorunda kald?klar? kimselerden nefret ederler. Victor Hugo
# Suçlar?n en büyü?ü yalan söylemektir. Hadis-i ?erif
# Üç türlü yalan vard?r: Basit yalan, kuyruklu yalan ve istatistik. BENJAMIN DISRAELI

#2510

 
© 2015
AŞK