Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yeni Sözler

Yéni Bir Sayfa Açt?m KénDiMé içinDé SéN Yoksun Kalbim hayvanat BahÇesi Dé?iLki içinDé köPeqLér oLSun

Hér Adam?m Diyen Adam Dé?iLdir, , SéninDe Dédi?in Gibi Hér DélikanL?y?m DiYén DéliKanL? Dé?ildir Sén?nDé olmaD???n Gibi !!!!

Né Sés Né Néfes Né De Rüzgar Ba???lar Séni DöNüp S?rt?n? Giderken SöyLe Kim Kar??Lar Séni ??

Pa$a GönLüm ?sTéRSé SéVéRim Zorlama ?sTérSém Sévdiririm DiyéCékSinKi NéRéYé Kadar Bu HavaLAr ? Kim TaKaR ! DévRan DöNéNé kaDar !!

Zülmü Alk?$LaYamam, Zalimi AsLa SéVéMéM Gélénin Kéyfi için Géçmi?é Kalk?p Sövemem !

Birini sewdim:werem oldu

Birini sewdim:kanser oldu

Birini sewdim:kamyon çarpt?

Birini sewdim:e?ek tepti

Birini sewdim:eller ald?

KAFAMI BOZMA

senide sewerim haaa

YasakLand?n!! Hep SakLand???n bu KaLpten kovuLdun SenIs?n?p Uyumay? Unut, Sar?L?p A?Lamay?da Günayd?n Gittim Ben

ÇizDm $iLdm qéÇmisiMzi qLéCéqé Da!R Btn éSkizLri$nLé yARnm yoqqi"hayat?ms?n" cMléSndqi qizLi ÖzNe Sanm$tm qéNdimi!

Biz Nrde Hata Yaptk?! Bi anLk sinrLe onca resmi yakt?k! Y?rtt?k att?k onuru ço?u kez Göz mü de?di be 'a?k?m' imrenirdi herkes

YoLcuLuk nereye, kimLer u?runa öLmeye!? 4 yaLn?zL?kLa 1 Do?ruyu Götürmeye Hadi a?La a?La BöyLe Kahpedir Dünya!!

ankara seni sen oldu?un için de?il sevdi?im senin yan?nda oldu?u için seviyorum

///^A?Ik oLmAk De?L BiR öMüR BoYu SeVe BiLmEkTiR MaRiFeT^///

уalaηѕaη уalaη? ѕeωeяιm elιm∂e ∂e?ιl

egeя $eνg!η B!я heνe$$e geяçek ∂e1l haуal$e η!¥et!η $eν!ρ a¢1 νeяmek$e $eνme Beη1 aяka∂4$

уσklυ?υη∂a ιηtιhaяlaяa meуιllιуιm, , ¢aη çekι?ιуσя haуalleяιm

"¢?"¢??"¢?"¢ Öyle Bir Sevdiki kalbim Unutmaz Artik Bir An »» Seni ==>> «« !!"¢?"¢??"¢?"¢

?NSANLAR VARDIR SEVG?YE LAYIKTIR?NSANLAR VARDIR SEVG?N?N EN YÜCES?N? VERSENDE A?AGLIKTIR

Verdi?in çiçe?i kuruttum çiçe?in ad? gülmüydü karanfilmiydi unuttum a?k?m? ilan ederken ?ahidimiz aym?yd?güne?miydi unuttum

Sen Benim Sarho?lugumsun Ne Ay?ld?m Ne De Ay?lmak ?stedim

k!mSeLr KaNmA$In BeN KaNd?M !$te!

né kadaR koLay aRT?k Séni SéwiyoRum démék PéKi ya qéRçéKTén séwmék!?!

YAKIP BÜTÜN A?KIMI KÜLÜ MAZ?YE GÖMDÜM YA?ANILAN SEVDAYI SEN? KALB?ME GÖMDÜM

Kaç öLüm wa?¯$a qözéé aLdm hayaT?m?? çöPé aTtm Tüm RüyaLa?¯ KaBu$ Y!né Ko?¯kuy0ruMmM

n e g ö z l e r i n d e b i a n l a m n e d e s ö z l e r i n d e b i ç i k a r a r a r i m , h a y a t i k u r a l l a r a g ö r e d e g i l k a f a m a g ö r e y a s a r i m !

H e r G ü n B ö y l e y i m i s t e B e n M a h k u m A s k k e l e p ç e ! ! !

B i r S e v d i g i m V a r k i S o r m a y i n B e n o N a D e L i o B E N D E N D E D e L i ! !

s e v d i m b e n s e n i n e r d n b i l e y d i m s e r e f s i z l i g i n i ayr?ld?k sna anlatamadm kaçt?m kaçtm kurtulamad?m

Ben sana k?yarm?y?m o kadar hiyarmiyim

Yüre?im Bo?tu Çünkü Sen Yoktun Sen Geldin Ve Yüre?ime Girdin Sen Beni Sevmedin Ate?in Suyu SEvmedi?i Gibi A?latacaks?n Geceleri

FOrMat ATt?m AN?LaR?ma

BnDEn YeN? B?r BEn BEkLiYOrSan HaTaL?S?n

qiTmé n'Olr qiTmé iTrZlar éLmdé Dé?l YaLNzm Yalnz YanLIzkLAr éLmdé Déil

NaSL Br $éwdAYsha Bu Kr$h? kOyamam DayNmam K?sKnrm $éni PayLa$hamaM

O qÖnl qöNlüMé B0$h DiéMi qiRdi SöLé qöNLm $héN sÖLé Na$HL SéwDiqiM!

Bu KaLaB?l??n ?ÇnDé YapAYlNz H!$$éTMéqTéNsHé DünYnn Br Ucnda Téq Ba$?NaYm

SEniN iÇ?N aKaN gÖzyA?laR?M kUr?uN oLSUNsenn bn? vUrDU?N gBi kAlbNdn vURSuNHER?Ey? bi?RKtiRdiM içMdE tEk kEl?mEyLE bRlE?t?RdiM sOnUNdAdefollllll!!!!!!

b?rgÜN biTeR diOSuN uNuTab?LcEk miSiN?

bn sndeN bi pArçay?M aTabilcK misiN?

hAdi kOpAR pArMa?InI k?yAbiLcEK misiN?

bn sen?N kOpARD??IN pArMa?InDaN aKaCaK kAn de?iL

gEr?ye kAlAN aC?yIm dayAnA bilCeK mi?sN??

HaTIrLaMAk ?sT?YOrUm GöZLeR?nin ReNG? Ye?il M?yD?

YaPRAKLar KDr

MaV? M?yD? DENizLer Kdr

Ela MIYD? Da?lArIn TepeS? KdR

Haa ?imD? HAT?rLaD?m

SEnin GözLeR?n KÖRdü A?KImI GÖRmEyecK Kdr'

Eskiden olsa arkandan bakar a?Lard?m, ?imdi arkama biLe bakmam

Eskiden u?runa dünyaLar? yakard?m, ?imdi bir K!BR!T bile çakmam...!

Bugün bensem Dün sensin, Deli bensem Zincirim sensin, Sarho? bensem ?arab?m sensin,

A??k bensem A?k?m sensin ve ben hala ya??yorsam Sebebi Sensin...

SIMDI BASKASININ OLSANDA, BOYNU BUKUK YALNIZ KALSAMDA,

ELIMI TUTUP SACIMI OKSAMASANDA BILIYORUM YINEDE BENIMSIN...

HANI SADECE OLUM AYIRIRDI BIZI, SOYLE SEVGILIM...HANGIMIZ OLDU

Sen BenDen Ayr?Lmaya Karar VereCek Kadar KüçüLdüySen ... Ben Senin

U?runDa ÖLümü Göze ALaCak Kadar BüyüDüm Demek" ir...

Ayd?nl?k dunyam? karanl?k eyleme, Seven yureg?m? sens?zl?ge surukleme,

Her s?gara duman?nda akl?ma du?me, Duste gor ben?m dustugum bu hale

A?K YaSaK SeVgI YaSaK NeYmI? eFeNdIm yA?Im uFaK

KéNdiNzi PaHaL? ZaNNéTMéin HéPNZN !NdRMli qüNLéRni BiliOrm

Hayat Yollardan Çizilmi$ oLsa BiLé Yollardan Birini SéçéCékSin Séçti?in Yolda öLüm BiLé oLsa Sélam Vérip GéÇéCékSin

Bu Cinayet Günah?n Günah?n En Has HaLi ihaNeT ! Hakk?m? Ver GiDeyim Adalet!!

Konu?mak istedikçe sana susuyorum, Kaçmak istedikçe yine sana yakalan?yorum. yenildim i?te! ama yinede seviyorum .

Öyle bir zamanday?zki yi?it belli de?il mert belli de?il, herkes yaras?na merhem ar?yor dert belli de?il, derman belli de?il. !!!

SevmedikLerinize sabretmedikçe, SevdikLerinize kavu?amazs?n?z. !– HZ. MUHAMMED {S. A. V}

Bu seyriyen ellerle senden seni isterim, senden seni isterken can?mdan ç?kar tenim, sana a??k ruhumdu merce?i yakan ???k, gözlerim cemalini görmeden de kama??k...

DE?ER VERD?KLER?M, yüzüme kap?lar? kapat?rsa , B?R DAHA AÇILMASIN D?YE, ben o kap?lar?n üzerine BETON dökmesini de B?L?R?M..

Ak?ll? kad?n yat?r?m? süpürgeye yapar. Önce saç?n? süpürge eder. bakt? neyaparsa yaranam?yo, bukez süpürgeye biner CADILIK eder

"Ž"Kalp midir insana sev diyen yoksa yaln?zl?k m?d?r körükleyen?Sahi sevmek nedir?Bir muma ate? olmak m? yoksa yanan ate?e dokunmak m?..?"

*Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer. Sen o suya yaz? yazd?n. ?imdi güne?in do?mas?n? bekle.

*Seni unutmak için and içtim gözlerin geldi akl?ma vazgeçtim.

2012 Ac? sözler

B?rakt?m kendimi Art?k bakm?yorum hayata, kapand?m odama ya?am?yorum Sanki Bu hayatta ne ?ark?lar ne ?iirler teselli etmek harebe gönlümü ben Ac?lara gömülmü?üm Kimse Alamaz Gönlümü..

Gerçekten ya?anan sözlerim bunlar kimse kald?ramaz içimdeki ac?lar? bir gencin ç??l?klar? bunlar anlamaz sevmeyen anlamaz çekmeyen ac?yla bir dünya var hayat?mda nereye baksam onu görüyorum kar??mda...

buruk bir hayat?n buruk bir ac? hat?ras?y?m hayatta ne yaln?zl???ma a?lar?m nede ac?yan kalbime sadece sana a?lar?m ak?p giden zaman?ma üzülürüm..

Nefretimi Sana yazsam Ne Olucak Sonunda Yine Ac? Çekecek Seven kalbim Seni Seven kalbim Ac?lar içinde kaybolacak Sonunda Senin hayat?mda Kayboldu?un gibi.

içimde yaln?zl?klar içimde ayr?l?klar ve içimde bunlar?n tüm ac?s? sen bakma bana gül oyna ya?a kendi hayat?nda ben ac?lar?mla terk edilmi?im bu dünyada mutsuz etmek istemem kimseyi ac?lar?mla..

Yanl?? Zamanlara kap?ld?m Seninle yanl?? bir a?k? ya?ad?m seninle ac?y? yazd?n kalbime gittin sebepsizce lanet ediyorum Sana!!!

2012 Anlaml? sözler

Kaybettiklerimi Dikkate Alsayd?m Neler Olurdu NelerBen Kazand?klar?ma Bakar?mOnlar? Olanlarla Bitenlerle Hat?rlar?m!

UMUTSUZ SEVDALARIN ODA?INDAYIM B?LEMED???M NE VARSA HEP AMA HEP ?Ç?NDEY?MSENS?ZLERE ?SYANLARDA SENS?ZL?KLERE FERYAT F?GANLARDAYIM

Solan Güller Misali Sende Kaybolup Gittin Benli?imdeBen Seni Senden Daha Çok Sevdim Yüre?imle

Bedenimle Sevip Ok?uyorum Seni Rüyalar?m?n ?nsan?

Herkes benim gibi de?il sevdi?im Sen benim kalbimi ter içinde b?rak?rs?n ba?kalar? senin üstünde sana ter att?r?r.

Akilli Don Kisot uygun ruzgari bekler. S. LEC

Ak?ll? olup dünyan?n kahr?n? çekmektense, deli ol dünya senin kahr?n? çeksin.

Ak?ama kar?? gitme, tan'a kar?? yatma.... Atasözü

Aliskanliklar zit aliskanliklarla onlenir. EPIKTETOS

Alk?? isteyen ?sl??a da katlan?r.

Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever. Kur'an

Altin prangalar demir olalardan cok daha kotudur. M. GANDHI

An? yazmak, ölümün elinden bir ?ey kurtarmakt?r.... Andre Gide

Anneler cocuklarinin aklindan tutcaklari yerde ellerinden tutarlar. DUPONLOUP

As?lan h?rs?z de?il, yakalanand?r. Çek Atasözü

2012 A?k sözleri

Sesin De?di?inde Yüre?ime Yüre?im Titriyorsa Avuçlar?nda ve Her Kapay??ta Gözlerimi Ü?üyen Bak??lar?m Is?n?yorsa Bak??lar?nda Tek Çarem F?s?ldamaksa E?er Avaz?m Ç?kt??? Kadar F?s?ldayaca??m...Seni seviyorum.

Ak?am?n son bulan ufuklar?nda güne? damla damla erirken hayatta kalan tüm duygular?mla sana sesleniyorum: Seni seviyorum.

@Daglarin tepesine çikip "SENI SEVIYORUUM" Diye bagirmana hiç gerek yok, herhangi bir gecede herhangi bir yildiza bakarak usulca "SENI SEVIYORUM" Demen yeterli tipki benim yaptigim gibi "SENI SEVIYORUM

@Aglamak uzak gülmek hep seninle olsun ama bir gün illede aglaman gerekirse oda mutluluk için olsun

@Ben seni unutmak için sevseydim adini kalbime degil, günes çiktigi zaman kaybolacak olan bugulu cama yazardim

@Al vur hançeri kana bulansin fazla vurma derine çünkü orda sen varsin

?çinizdeki serseriyi kar??n?zdakinin gözüne sokun.

Biz ?erbeti Damara Dökenlerden De?iliz Biz Damara Direk Girip ?erbetlendirenlerdeniz...

Her a?ladiginda gözlerinden akan her damlanin kalbimi vuran kursun oldugunu düsün, aglarken cok aglamada o kursunlar beni öldürmesin.

Dünya kadar derdim olsun senin gibi yarim olsun kavu?maya zaman yoksa öbür dünya bizim olsun para ?öhret elin olsun tatl? dilin benim olsun sensiz geçen yüzy?l de?il seninle gecen bir gün benim olsun a?k?m...

Ya tam severim yada tek kalemde silerim tarihi ben yazd?m tarihdende ben silerim..

Bendeki a?k ate?i cehennemi kiskandirir.

Ben seninle to?ra?a girerim diyenleri çok gördüm ben öyle diyenleri topra?a hep yanl?z gömdüm.

Madem ayr?l??a hüküm giymi? bu yürek ; O zaman ölmek için ya?amak gerek !!!

Varm? Bu A?k?n Sonu Serseri , Her Sevgi Kald?ramaz Seni, Harbi Olmak Bizim i?imizdir Sanaldan Ba?ka Bi?i De?il Gülü?lerin...

A?lamak çocuklara, affetmek ALLAH a mahsustur;Bir gün beni aldat?rsan a?lamam cocuk de?ilim, affetmem ALLAH de?ilim...

Herkesin korktu?u ölümü biz sokaklarda oyun niyetine oynar?z bee !gülümm

A?k? sevene de?il ;sevipte ayr?lana son ;benim a?k?m? ona de?il sen gelde bana sor!

Kimine göre adam?z, kimine göre yalan?z Hepiniz rahat olun biz adam?na göre muamele yapar?z...

Serseriyim sokaklar evim, serseriyim adam gibi severim, bana bir ad?m gelene ben on ad?m giderim..Dinle cici k?z dinle zannedersinki serseri a?lamaz, serseri bi kayboldumu onu kimse bulamaz, ?imdi anl?yorsun ya, ?ehirlerin asi k?z? hiç kimse serseri gibi sevipte a??k olamaz...

Biz sevgiliye çiçek verenlerden de?il, arkada?a can verenlerdeniz. biz fele?in çemberinden geçmi? alemci gençleriz...

Eger birgün gelir beni unutursan, bilki silahim artik belimde degil elimde, ama ici bos, cünkü kursunu beynimde.... !!!

Varm? Bu A?k?n Sonu Serseri , Her Sevgi Kald?ramaz Seni, Harbi Olmak Bizim i?imizdir Sanaldan Ba?ka Bi?i De?il Gülü?lerin...

Lanet Ediyorum Sana, Bir Serseri U?runa Oldu feda, Ne Amac?m Kald? Nede Derman?m, Bittim Sayende! Sevdalara Dü?man?m...

Vefa Beklerken Kalbim Vefas?zl?k Gördü Sevgim, FedakârL?k beklerken A?k?m, Sayende Oldum Kör ?a?k?n...

Tak?m Elbisemi Giyerim Serseridir Benim iSmim, tesbihim Elimde Sözlerim Dilimde, En Delikanl? Adama Ö?rettim Kendimi...

geyik sözler 2012, esprili sözler 2012, esprili facebook sözleri

+Alo polis mi?

-Evet buyrun?

+2 k?z benim için kavga ediyor

-Eee ne güzel i?te

+Ama çirkin olan? kazanmak üzere

-Oha! Dayan , hemen geliyoruz

"kad?nlar?n emniyet kemeri takma oran? erkeklere göre daha fazlaym??... zay?f gösteriyor diyedir, ba?ka bir aç?klamas? olamaz"

biz saba tümer'in a?z? gibiydik. hiç kavu?amad?k.

Türk olmak; Dünya'y? de?i?tirecek bir bulu? yap?yor olsan bile d??arda gürültü duydu?unda "aha kavga var" deyip cama ko?makt?r.

?air ne demi? : ne dert biter ne tasa , bn ne diyorum : takma hayata el salla

baz? k?zlar makyaj yapar baz?lar? ise badana

Küçükken ailemi vejeteryan sanard?m , me?er fakirmi?iz

Çin'de bi adam 42 y?ld?r benzin içiyormu?. Türkiye'de ya?asayd? kesin tüp takt?r?rd?.

?zdivaç programlar? çok ilginç. 70 ya??nda teyze "elektrik alamad?m ben" diyebiliyor. bence sen nefes ald???na dua et.

Alt?n yumurtlayan tavuk ünlü oldu da , ona ; alt?n yumurtlatan horozu , kimse umursamad? . hayat i?te

Üzüm Üzüme

Baka Baka Kararabilir,

Ama Körle Yatan?n ?a?? Kalkt?d??

Görülmemi?xD

K?r?c? Sözler, K?r?c? Sözler Yeni 2012

K?rg?nl???n?z? çevrenizdeki arkada?lar?n?zla payla??n.

Cümlemin Sonundaki Aral?klars?n, Gözümün Görmeyece?i Ayr?l?klar?ms?n Art?k!

Yar?nlar?mda Sensiz Gitmek Bugünlerimden Ac? Çekmekten Daha iyidir!

Geçen Zamana üzülüyorum Seninle! Geçen her Dakikama Lanet Ediyorum, Zaman? B?rakt?m geride Art?k Bak?yorum Kendime

Ya Severek Ac? Çekmesini bileceksin yada Sevmeyeceksin hep Ac? Çekeceksin!

Yok Olu?un Benim Kurtulu?um Seni hayat?mdan yok ettim kurtulu?lar? Bekliyorum

Seni yalanlar?nla Gömüyorum topra?a, Ç?kmaya Çal??ma çürüyeceksin Yalan Dünyada Gerçek Duygular? Bulamayacaks?n Asla!

Yanl?? yolda yürüyce?ine, do?ru yolda 'bekle'. Belki de kendini kand?r?rs?n; ama ba?kalar?n? kand?r?p hayallerini y?kmazs?n !

Ters Düz Olmu? hayat?nla b?rak?yorum Seni! benim Hayat?m Ne Ters Olur Ac? Çeker Ne düz Olur Senin Olur! Benim Hayat?m Hep Benim olur.

Sana Ayr?l?klar Kendime Mutluluklar Diliyorum yalan insan!

Bir çizgi bile olam?yorsun hayat?mda Ancak Nokta Olacaks?n Bunu Unutma!

Sen Bir Hastal?ks?n Çaresiz Kalm?? Çereleri tükenmi? bir hastal?ks?n hayat?ma bula?madan defol.

Sayende Kalp K?rmay? ö?rendim Sayende hayvanlar? insanlardan Daha çok Sevmeyi ö?rendim Sayende Yalanlar? ö?rendim Sayende Seni de B?rakt?m.

Üzüntü Sözleri, Üzüntülü Facebook Sözleri, 2012 Üzüntü Sözleri

Üzüntülü ile ilgili Sözler

?nan?yorsan savunduklar?na, arkas?nda duracaks?n...gerek yol cellada ç?kar?ld???nda dara?ac?na tabureye sen vuracaks?n...!

Hayat yasand??? kadard?r. Ötesi ya hat?ralarda bir iz, ya da hayallerde bir umuttur.

bu kez anlad?m hüzünlerden bozma mutluluklar ya??yorum

hat?rlamaktan korktu?um tüm an?lar?m? çöpe att?m varm? daha iyisi

HAYAT YALNIZLIKSA VE SEN YOKSAN NEDEN YA?AYAYIM K?

sevdi?im ne sens?n ne ba?kas? sadece ben? kendimden daha çok seven bana hissetmeden seni seviyorum demeyecek biri...

Bilir misin ne zor ?slak gözlerle uyumak, dokununca kanayan bir kalp ta??mak, hasret dolu gözlerle etrafa bakmak ve bilirmisin ne zor bu hayat? sensiz ya?amak

Gerçekten inan?p sevseydin beni böyle sabahlar? beklermiydim hiç?çoktan yan?mda olurdun çoktan...gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni..sensiz kald???m ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair..ak?amlar? imzalad?m gözya?lar?mla...seni aram?yor seni sormuyorsam bu senden wazgeçtim demek de?il...birdaha böyle sevecek olursam bir kalemde silerdim seni...

BEN?M SEVD?KLER?M BEN? H?Ç SEVMEM??LER ÇOK ÜZGÜNÜM

yoklu?un var sen yoktun ölüm geldi ölmedim a?k?ndan hat?ra diye göz ya??m? silmedim ben bir sana bir bu ?ehire gül dedim BELK?DE CAN BEN BU ?EHR? GÜLLER ?Ç?N COK SEVD?M >>

Her sabah do?an güna? bir sabah do?maz oldu...Elleri ellerimden kay?p giden y?ld?z oldu...Giderken b?rakt???n tüm renkler siyah oldu...

hani sevdam?zla yeneriz diyorduk her?eyi a?k?m.... !hani a?ar?z sorunlar? diyorduk...!malesef sen bi gururunu yenemedin bana geri dönemedin.....!

gülen gözlerim sanmaki bahtiyar, , att???m kahkahalarda binlerce gözya?? var..

Ben y?llar?m? kaybettim an?lar?m? de?il. Ben mutlulu?u terkettim. Ac?lar? de?il. Ben sevgimi yitirdim. Nefretimi de?il. Ben ya?may? unuttum. SEN? de?il

Anlaml? Sözler 2012, En güzel Anlaml? Sözler 2012, 2012 Sözleri

?sim: anlamli sozler. png Görüntüleme: 1193 Büyüklük: 57, 0 KB

Sizler için derledi?imiz bir birinden anlaml? güzel sözler umar?m ho?unuza gider, bu dü?ünür ve ünlü ?ahsiyetlerin sözleri de?il 2012 y?l?nda dünya var oldukça geçerlili?ini sürdürece?e benziyor.

Sanat?n Dü?man? Bilgisizliktir. BEN JOHNSON

Ba?kalar?n?n Senin S?rr?n? Aç?klamas?n? ?stemiyorsan, Sen Kendi S?rr?n? Aç?klama. SENACA

Bir ?nsan Sarho? Olunca Ya Da A??k Olunca S?r Tutamaz. ANT?PHANES

Küçük Bir K?v?lc?m, Yang?na Sebep Olur. DANTE

Koca Selleri Meydana Getirenler, Küçük Dereciklerdir. SHAKESPEARE

Çok Süslenenlere Bak?n; Hepside Gizlenmek ?stiyordur. AR?STO

Hiç Giyinmeyen Bir Güzel, En ?yi Biçimde Giyinmi? Demektir. PH?NEAS FLETCHER

Aynaya Bakaca??na, Üstündeki Elbiselere Bak. BARACC?O

Her A??k, ?airdir. EFLATUN

?airlerin Yalan Söylemek ?çin Ehliyetleri Vard?r. PL?N?US

?iir ?eytan?n ?arab?d?r. ST AUGUSTINE

?iir, Güzelli?in Ülkesinde Ya?ayan Gerçektir. G?LF?LLAN

Yürek Hiçbir Zaman Tarafs?z De?ildir. SHAFESBURY

Tarafs?zl?k, Bir ?lke Olarak Sürüp Giderse, Zay?fl?k Olur. KOSSUTH

Tarafs?zl?k, Geri Tepen Bir Arma?and?r. BARACC?O

Gerçek Çiftçi, Ürününü Göremeyece?ini Bildi?i Halde, Topra??n? Eken Adamd?r. C?CERO

Tarih, Olmayan Olaylar?n, O Olaylar?n Geçti?i Yerde Bulunmayan Ki?iler Taraf?ndan Yaz?l???d?r.

Tarih ?nsanlar?n, Dü?lerin En Ayd?nl?k Olanlar?n Gerçekle?tirmek ?çin Giri?tikleri Umutsuz Bir Çabadan Ba?ka Bir ?ey De?ildir, ALBERT CAMUS

2012 Anlaml? Sözler

Verilen Ö?ütlerden Yaln?z Ak?ll?lar Yararlan?r. SYRUS

Hiçbir Zaman Kimseye Sava?a Gitmeyi Ya Da Evlenmeyi Ö?ütleme. ?SPANYOL ATASÖZÜ

Konu?acak Zaman? Bil; Krallara Ö?üt Vermek Tehlikelerin En Büyü?üdür. HERR?CK

Sak?n Bir Toplulukta Ö?üt Vermeye Kalkma. ARAP ATASÖZÜ

Sersemler Bile Ara S?ra ?yi Ö?ütler Verir. BO?LEAU

Ne Ö?üt Verirsen Ver, Yaln?z K?sa Olsun. HOR?TUS

Ö?üt, Geçer Akçelerin En Küçü?üdür. B?ERCE

Akl? Az Olan?n Verdi?i Ö?üt Çok Olur. BO?LEAU

En ?yi Ö?üdü Ancak Kendine Verebilirsin. C?CERO

En ?yi Ö?üt Verenler Kad?nlard?r. CELDERON

Sal?m Limanda Olanlar, Rahat Ö?üt Verirler. SCH?LLER

Herkes Benim Dü?ünceme Kat?l?rsa, Yan?lm?? Olmaktan Korkar?m. OSCAR WILDE

Ak?ll?lar, Sebepler Konusunda Tart???r; Aptallar Da Karar Verir. ANARCHAS?S

Güçlü, Ac? Kelimeler Zay?f Bir Sebebe Dayan?r. V?CTOR HUGO

Sak?n Sofrada Tart??maya Kalkmay?n; Nas?l Olsa Aç Olmayan Kazanacakt?r. WHATELY

Tart???rken, Do?ruluk Hep Kaybolur. SYRUS

Tart??malarda Yap?lan Benzetmeler, A?kta Söylenen ?ark?lara Benzerler. Hiçbir ?eyi Kan?tlamazlar. PR?OR

Bir Tutsa??n Boynuna Geçirdi?iniz Zincirin Öteki Ucu, Kendi Boynunuza Tak?l?verir. EMERSON

Bir Ulus; Yar?s? Hür, Yar?s? Tutsak Olursa Ya?ayamaz. L?NCOLN

2012 Anlaml? Sözler

Zay?flar?n Haklar?n? Korumak ?çin Konu?mayanlar, Tutsaklard?r. LOWELL

Umut, Yoksulun Ekme?idir. THALES

Hastalar ?çin Hayat Oldukça, Umut Da Vard?r. C?CERO

Umut Olmadan, Umut Edilen Ele Geçirilemez. L?ESHERAK

Umut, Çal??kanlar?n Rüyas?d?r. PL?N?US

Kad?nlar?n Umudu Gün I????nda Örülmü?tür; Bir Gölge, Onlar? Karart?r. GEORGE EL?OT

Umut, Genç Tutkular?n Dad?s?d?r. B?CKERSTAFF

Ya?ayanlar ?çin Umut Her Zaman Vard?r. Umutsuzluk, Ölüler ?çindir. THEOKR?TOS

Umutsuzluk, Sersemlerin Elde Etti?i Bir Sonuçtur. D?SRAEL?

Öldükten Sonra Unutulmak ?stemiyorsan?z Ya Okumaya De?er ?eyler Yaz?n Yada Yaz?lmaya De?er ?eyler Yap?n. FRANKLIN

Ans?z?n Yükseliveren Ki?iler Pek Be?enilirler. Ama Topra?a H?zla Bas?n Bir Kere, Tozun, Samanlar?n, Tüylerin Yükseldi?ini Göreceksiniz. HARE

Zaman?n Azaltamad???, Yumu?atamad??? Üzüntü Yoktur. C?CERO

Üzüntü Bir ?laçt?r. W?LL?AM COWPER

A??r Bulutlar Gibi, A??r Yüreklerde Sular?n? Ak?t?nca Rahatlarlar. R?VAROL

Mal?n? Veren Az Vermi? Say?l?r. ?nsan?n Kendisini Vermesi Gerekir. HAL?L C?BRAN

Yaln?z Verilene Bakma; Verene De Bak. SECENA

Büyük Arma?an Veren, Büyük Arma?an Umar. MART?AL

Hediye At?n Di?lerine Bak?lmaz. ST. JEROME

Temiz Bir Vicdan Kadar Yumu?ak Hiçbir Yast?k Yoktur. FRANSIZ ATASÖZÜ

2012 Anlaml? Sözler

Kendi Yüre?inden Korktu?um Kadar Ne Papadan, Ne De Papazlardan Korkuyorum. LUTHER

En ?yi Yananlar, Eski Odunlar; En Güvenilen Kimseler, Eski Dostlar; En Rahat Okunanlar Da, Eski Yazarlard?r. BACON

Yirmi Ya??nda Yak???kl?, Otuz Ya??nda Güçlü, K?rk Ya??nda Zengin, Elli Ya??nda Ak?ll? Olmayan ?nsan Hiçbir Zaman Yak???kl?, Güçlü, Zengin Ve Ak?ll? Olamaz. HERBERT

Yirmi Ya??nda ?stek, Otuz Ya??nda Zeka, K?rk Ya??nda Ak?l Önemlidir. FRANKLIN

Çizgiler, Yüreklerimizde De?il, Yaln?z Al?nlar?m?zda Belirir. Çünkü ?nsan?n Ruhu Hiçbir Zaman Ya?lanmaz. JAMES A. GARF?ELD

Gençlikte Günler K?sa, Y?llar Uzun; Ya?l?l?kta Da Günler Uzun, Y?llar K?sad?r. PAN?N

?nsan?n K?rk Ya??na Kadar Geçen Y?llar? Bir Kitap, Geri Kalan Y?llar? Da O Kitab?n Ele?tirmesidir. SCHOPENHAUER

Ya?l?lar Her ?eye ?nan?rlar; Orta Ya?l?lar Her ?eyden Ku?kulan?rlar; Gençler De Her ?eyi Bilirler.

Herkesi B?kt?r?ncaya Kadar Ya?ayan, Çok Ya?am?? Demektir. H. GEOGE BOHN

Ya? Da Sevgi Gibidir; Saklanamaz. THOMAS DEKKER

Kalbin Ya?? Yoktur. EUGENE IONESCO

E?lence, Gençlikte Günah, Ya?l?l?kta Ç?lg?nl?kt?r. SAMUEL DAN?EL

Pek Az Kimse Ya?lanmas?n? Bilir. LA ROCHEFOUCAULD

Ya?lanmak ?steriz. Ama Ya?l?l?ktan Korkar?z; Bu Hayat? Ne Kadar Sevip, Ölümden Nas?l Kaçmak ?stedi?imizi Gösterir. LA BRUYERE

Hiçbir Ak?ll? Adam, Daha Genç Olmay? ?stememi?tir. JONATHAN SW?FT

Ya?lanmadan Önce ?yi Ya?amak; Ya?land?ktan Sonra Da ?yi Ölmek ?stedim. SENECA

Kimse, Ya?l? Bir Adam Kadar Sevemez. SOFOKLES

Ba?ka Ülkeleri Ne Kadar Çok Görürsem, Kendi Ülkemi O Kadar Çok Severim. MME. DE STAEL

Yolculuk Ederken Gözlerini Yan?na Almay? Unutma. A. B. ALCOTT

2012 Anlaml? Sözler

??in ?çine Çok A?ç? Girdi Mi, Çorban?n Tad? Tuzu Kalmaz. ?NG?L?Z ATASÖZÜ

Zaman? S?k??t?rmaya Kalkma; Hayat? Meydana Getiren ?ey Zamand?r. FRANKL?N

Zaman, Tutsaklar ?çin Yarat?lm??t?r. JOHN B. BUCKSTONE

Vakitsiz Açan Gül, Tez Solar. TÜRK ATASÖZÜ

Zaman?n Mahvetmeyece?i Bir ?ey Yoktur. HORAT?US

?nsan?n Hayat?n? Düzenleyen Ak?l De?il, Zenginliktir. C?CERO

Yaln?z Ak?llar Zenginliklerini Kullanabilir. EUR?P?DES

Zenginin Mal?, Zü?ürdün Çenesini Yorar. TÜRK ATASÖZÜ

Zenginlik ?nsan? Ya Destekler Ya Da Yönetir. HORAT?US

Hayat K?sad?r. ?nsan Zenginli?ini Kullanmaya Ne Kadar Erken Ba?larsa O Kadar ?yidir. SAMUEL JOHNSON

Zenginli?in Zevkleri Yoksullar?n Gözya?lar?yla Sat?n Al?n?r. THOMAS FULLER

Madem Ki Bu Zenginlikler Senin, Neden Öteki Dünyaya Götürmüyorsun? FRANKL?N

Zengin Adamlarda Sa?duyuya Pek Rastlanmaz. JUVENAL

Yoksullara Pek Cömert Davranan Zenginlere Güvenme. PLAUTUS

Dünyada Okudu?um En Güzel Kitap Nedir Diye Sordular. "Annem" Adl? Kitapt?r Dedim A. LINCOLN.

Ak?ll? Erke?i Arkas?ndan, Kad?n? Da Yüzüne Kar?? Öv. GAL ATASÖZÜ

Bütün Seslerin En Tatl?s? Övgüdür. KSENOPHON

Beni Daha Az Övseydin, Seni Daha Çok Överdim. LOU?S XIV

2012 Anlaml? Sözler

Özür, Yalandan Daha Korkunç, Daha Kötüdür; Üstü Örtülmü? Bir Yaland?r Çünkü. ALEXANDER POPE

Ak?ll? Bir Kimse, Hiçbir Zaman Özür Dilemek Zorunda Kalmaz. EMERSON

Para ?yi Bir U?ak, Kötü Bir Efendidir. BACON

Paran?n De?erini Ö?renmek ?sterseniz, Borç Almaya Çal???n. FRANKLIN

Varl???nda Bu Kadar Gururland???n Paran, Senin Do?umunu De?i?tiremez Ki. HORAT?USUS

Para Konu?unca, Do?ruluk Susar.

Para Artt?kça, Para Sevgisi De Artar. JUVENAL

Para Önden Gidip ?nsana Bütün Yollar? Açar. SHAKESPEARE

Ço?u Kötülü?ün Ba??, Para Sevgisidir. ANON?M

Sanat Ne Kadar Uzun Tanr?m, Hayat Ne Kadar K?sa. ! GOETHE

Sanat? Duyan ?nsanlarla, Sanat? Anlayan ?nsanlar Çoktur; Ama Sanat? Hem Duyan, Hem De Anlayan ?nsan Pek Azd?r . G. S. H?LARD

Sanatç?ya ?ki Göz Yetmez. LAMARTINE

Sanatlar, Hürriyet Taraf?ndan Emzirilince Büyürler. SCH?LLER

Bütün Bildiklerini Kar?s?na Söyleyen Koca, Az ?ey Biliyor Demektir. THOMAS FULLER

Kar?lar; Gençlerin Sevgilisi, Orta Ya?l?lar?n Arkada?lar?, Ya?l?lar?nda Dad?s?d?r. BACON

Kötü K?zdan ?yi Kar? Olmaz. FRANKLIN

Bütün Kocalar Ayn?d?r, Yüzleri De?i?ik Olmazsa Birbirinden Ay?rt Edemezsiniz. ANON?M

?yi Bir Koca Sa??r, ?yi Bir Kar?da Kör Olmal?d?r. ANON?M

?yi Bir Koca Geceleyin ?lk Uyuyan, Sabahleyin De Son Kalkan Ki?i Olmamal?d?r. BALZAC

Arkada?s?z Ederiz, Ama Kom?usuz Edemeyiz. THOMAS FULLER

Kom?unun Tarlas? Daha Verimli, Kom?unun Sütü Daha Çok Görünür. OV?D?US

2012 Anlaml? Sözler

Konu?mak, Ö?renmeye Yol Açar; Ama Dehan?n Okulu Yaln?zl?kt?r. G?BBON

Sessizlik De Bir Çe?it Konu?ma Sanat?d?r. HAZZL?TT

?nsan Ne Kadar Az Dü?ünürse, O Kadar Çok Konu?ur. MONTESQUIE

Her ?nsan?n Dü?ündü?ünü Söylemeye, Her Dinleyenin De Ona Kar?? Ç?kmaya Hakk? Vard?r. SAMUEL JOHSON

Söylediklerini Kabul Etmeyebilirim; Ama Söyleme Hakk?n? Ölünceye Kadar Desteklerim. VOLTA?RE

Konu?ma, ?nsan?n Akl?n? Kullanma Sanat?d?r. EFLATUN

Çok Konu?tukça, Dü?ünce Ölür. HAL?L C?BRAN

Biri Sana Kötülük Ederse Unut, Ama Sen Birine Kötülük Edersen Hiç Unutma. HAL?L C?BRAN

Kötü Olaylar, Kötü Sebeplerden Do?ar. AR?STOPHANES

Çamur Atma; Hedefini ?a??r?r, Kirli Ellerinle Kal?verirsin. JOSEPH PARKER

Kötü Kazanabilir. Ama Üstün Gelemez. JOSEPH ROUX

Kötülü?ün ?çine Kolayca Girilir, Ama Güçlükle Ç?k?l?r. MME. DE. MA?NTENON.

En Çok, Kendine Yapaca??n Kötülüklerden Kork. PESTALLOZ?

Kimse Bir Birinden Kötü Olamaz. JUVENAL

Kötülükle Ancak Kötülük Uyu?abilir. L?VY,

#237

 
© 2015
AŞK