Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yaln?zl?kla ?lgili Sözler

Bazen kalabal?klar?n ortas?nda, tek ba??m?za kald???m?z vakitlerinkinden fazla yaln?z de?il miyiz? Peyami Safa

As?l yaln?zken yaln?z de?ilim! Schiller

?nsan kendini hiçbir yerde, kar?ncalar gibi kayna?an kalabal??? yar?p geçti?i zamanki kadar yaln?z hissedemez. Goethe

?nsanlar köprü kuracaklar? yerde duvar ördükleri için yaln?z kal?rlar. J. Newton

Geceleyin kap?lar kapan?p da ???klar söndü?ünde, odamda yaln?z?m deme, yine yaln?z de?ilsin. Epictetos

Kendini yaln?z hisseden kimse için her yer çöldür. Cehov

Sevilmeyen bir insan her yerde ve her ?eyde yaln?zd?r. George Sand

Yaln?zl?k en büyük servettir. Goethe

Yaln?zl?k fena arkada?tan hay?rl?d?r. Sühreverdi

"Yaln?zl?k" tek kelime, söyleni?i ne kadar kolay. Halbuki ya?anmas? o kadar zordur ki. Goethe

#1165

 
© 2015
AŞK