Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yalanla ?lgili Sözler

Abartma, dürüst insanlar?n yalan?d?r. Maistre

Az yalan söylenemez, yalan söyleyen her yalan? söyler. Victor Hugo

Do?ru söyledi?in zaman kimse inanmayacak. ??te, yalan söylemenin cezas? budur. Talmud

Gerçek, çizmelerini giyerken, yalan bütün dünyay? dola??r. Spurgeon

Günah i?lemenin birçok araçlar? vard?r, fakat yalan bunlar?n hepsine uyan bir sapt?r. Holmes

Ho?umuza giden yalanlar? avuç dolusu yutar?z da, ac? gerçekleri yudum yudum içeriz. Diderot

?nan?lmayacak ?eylere inan?yorum demek yalan söylemektir. Voltaire

?nsanin kendi vatan? için yalan söylemesi bir vatanseverlik sanat?d?r. Buna diplomasi denilir. Ambrose Bierce

?nsanlar, yalan söylemek zorunda kald?klar? kimselerden nefret ederler. Victor Hugo

Üç türlü yalan vard?r: Basit yalan, kuyruklu yalan ve istatistik. Disraeli

Yalan?n dostu, gerçe?in de dü?man? çoktur. De Girardin

Yalan söyleyen, unutkan olmamal?. Atasözü

Yalanc?, Allah'a kar?? kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir. Francis Bacon

#1168

 
© 2015
AŞK