Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yepyeni Sözler

Güzel Yepyeni Sözler 2014 K?sa Sayfas? - De?i?ik yazma tarz?m?z ile di?erlerinden farkl? olan yepyeni a?k sözleri ile kar??n?zday?z arkada?lar.
Her ?nsan?n Bir Parmak ?zi Bir De "Seni Seviyorum"u Vardir..
Ne zaman geçse akL?mdan bir ?airin dizeLeri
Ben sana mecburdum
BiLemezdin
Gazozuna oynad???m?z top, Meyvesine t?rmand???m?z dut... Ve kaç kez oyuna dalm??t?k, Ac?kt???m?z? unutup... En ate?li maceram?zd? Fitili tutu?mu? bi k?z kaç?ran... Ve ne çok ?ark? bilirdik Bilmedi?imiz tek ?eydi yalan...
Ke?ke yaln?zl???m kadar yan?mda olsayd?n. Onunla payla?t?klar?m? seninle
payla?sayd?m. Ke?ke senin ad?n yaln?zl?k olsayd? ve ben hep yaln?z kalsayd?m. yepyeni sözler facebook
... neyi erken ya?ad?ysam
hep ona geç kal?yorum ...
Ya?ama hakk?m? sonuna dek mi kullanmal?y?m Tanr?m?
Ak?ll? bir yaln?zl?k aptal bir beraberlikten iyidir
Ke?ke Hep Çocuk Kalsayd?m...
En Az?ndan Dizimdeki Yaray? En Büyük Ac? Sayard?m
µmµtLârâ kânmâ µmµtLâr Bîr gûn îmkân§izLâsîr hâyâtî töz PêmBê yâ§îyörµm §ânmâ, hêr Rênk Bîr gûn §îyâhLâ§îr .. ! !
?mkans?zl?k ?mkans?zd?r Bende ?mkans?z?m..?a??rma Pi?manl?ktan Geri Dönersin Ans?z?n...
bo?ver ya?? ba??,
a?k var m? a?k, sen ondan haber ver?
?¦?„R?EY ?¦?„F?F OL?„B???R ?„M?„..."S?„VM?„?Œ ?„?IR?IR"...
...adeletsiz koca dünya yine olan bana oldu....
Çamur mu sürmek istiyorsun ba?kas?n?n duygular?na önce senin ellerin kirlenecek ...
ba?? sonu eksik bir kelimeyim... ya bozduysam anlam?n? cümlenin...
Arad???m?z ?ey bilinen bir ?eyse, aramaya gerek yoktur.Bilinmeyen bir ?eyse, buldu?umuz ?eyin aranan ?ey oldu?unu nerden bilece?iz
Ho?una giden her ?eyi söyleyen kimse, ho?una gitmeyecek ?eyler i?itir.
Yasalar örümcek a?? gibidir. Küçük sinekleri avlar, ama büyük olanlar? tutamaz.
?nsanlar büyüdükçe malesef hayalleride küçülüyor.
"insanin her gun yaptigi en iyi sey intihar etmemeye karar vermektir."
A$K
Biz YanLI$I Sevdikce Soysuzla$tI!!
Can?m Sen Vodafone Gibi An?'n? ya$arken ben Avea Gibi Heryerde Seni Kapsama Alan?ma aL?r?m
K?zlar Gül Gibidir Uzaktan Güzel Kokar ve görünürler Yak?nla?t???n zaman Dikeni Batar.
Kalbimi yeniledim Yinede Buldun Beni A$k!
Sen Sakin Ol ben Senin yerine Heycanlan?r?m
Ba?kas? Olma Kendin Ol Belki ozaman insan Olursun.
Sigara ve içki insan? Siroz, Hayat Ve A?k insan? Verem Eder.
112'ye Ba?lad?m kendimi Ar?za Ç?kar?yorum gel Onar beni
azraiL'Le Hayat kumar? Oynuyorum Lütfen Rahats?z ETmeyi, 1 - 0 öndeyim.
fazla A?lama emzik Yok Yan?mda Al?? Art?k Bu hayata A?k Ac?s? Çekeceksin Doya Doya, üstüne Su iç Rahatla
?imdi A?k?n için biLeklerimi kesicem öLürüm Diye korkuyorum
senin için denize atlar?m ama bugün deniz tuttu yar?n atlasam Olurmu?
güLme Kom?una oLursun mu?mula
Yava? yerler Ya?, üstümdeki Saten Kuma?
3 Dile?im Var Sen Ben ve Senden Sonra Geçirece?im Mutlu Bir Hayat.
Yürü Be güzeLim Endam?n? Görelim, hadi gel geri ?imdi Yüzünü görelim
Yükseklik Korkum var Ama uça?? çok seviyorum
A?k?m ?imdi Sana OLan Sevgimi hayk?rmak istiyorum Ama miLLer Rahats?z Olur Ses yapma Diyor Hem?ire Abla
uzaklarda Arama Kendini Aynaya Bak Görürsün kendini..
A??k OLma Fazla Ac?s? Çoktur, Ac? Çekme fazla A?k Kal?c? De?il Bu Dünyada.
Gül Dikenli OLsada Güzel Görünür, Kendini Güzel Sanan Kad?nlar Makyajla Bi?eye Benzerler.
Fazla irdemele muhabbetleri merak etme geçen sözleri sonunda üzücü bir nokta Olursun.
K?zlar Hayatta Oldu?u Sürece Dünyadan hergün 1 Erkek EKsilicek. ( A?k? için ölenler )
Bende Söz Bitmez Sende Dinleme Arzusu Bitmez!
Yollar? Giderek Bitiremezsin Ama Bakarak Bitirebilirsin.
Kaybedilince De?eri Anla??lan insanlar, Art?k oLmayan Zaman içinde De?erli Olurlar.
geçmi?i dü?ünüp yad etme
Kaynak : yorumla.net - Linkleri Sadece Kayitli Uyelerimiz Gorebilir. Uye Olmak Icin Tiklayiniz... gelece?i dü?ünüp feryad hiç etme
geçmi? bo?tur gelecekse meçhul
hiç de?ilse ya?ad???n an? berbat etme. . .
kül olup sönmektense yanmak daha iyidir ..
Bana ak?L veRmeden ÖnCe geRi kaLan?n sana yeTip yeTmeyece?iNi heSapLa!
Hafif ac?lar konu?abilir ama derin ac?lar dilsizdir ..........
eLeKTrikLer yoK mum I????NDa Televizyon izliyoruM, can?m s?k?Ld? aK?amLeyiN sAhiLe güNe?LenMeye GidiyoRuM, seN sevMiyoRsun biLiyoRuM amA beN seNi sEviYoRuM...
BiLmediqinis keLimeLerin aLt?n? çizin derdi hocam ...
Bunca y?L/Bunca yoL/Bunca hayat ve kitaptan sonra ;
Bütün keLimeLerin aLt?n? çiziorum ... hocam art?k izin istiorum
beN sen? duvarlar?N arkas?nA
saklad?M kar??daN düZ ta?
vars?N heps?yan?ls?N, sevincimE soN yoK
bahçeM yaln?Z benimsiN...
Böcek Olmay? kaBuLLenenLer.. EziLince ?ikayet EtmemeLidirLer..
..?²Îµ?¸ aяt??º ћεя/δεуi?¼.. δa?¸a яa??¼Îµ?¸ ћεя/δεyi?¼..
"baz?lar? benim korkunç bir insan oldu?um dü?ünüyor!hiç bile!bende bir çocuk kalbi var:masamda ve kavanozun içinde!.."
stephen king
gözbebekleri uza?a bakarken birde a??k olunca büyür.demekki sevilen hep uzaktad?r
Ku?bak??? bakmak güzeldir; fakat ku? gibi bakmamak ?art?yla - ?eyh Sadi
Ruhu... Beyni... Mekân?...Her yeri Da??n?k... Öyle biriyim...Öylesine ya??yorum...
Can?m yan?yoR !
KaLsayd?n diye söyLeyemediqLerim.
qiTTiqden sonra yüReqime a??r qeLiyor..
?imDi - arD?ndan sesLendikLerim,
yuTkunurken bo?az?ma tak?L?yor.
kavgadan uzak kalm??san
sevdadan da uzaks?n
demektir...
Üzgünmüsün...Bo?verrrrr....Hayata S?rf G?c?kl?k Olsun Diye Gülümse...
senin olmad???n sokaklarda
izimi kaybediyorum..
ç?kmaz a?klara gidiyorum..
nerede bir bo?luk görsem;
dal?p dal?p bak?yorum..
ve ne zaman baksam;
her bo?lukta gözlerine dü?üyorum..
mesafeler a?k? y?pratamaz...
a??r gelmi? günlük hayatta takt??? maske, , , yine de atamam?? onu bir yerlere, , ,
kesilmi? koyuna derisinin yüzülmesi ac? vermez.
?air giden geminin ard?ndan bakar; bakar da kendini zora sokar ya...
K?r?k çizgilerini onar?rken aynalar,
De?i?ken gölgelerle, Kopar?lan zaman?,
Ya?amak bamba?ka..
"Dün" öldü, "bugün" ise sanki can çeki?mede,
"Yar?n" henüz do?mad?, do?mayacak belkide::..
En kötü hata, en iyi merdiveni yanl?? duvara dayamakt?r.
"Hep denedin.
Hep yenildin.
Olsun.
Yine dene.
Yine yenil.
Daha iyi yenil."

#2591

 
© 2015
AŞK