Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ya?amak ?le ?lgili Sözler

Bir insan?n nas?l öldü?ü de?il, nas?l ya?ad??? önemlidir. Samuel Johnson

Daha iyi ya?amak istiyorsa, kötü dü?üncelerini öldür. Sir W. Raleight

En çok ya?am?? insan, en çok y?l saym?? olan de?il, fakat hayat? en çok hissetmi? oland?r. Rousseau

?nsan?n hayata kar?? ödevi ya?amakt?r. Eugene O'Neill

Öldükten sonra ya?amak isterseniz, ölmez bir eser b?rak?n?z. Hz. Ali r. a.

Ya?am? kaybetmekten daha ac? bir?ey vard?r: ya?aman?n manas?n? kaybetmek. Burhan Toprak

Ya?amak, insan? delirtecek kadar tatl? bir ?eydir. Heinrich Heine

Ya?am?n en büyük dram? insanlar?n yok olmas? de?il, sevmekten vazgeçmeleridir. Maugham

Zor olan, kahramanca ölmek de?il, kahramanca ya?amakt?r. Cenap ?ehabettin

#1160

 
© 2015
AŞK