Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yans?ma ?iiri

Yans?ma ?iiri Sayfas? - Seher KARAEFE taraf?ndan Ö?retmen ve Ö?retmenler günü ile ilgili yaz?lm?? Yans?ma ?iiri için buyrun;
YANSIMA
Küçücük bir dünyam vard?, ö?retmenim
Senin avuçlar?nda..
O dünyaya kocaman hayaller s??d?rm??t?m.
Mavilikler vard? ö?retmenim,
Renk renk çiçekler kuca??nda,
Ben mutlulu?u ölümsüz sanm??t?m..
Hayat vard? ö?retmenim,
Kara tahtada, s?ralarda
Umut vard? ö?retmenim,
O masum bak??larda,
Ben karamsarl??? sonradan ö?rendim..
Güven vard? ö?retmenim,
B?rakt?m kendimi kollar?na,
Seninle a?lar, seninle gülerdim.
Azim vard? ö?retmenim,
Çal??mak, çal??mak ve yine çal??mak.
?stek vard? ö?retmenim,
?stemek ve elde etmek.
Amaç vard? ö?retmenim,
?nsan için insanca ya?amak.
?nanç vard? ö?retmenim,
?nanmak ve ba?armak.
Gelecek vard? ö?retmenim,
Minik kalbimizde büyük yer eden bir yar?n,
Tertemiz yar?nlar,
Oysa uzad?kça, uzad? yollar..
Özgürlük vard? ö?retmenim,
Uçurtmay? sal?vermek gökyüzüne,
Ba??ra ba??ra ?ark? söylemek,
Sonra o çocuksu a?lay??lar.
Dü?ler vard? ö?retmenim,
Oysa ?imdi bilmedi?imiz,
?ekil veremedi?imiz,
Yitirdi?imiz dü?ler
Ve ?imdi kat? gerçekler..
Yenilmemeyi de ö?rendim
Bütün bunlara ra?men.
Biraz fedâkârl?k, biraz da emek,
Belki de unutmad???m tek ?ey sevmek..
Art?k kendi yolumda ben
Yapamayaca??m ?eylerin,
Yapabileceklerimi engellemesine
?zin vermeyece?im, ö?retmenim...
Seher KARAEFE
Alt Konular;
Ö?retmen ?iirleri
En Güzel ö?retmen ?iirleri
Ö?retmenler Günü ?iirleri
Ö?retmenler Günü ile ilgili ?iirler

#2934

 
© 2015
AŞK