Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yeni Sözler

K?sa yeni sözler 2014 sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere a?k yada sevgi yada damar olmak üzere çe?itli payla??m sitelerinde kullanman?z için en yeni sözler facebook twitter için haz?rland?.

Verdi?in çiçe?i kuruttum çiçe?in ad? gülmüydü karanfilmiydi unuttum a?k?m? ilan ederken ?ahidimiz aym?yd?güne?miydi unuttum

Sen Benim Sarho?lugumsun Ne Ay?ld?m Ne De Ay?lmak ?stedim

k!mSeLr KaNmA$In BeN KaNd?M !$te!

ne kadaR koLay aRT?k Seni SewiyoRum demek PeKi ya qeRçeKTen sewmek!?!

YAKIP BÜTÜN A?KIMI KÜLÜ MAZ?YE GÖMDÜM YA?ANILAN SEVDAYI SEN? KALB?ME GÖMDÜM

H e r G ü n B ö y l e y i m i s t e B e n M a h k u m A s k k e l e p ç e ! ! !
s e v d i m b e n s e n i n e r d n b i l e y d i m s e r e f s i z l i g i n i ayr?ld?k sna anlatamadm kaçt?m kaçtm kurtulamad?m

Ben sana k?yarm?y?m o kadar hiyarmiyim

Yüre?im Bo?tu Çünkü Sen Yoktun Sen Geldin Ve Yüre?ime Girdin Sen Beni Sevmedin Ate?in Suyu SEvmedi?i Gibi A?latacaks?n Geceleri

FOrMat ATt?m AN?LaR?ma

BnDEn YeN? B?r BEn BEkLiYOrSan HaTaL?S?n

qiTme n'Olr qiTme iTrZlar eLmde De?l YaLNzm Yalnz YanLIzkLAr eLmde Deil

NaSL Br $ewdAYsha Bu Kr$h? kOyamam DayNmam K?sKnrm $eni PayLa$hamaM

O qÖnl qöNlüMe B0$h DieMi qiRdi SöLe qöNLm $heN sÖLe Na$HL SewDiqiM!

Bu KaLaB?l??n ?ÇnDe YapAYlNz H!$$eTMeqTeNsHe DünYnn Br Ucnda Teq Ba$?NaYm

SEniN iÇ?N aKaN gÖzyA?laR?M kUr?uN oLSUNsenn bn? vUrDU?N gBi kAlbNdn vURSuNHER?Ey? bi?RKtiRdiM içMdE tEk kEl?mEyLE bRlE?t?RdiM sOnUNdAdefollllll!!!!!!
b?rgÜN biTeR diOSuN uNuTab?LcEk miSiN?
bn sndeN bi pArçay?M aTabilcK misiN?
hAdi kOpAR pArMa?InI k?yAbiLcEK misiN?
bn sen?N kOpARD??IN pArMa?InDaN aKaCaK kAn de?iL
gEr?ye kAlAN aC?yIm dayAnA bilCeK mi?sN??

HaTIrLaMAk ?sT?YOrUm GöZLeR?nin ReNG? Ye?il M?yD?
YaPRAKLar KDr
MaV? M?yD? DENizLer Kdr
Ela MIYD? Da?lArIn TepeS? KdR
Haa ?imD? HAT?rLaD?m
SEnin GözLeR?n KÖRdü A?KImI GÖRmEyecK Kdr'

Eskiden olsa arkandan bakar a?Lard?m, ?imdi arkama biLe bakmam
Eskiden u?runa dünyaLar? yakard?m, ?imdi bir K!BR!T bile çakmam...!

Bugün bensem Dün sensin, Deli bensem Zincirim sensin, Sarho? bensem ?arab?m sensin,
A??k bensem A?k?m sensin ve ben hala ya??yorsam Sebebi Sensin...

SIMDI BASKASININ OLSANDA, BOYNU BUKUK YALNIZ KALSAMDA,
ELIMI TUTUP SACIMI OKSAMASANDA BILIYORUM YINEDE BENIMSIN...

HANI SADECE OLUM AYIRIRDI BIZI, SOYLE SEVGILIM...HANGIMIZ OLDU

Sen BenDen Ayr?Lmaya Karar VereCek Kadar KüçüLdüySen ... Ben Senin
U?runDa ÖLümü Göze ALaCak Kadar BüyüDüm Demek" ir...

Ayd?nl?k dunyam? karanl?k eyleme, Seven yureg?m? sens?zl?ge surukleme,
Her s?gara duman?nda akl?ma du?me, Duste gor ben?m dustugum bu hale

A?K YaSaK SeVgI YaSaK NeYmI? eFeNdIm yA?Im uFaK

KeNdiNzi PaHaL? ZaNNeTMein HePNZN !NdRMli qüNLeRni BiliOrm

Hayat Yollardan Çizilmi$ oLsa BiLe Yollardan Birini SeçeCekSin Seçti?in Yolda öLüm BiLe oLsa Selam Verip GeÇeCekSin

Bu Cinayet Günah?n Günah?n En Has HaLi ihaNeT ! Hakk?m? Ver GiDeyim Adalet!!

senin ne oldu?un benm içn önemli deil.sonuçta gözlerimn sanabakt??? kadars?n.ben o gözleri senden çekti?im an ho?bir an? olarak kals?n

Çok geçen günler varki hat?r? cihan de?er. Bir?eye muradetme olazsa inadetme gör mevlam neyler nerylerse güzel eyler. HAFIZ HAL?L AKAT

Hak tecelli eyleyince heri?i asan eder halk eder eshab?n? bir lahsada ihsaneder.

ya gözlerin akl?mda yada sesin kula??mda ya hayalin kar??mda yada sesen kula??mda ya ben ç?ld?r?yorum yada çok seviyorum ya sevmek çok güzel yada sevilen çok özel

DertLeri Koy Kenara geL yan?ma Cüzdan doLu Para Dü?men Dara ... Ask?m Ask? Bosver s?md?L?q Kes Sesini Yapma biLmisLiq.

sen benim fark?m? farkedemedin, art?k farketsen de farketmez, beni farkedenler senden ÇOK FARKLI!!

bir ?iirin içine s???nd?m, ayr?l?klar bitince haber verin!!!

yan?mda kimse olmad???ndan de?il yaln?zl???m, yaln?z oldu?umu söyleyebilece?im kimsem olmad??? için yaln?z?m...

kaç sokak var gördü?ümde a?lad???m bilirmisin? yaln?zl?ktan midem bulan?r gel desem gelirmisin?

a??k olmak de?il bir ömür boyu sevmektir marifet...

hayat kalbini okuyacak bir ?ark?c? yaratmad?ysa, akl?n? konu?acak bir filozof yarat?r...

ölüm öncesi yorgunluk var gözlerimde... gölgem bile bo?mak için f?rsat ar?yor!!!

b?caklar kesmedi de tenimi bir kötü sözle öldüm...

dü?ünce ?eytandan davran?? tanr?dand?r hangi dü?üncenin davran??a dönü?ece?ine karar verense insand?r!!!

zaten büyük a?klar?n adam? olamazd?n sen. adresim yaln?? kahraman?m yaln??t?!

?imdi daha iyi anl?yorum ki, Nefes almak de?ilmi?, ya?amak. Ate?lerde yanmak gibi bir ?ey, Seni severken, sensiz olmak...

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz.

A$k K?Z Arkada$?N?N DuDaq?NDaN ÖpMeK Kadar UcuZsa BeNDe O A$kI SaTaCaK KaDaR $eReFSiZiM.

bütün trajediler ölümmle biter bütün komediler ise evlilik le!

sevda dudaklar?mdan akan sözcükler de?il yüre?imde kanayan yaram

z?rh?n içinde olan kaderdir evlad?m insan de?il

YasakLand?n!! Hep SakLand???n bu KaLpten kovuLdun SenIs?n?p Uyumay? Unut, Sar?L?p A?Lamay?da Günayd?n Gittim Ben

ÇizDm $iLdm qeÇmisiMzi qLeCeqe Da!R Btn eSkizLri$nLe yARnm yoqqi"hayat?ms?n" cMleSndqi qizLi ÖzNe Sanm$tm qeNdimi!

Biz Nrde Hata Yaptk?! Bi anLk sinrLe onca resmi yakt?k! Y?rtt?k att?k onuru ço?u kez Göz mü de?di be 'a?k?m' imrenirdi herkes

///^A?Ik oLmAk De?L BiR öMüR BoYu SeVe BiLmEkTiR MaRiFeT^///

-?-??-?- Öyle Bir Sevdiki kalbim Unutmaz Artik Bir An »» Seni ==>> «« !!-?-??-?-

?NSANLAR VARDIR SEVG?YE LAYIKTIR?NSANLAR VARDIR SEVG?N?N EN YÜCES?N? VERSENDE A?AGLIKTIR

Eskiden olsa arkandan bakar a?Lard?m, ?imdi arkama biLe bakmam.
Eskiden u?runa dünyaLar? yakard?m, ?imdi bir K!BR!T bile çakmam...!

Bugün bensem Dün sensin, Deli bensem Zincirim sensin, Sarho? bensem ?arab?m sensin,
A??k bensem A?k?m sensin ve ben hala ya??yorsam Sebebi Sensin....

SIMDI BASKASININ OLSANDA, BOYNU BUKUK YALNIZ KALSAMDA,
ELIMI TUTUP SACIMI OKSAMASANDA BILIYORUM YINEDE BENIMSIN...

HANI SADECE OLUM AYIRIRDI BIZI, SOYLE SEVGILIM...HANGIMIZ OLDU

Sen BenDen Ayr?Lmaya Karar VereCek Kadar KüçüLdüySen ... Ben Senin
U?runDa ÖLümü Göze ALaCak Kadar BüyüDüm Demek" ir...

Ayd?nl?k dunyam? karanl?k eyleme, Seven yureg?m? sens?zl?ge surukleme,
Her s?gara duman?nda akl?ma du?me, Duste gor ben?m dustugum bu hale.

A?K YaSaK SeVgI YaSaK NeYmI? eFeNdIm yA?Im uFaK

KeNdiNzi PaHaL? ZaNNeTMein HePNZN !NdRMli qüNLeRni BiliOrm

Hayat Yollardan Çizilmi$ oLsa BiLe Yollardan Birini SeçeCekSin Seçti?in Yolda öLüm BiLe oLsa Selam Verip GeÇeCekSin..

Bu Cinayet Günah?n Günah?n En Has HaLi ihaNeT ! Hakk?m? Ver GiDeyim Adalet!!.

Yeni Bir Sayfa Açt?m KenDiMe içinDe SeN Yoksun.. Kalbim hayvanat BahÇesi De?iLki içinDe köPeqLer oLSun . .

A?K BAZEN G?TMEKT?R. AMA G?TMEK B?T?RMEK DEG?LD?R GÜLÜM

Her Adam?m Diyen Adam De?iLdir, , SeninDe Dedi?in Gibi Her DelikanL?y?m DiYen DeliKanL? De?ildir Sen?nDe olmaD???n Gibi !!!!

Geçmi? yada Gelecek diye bir?ey yoktur sadece Sonsuz bir ?imdiki zaman vard?r...

Ne Ses Ne Nefes Ne De Rüzgar Ba???lar Seni DöNüp S?rt?n? Giderken SöyLe Kim Kar??Lar Seni ??

Otoritenin sesi mant???n sesi olup her kesime itaat etmelidir....

Pa$a GönLüm ?sTeRSe SeVeRim Zorlama ?sTerSem Sevdiririm DiyeCekSinKi NeReYe Kadar Bu HavaLAr ? Kim TaKaR ! DevRan DöNeNe kaDar !! . .

Seninle Olman?n En Heyecanl? Yönü Ne biliYor musun.. Birilerinin Bizi Görme Tedirginli?iyle Korkusuzca Yollarda yürümek..

Zülmü Alk?$LaYamam, Zalimi AsLa SeVeMeM Gelenin Keyfi için Geçmi?e Kalk?p Sövemem !

Sana Tapt?g?m Kadar Paraya Tapsayd?m Milyarder, Allah'a Tapsayd?m Peygamber Olurdum.

Aban?n kadri, ya?murda bilinir.

Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz.

Acele ise, ?eytan kar???r.

Acele yürüyen yolda kal?r.

Acemi kat?r kap? önünde yük indirir.

Ac? ac?y? bast?r?r, su sanc?y?.

Aç?k yaraya kurt dü?mez.

Ac?kan doymam, susayan kanmam san?r.

Ac?nd?r?rsan ars?z, ac?kt?r?rsan h?rs?z olur.

Aç ay? oynamaz.

Aç b?rakma h?rs?z edersin, çok söyleme ars?z edersin.

Aç koynunda az?k durmaz.

Aç köpek f?r?n y?kar.

Aç tavuk rüyas?nda kendini dar? ambar?nda görür.

Aça dokuz yorgan örtmü?ler, yine uyuyamam??.

Aç?n iman? olmaz.

Aç?n karn? doyar gözü doymaz.

Açl?k ile toklu?un aras? bir dilim ekmek.

Adam e?e?inden, kad?n dö?e?inden belli olur.

Adamak kolay, ödemek güçtür.

Adamakla mal tükenmez.

Adam?n iyisi i? ba??nda belli olur.

A?aca balta vurmu?lar "sap? bedenimden" demi?.

A?aca ç?kan keçinin do?urdu?u o?lak dala bakarm??.

A?aca dayanma kurur, insana güvenme ölür.

A?aç ne kadar meyve verirse, dal? o kadar yere e?ilir.

A?aç ne kadar uzarsa uzas?n gö?e de?mez.

A?aç ne kadar yüksek olsa da yapraklar? yere dü?er.

A?aç yas iken e?ilir.

A?açtan ma?a Yörükken pa?a olmaz.

A??r kazan geç kaynar.

A??r tas batman döver.

A??z yemeyince yüz utanmaz.

A?lama ölü için, a?la deli için.

A?lamayan çocu?a meme vermezler.

A?larsa anam a?lar, gerisi yalan a?lar.

A?layak da gözden mi olak?

A?r?s?z ba? mezarda gerek.

A?z? aç?k ayran delisi.

Ahmak misafir ev sahibini a??rlar.

Ak akçe kara gün içindir.

Ak koyunun kara kuzusu da olur.

Akan su yosun tutmaz.

Akçe bulsam, ç?k? yok

Ak?l ak?ldan üstündür.

Ak?l yasta de?il ba?tad?r.

Ak?ll? dü?ünene kadar, deli o?lunu evermi?, torunu olmu?.

Ak?ll? evlad?n var, neylersin mali, ak?ls?z evlad?n var neylersin mali?

Ak?ls?z bastan sefil taban ne çeker.

Ak?ls?z ba??n cezas?n? ayaklar çeker.

Ak?ls?z köpe?i yol kocat?r.

Ak?ls?z?n ?a?k?n? beyaz giyer k?? günü.

Akraban?n akrabaya etti?ini akrep etmez.

Akran?yla konu?mayan?n sesi, semadan gelir.

Ak?am gelen misafirin, yiyece?i bulgur s?k?s?, yataca?? ah?r sekisi.

Ak?am?n hayr?ndan sabah?n ?erri hay?rl?d?r.

Al elmaya tas atan çok olur.

Al yak???rken, el bak???rken.

Alaca??n bir i?ne, çeli?in okkas?n? orant?ya vurursun.

Al??m?? kudurmu?tan beterdir.

Alim unutmu?, kalem unutmam??.

Allah aptala e?e?ini kaybettirir, sonra buldurup sevindirir.

Allah ?a??rtt? m?, day?ya hala dedirtirmi?.

All? yelek, pullu yelek, canfes neye gerek?

Alma mazlumun ahini ç?kar aheste aheste.

Alt?n esik gümü? e?i?e muhtaçt?r.

Alt?n yere dü?mekle pul olmaz.

Alt?n?n k?ymetini sarraf bilir.

Anan turp, baban ?algam, sen içinde gülbe ?eker.

Anas?na bak k?z?n? al, astar?na bak bezini al.

Anlayana Sivrisinek saz anlamayana davul zurna az.

Aptal dü?ünden çocuk oyundan usanmaz.

Aptal?n karn? doyunca gözü yolda olur.

Ar gözden, kar yüzden anla??l?r.

Ar namus tertemiz.

Arap eli öpmek, dudak karartmaz.

Arayan belas?n? da devas?n? da bulur.

Ari satm?? namusu tellala vermi?.

Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara ç?kar.

Arkada? dedi?inin gölgesinde suç islenir.

Arkada?l?k pazara kadar de?il mezara kadard?r.

Arkal? it kurdu bo?ar.

Armudu sap?yla, üzümü çöpüyle, pekmezi küpüyle.

Arpa ekinde bu?day bekleme.

Asil azmaz, bal kokmaz, kokarsa ya? kokar, asl? ayrand?r.

Aslan yatt??? yerden belli olur.

Asl?nda olan t?rna??na getirir.

A? sabah?n i? sabah?n.

At al?rsan yaz?n, deve al?rsan güzün, avrat al?rsan gezin ha gezin.

At binenin k?l?ç ku?anan?nd?r.

At ile avrat yi?idin ikbalindendir.

At karn?ndan, yi?it burnundan bellidir.

At olacak tay yürüyü?ünden belli olur.

At ölür de, itler bayram eder

At sahibinin alt?nda ki?ner.

At ver h?s?m ol, k?z ver has?m ol.

At, sahibine göre ki?ner.

Ata et, ite ot verilmez.

Atasözü tutmayan, uluya uluya kal?r.

Ate? dü?tü?ü yeri yakar.

At?n iyisi arkadan gelmez.

At?n iyisine doru, yi?idin iyisine deli derler.

At?n ölümü arpadan olsun.

Atlar tepi?irken arada e?ekler ezilir.

Atl?, itli s??m??, bir çocuk s??mam??.

Av alma, kom?u al.

Avrad? er zapdetmez, ar zapt eder.

Ay bozmaz, süt kokmaz. Kokarsa ayran kokar, çünkü asl? süttür.

Aya?a dokunmad?k ta?, ba?a gelmedik i? olmaz.

Aya??n s??mayaca?? yere ba? sokulmaz.

Aydan gelen hal? üstüne, günde gelen kül üstüne.

Aylak sirke baldan tatl?d?r.

Az sab?rda, çok keramet vard?r.

Az tamah, çok ziyan getirir.

Az yasa, uz yasa, ak?bet gelecek basa.

Az?tm??, kudurmu?tan beterdir.

#2686

 
© 2015
AŞK