Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yard?m ?le ?lgili Sözler

Ba?kas?na yarar? dokunan insan en kusursuz insand?r. Sophokles

Dostuna da, dü?man?na da yard?m et, çünkü o zaman dostunla daha yak?n dost, dü?man?nla da dost olursun. Clebul

E?er bir toplum fakirlere yard?m edemezse, zenginleri de kurtaramaz. John Kennedy

Herkes ötekisine yard?m etseydi, herkesin i?i yap?lm?? olurdu. Erner Erchenbach

?nsan, dostlar?n?n ac?lar?na, onlarla bir olup a?lay?p s?zlamakla de?il, yard?m ve bak?m ile kat?lmal?d?r. Epukuros

Size yap?lan en ufak bir yard?m? sak?n unutmay?n?z, yapt???n?z en büyük yard?m? ise hiçbir vakit hat?rlamay?n?z. Chilon

#1162

 
© 2015
AŞK