Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yanl??l?kla ?lgili Sözler

Ba?kalar?n?n yanl??l?klar? ve kötülükleriyle u?ra?arak ruhunu karartma! Düzeltilmesi gereken biricik insan kendinsin. Emerson

Baz? kimseler, merdivenin sonuna kadar eri?tikleri zaman onun yanl?? duvara dayanm?? oldu?unu anlarlar. Alta

Bir i?i kimsenin yanl?? bulamayaca?? kadar kusursuz yapmak isteyen insan, hiçbir ?ey yapamaz. H. Newman

Bir kimse yapt??? yanl??l?ktan bir kere utanmad? ise bir daha utanacak sebep bulamaz. Mencius

En büyük yanl??l?k, yanl??lar?n fark?nda olmamakt?r. Caryle

Herkes dü?ünceme kat?l?rsa yan?lm?? olmaktan korkar?m. Oscar Wilde

Herkes yanl?? yapar, ancak ahmaklar yanl??lar?nda direnirler. Cicero

?nsanlar yanl?? yapabilirler, yaln?z büyük insanlar yanl??lar?n? anlarlar. Kozebue

Kabul edilen bir yanl??l?k, kazan?lm?? bir zaferdir. Gascoigne

Önce do?ruyu bilmek gerekir, do?ru bulunursa yanl?? da bilinir, ama önce yanl?? bilinirse do?ruya ula??lamaz. Farabi

Yanl?? yapmak bir?ey de?idir, yanl???n? unutmak kötüdür. Confucius

Yanl??lara de?il, onlardan ald???n?z derse bak?n?z. John D. Murphy

#1164

 
© 2015
AŞK