Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yaln?zl?k Sözleri K?sa

Yaln?zl???m kendime Güzelim Senin A?k?nla Hitap Dü?mü? Bedenim, Gelece?e Umutsuz Bak?yor güLüm..

geceleri Ba?lar Sözlerim Sabaha Kadar Yaln?zl???m Beni Derinden yaralar Sitemim Sana De?il Sevgilim Sitemim Hayata!

Ya?amak Buysa Ya??yoruz Hepimiz Bir gun Yaln?z Kal?ca??z Bu Yüzden Yaln?z Kalana Kadar Seninle Ya?amak istiyorum A?k?m!

1 Günü Nas?l Anlatay?m Sana Sen yokken geçen Saatleri Nas?l Söylerim Sana Yaln?zl?k Koymu? Ad?n? Art?k Ayr?l?k...

Seni Seviyorum Derken Ayr? Kalmak biLe beni Okadar çok üzüyorki Ne gurbet ne hasret nede özlem Bu Ayr?l?klara göLge dü?ürcek a?k?m bekle Geliyorum Yar?nlar?m?z için..

1 Seni Sevdim ben 1'de Baharlar? Sevdim Seninleyken. Sonbahar Ayr?l???n? Ya?amak Kadermi güLüm?

Beyazlar içinde Seni beklerken Bu Ayr?l?k Niye? Siyah?n Matemine Bürünmü? Bu Duygular Niye? Ayr?l?k için C?rp?n??lar Niye? her Sevmek Ayr?l?km? Demek?

Bu Mesaj?m? Okurken Ayr?l???n Nekadar Ac? Oldu?unu Görülceksin, Benim Gibi Yaln?zl??? Hissedip Hasretin Tad?n? Al?caks?n!

Yaln?z Kalan A??klar Geceleri A?Lar Her Nekadar Erkekler A?lamaz Deselerde her Erke?i A?latan Bir Bayan Vard?r, Ba?rolü iSe Yaln?zl?k iLe Ayr?l?kt?r!

Yaln?zl???mla Sava??rken Kendi Dünyamdam Beni B?rak?p Gittin Umars?zca! Son Sözlerim Bunlar Sana Lanet Olsun Bu Sevdaya!

Oyuncak Gibi Oynatt?n beni, DeLi Divaneye Çevirip Erittin Hevesimi, Ayr?l?klar Senin Eserin oLmu? BuDa bana Ders Oldu, ihanetinin Ayr?l???n?n ödüLü benim için Yaln?zl?k Oldu Gülüm. .

#1545

 
© 2015
AŞK