Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yaz ?iirleri

Yaz mevsimi ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Yaz mevsimi ile ilgili ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel yaz ?iirlerini bulabilirsiniz.
Yaz
Yaz, yine geldi yaz,
Ne so?uk kald? ne ayaz.
A?açlar ye?erdi, papatyalar bembeyaz.
Yaz kalemim sen de yaz,
Bu y?l erken geldi yaz.
————-
Yaz Güne?i
Yaz yaz sende yaz
mevsimlerde bitti yaz
ilkbahar yaz derken
akl?m sende kald? etme naz.
Naz?n öldürdü yaz gününde
gölge idik birbirimize
ayr?ld?k ?imdi yaz güne?inde
ben ?imdi gülüyorum günlerimize.
Bu ?ehirde yaz güne?i öldürür
a?k insan? hayata küstürür
sevmesini bilemezsen
a?k?n? yaz güne?i kavurur.
Yaz yaz sende yaz
mevsimlerde bitti yaz
ilkbahar yaz derken
akl?m sende kald? etme naz.
————-
Mevsim yaz
?imdi mevsim yaz,
Zaman?d?r doyas?ya gezmenin biraz.
Elinde bavulun do?ru güneye,
Zaman?n yoksa o zaman ?ileye.
?imdi mevsim yaz,
Tutulmu?tur ?imdi kö?e ba?lar?.
Ba?lam??t?r art?k yaz kaçamaklar?,
Ne yürekler yakacak tatil a?klar?.
?imdi mevsim yaz,
Serin sular ?ifa verecek yanm??lara.
Bir sene çal???p da yorulmu?lara,
?? güç aras?nda kaybolmu?lara.
?imdi mevsim yaz,
Bahar? ya?ayanlara mevsim yaz.
Benim gibi sonbaharda olanlara k?? ayaz,
Galiba bahar mevsimini kaç?rd?k biraz.
?imdi mevsim yaz,
Sen yaz be karde?im yaz.
Neyine gerek senin ?imdi bu yaz,
Sen otur dertlerini yaz kaderini yaz.
————-
Yaz
Yaz?n bitti?ini nerden mi biliyorum
Susuverdi a?ustosböcekleri
Kemençelerini, ?ark?lar?n?
Vurup s?rtlar?na çekip gittiler
Nereden mi biliyorum yaz?n bitti?ini
Ar?ku?lar? daha bir kilim renginde
Ta?a, topra?a
Daha bir yak?n uçuyorlar
Yaz?n bitti?ini nerden mi biliyorum
Bir beyaza çal???yorum ben
Gurbete ve ölüme gidiyorum ak?amüzeri
Bir giz ile bütünle?iyorum
Oturup yazaca??m bunlar? bir güz
Havada yele?imin terli resimleri
Nerden mi biliyorum yaz?n bitti?ini
?u k?z?n gö?üsleri
Uçmaya haz?rlanan yaz sonu havas?
Ergenli?ini al?p götürüyor rüzgar
S?z?yor edas? turuncu yollardan
Yaz?n bitti?ini kimse bilmiyor
————-
yaz geldi
yaz geldi yaz geldi
bahçemize ne?e geldi
yaz geldi yaz geldi
bahçemize cocuklar geldi
yaz geldi yaz geldi
bahçemize çiçekler geldi
yaz geldi yaz geldi
bahçemize ku?ar geldi
yaz geldi yaz geldi
bahçemize ne?e geldi.
————-
O Yaz Gecelerinde
dam üstünde uyudum
o yaz gecelerinde
dü?te anadoluydum
o yaz gecelerinde
yorgan?m var onda yok
gökyüzü ister dayak
hele gözümü al bak
o yaz gecelerinde
küçük ay? büyük ay
demirkaz?k p?r?ltay
gök üstünde kurultay
o yaz gecelerinde
öküz güder gelirdik
ova bay?r kal?rd?k
kocaman ay çalard?k
o yaz gecelerinde
koca gölde yüzerdik
pelit badem ezerdik
?eker ?erbet süzerdik
o yaz gecelerinde
harman yeri çec olur
çocuklar güleç olur
geceleri geç olur
o yaz gecelerinde
geceler yat?l?rd?
arabalar çat?l?rd?
çay?rlar b?ç?l?rd?
o yaz gecelerinde
çoban ate? yakard?
an?z tezek kokard?
elcik çomar bakard?
o yaz gecelerinde
e?e?e odun sarar
kerpice çamur karar
kim ozan efe arar
o yaz gecelerinde
————-
YAZ MEVS?M?
B?R YAZ MEVS?M?NDE KAYBET?M ONU
ALLAHA KURBAN OLARAK VERD?M ANNEM?
CANIMDAN ÇOK SEVSEMDE KADER BOYNUM KILDAN ?NÇE.
HER KAFADAN B?R SES GELD? HERKEZ KEND?N? TESEL? ETT?.
ZAMANLA UNUTURSUN DED?LER AMA GEL GÖRK?
SENELER OLDU.
?Ç?MDE YANAN BU ÖZLEM GÜN GEÇT?KCE AZALACA?I YERDE ÇO?ALDI
HER ZAMAN ARADIM ONU YANIMDA
BENDE HERKEZ G?B? ANNE DEMEK ?STERD?M AMA OLMADI
ONU ANCAK RES?MLERDE ÖPTÜM ANNAM D?YE KARA TOPRA? SARILDIM.
??MD? SORARIM S?ZLERE S?Z ANNES?ZL?K NED?R B?L?RM?S?N?Z?
————-
Bu Yaz
Dikenler sarm??, al yanakl? kiraz,
Dü?ünsek deli, ho? ak?l m? kal?r...
Ne ahmakm???z, a?la?al?m biraz,
Karde? olmad?k, huzur hava al?r...
Ra?bet görür bak, dinli-dinsiz gâvur,
Gel secdeye, dinim "laiklik" yaz...
?slam'a uyduk, ?er tehditler savur,
Gündüzlerim kor, gecelerim ayaz...
Secdede aymaz, müflis bo? tam tak?r,
Yüre?e vuruk, pasl? kal?n zincir...
?eytan k?nal?, oynar ?ak?r ?ak?r,
Sab?rlar biter, dost gönüller incir...
Bulutlar kara, sa?nak ya?mur biraz,
Bo?azlar dü?üm, a?la??r inler saz...
Dikenler sarm??, al yanakl? kiraz,
Bir ho? gidi?at, mevsimler çöl bu yaz...
Afaklar k?z?l, bet utanc?n yüzü,
Zulümden yang?n, a?l?yor gökyüzü...
Geceye esir, göz görmez gündüzü,
Aslan de?i?ti, arat?r öküzü...
Çals?n ne ç?kar, mal paraya hürmet,
?dam kalkt? ya, "k?sasa k?sas"a lanet,
Görünen köy bu, zinaya yok zahmet,
Mazlum ah? var, geliyor k?yamet...
Güller kanad?, akt? sahillere,
Sular kurudu, bulamad?k dere...
Adalet ç?km??, uzun tatillere...
??imiz kötü, hak hay?r getire...
Rabbini bilmez, ?a?ar güdemez kaz,
Kalb ?er yuvas?, beyin olmu? enkaz...
Gülleri bol dik, bülbül söyler niyaz,
Bir ho? gidi?at, mevsim çöl bu yaz...
Yel olsam ke?ke, hidayet eserim...
Kan?m dökülür, bo?a akar terim,
Gün gelir bende, hesab? keserim...
?ükretti?ime, Rabbim ?ükrederim...
Biz bire ba?l?, nankör aciz kulduk,
Geldik arad?k, umduk neler bulduk...
?eytana çarpt?k, ke?ke de bo?ulduk,
Tamaha dald?k, kaybedenler olduk...
Rabbini bilen ümmete tüm niyaz,
Hidayet nuru, çal yüze bembeyaz...
Adalet huzur, geldiyse mektup yaz,
Emri-hak oldu, gitsek te yaz, bu yaz
————-
Yaz Sonu ?iirleri
1
Dün gece ya?mur ya?d? kente,
Sonra sabah, güne?te ay?klanm??,
Bir kahvede dü?ünüyorum,
Sen geleceksin ya, dalg?nl?k
Kopuverdi bir daldan, sallanarak
Geçen bayrak açm?? bir bulut,
Sonra ikindi ve ak?am, bakars?n,
Uyurken bir daha o ya?mur.
2
Fal ç?kt?. Köpükler içinde kald? deniz,
Tepeleme çiçek dolu bir sandal.
Eylülün eskil çad?r?na giriyoruz,
??te, büyücü mart?n?n bozgun ça?r?s?,
Uyurgezer yosunlar? delirten poyraz,
Odalara s???nan ürkü yapraklar?,
??te, ç?rp?nan bir kava??n
Yanl?zl?k sanr?s? dola??yor bahçede.
Melih Cevdet Anday
————-
YAZ ???R?
Yaz?n sesini duyuyorum...
S?cakl??? bir yana
Ya?murlu dakikalar?n? çok seviyorum.
Geceleri,
Yaz gecelerinin uyumak bilmeyen sesi...
Delirten s?caklar bir yana
Arada esen serseri rüzgarlar? seviyorum.
A?ustos böce?inin sesini
ç?nlat?yor her dem yaz kulaklar?mda...
Ve yaz sabahlar?
Güne? hep yak?yor.
Kahvalt?da bile yaz?n bin bir tad?...
Sokaklar bo? gündüz,
Ak?am oldumuydu sereserpe insan.
Kurulur sofralar,
Kiminin derdi yerinde
Kiminin ?en keyfi.
Serinletmiyor sular,
Alev alev yanan gönülleri.
Bulutlu gök yüzünü özlüyor insan,
Ya?mur damlas?na özlem çekiyor bazen.
Ama yaz sen ba?kas?n
Sen sen a?k zaman?s?n.

#2972

 
© 2015
AŞK