Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ya? ?le ?lgili Sözler

Ak?l ya?ta de?il ba?tad?r. Fakat akl? ba?a ya? getirir. Cenap ?ehabettin

Bir kad?n kendi k?z?ndan on ya? daha genç göründü?ü müddetçe gayet memnundur. Oscar Wilde

Hakiki ya??n? söyleyen kad?n, insana her ?eyi söyler. Oscar Wilde

Her ya??n kendine göre zay?f bir taraf? vard?r. Andre Roussin

Her ya??n kendine mahsus kaideleri, faziletleri, vazifeleri vard?r. J. J. Rousseau

?nsan?n ya??, ruhunun gençli?ine veya ihtiyarl???na ba?l?d?r. Thomas Mann

Ya? artmakla budalal?k eksilmez. F. Hebbel

Ya? da, a?k gibidir, saklanamaz. Thomas Dekker

Yirmi ya??nda istek, otuz ya??nda zeka, k?rk ya??nda ak?l önemlidir. Benjamin Franklin

#1161

 
© 2015
AŞK