Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ye?ilay Haftas? En Güzel Sözleri

*?çki, bütün kötülüklerin anas?d?r. (Hz. Muhammet)

*Sarho?tan deli bile kaçar. (Tatar atasözü)

*Meyhanede yaz?lan ?ey, cennette okunmaz. (Bulgar atasözü)

*?çki girince ak?l ç?kar. (Frans?z atasözü)

*?arapla ba?layan dostluk bir gece sürer. (?spanyol atasözü)

*Kumarbaz?n sermayesi küfürdür. (Türk atasözü)

*Sarho?un mektubu meyhanede okunur. (Türk atasözü)

*Sarho?a dokunma, kendi y?k?ls?n. (Türk atasözü)

*Sarho?tan deli bile korkar. (Türk atasözü)

*?çki ocak söndürür. (Türk atasözü)

*?çki içme! ?çki içenin saadeti efinden gider; içki içenin ad? deliye, budalaya ç?kar. (Kutad gu Bilig'den)

*Sarho?lu?un tarihi, diktatörlü?ün tarihinden eskidir. (Rebelais)

*Meyhane, ç?lg?nl???n ?i?e ile sat?ld??? yerdir. (Switt)

*?çki, ikbal korka??m cesur, cesuru küstah eder. (R. Halit Karay)

*Ey içki, e?er senin ad?n yoksa sana "iblis" ad?m verelim. (W. Shakespeare)

*?çkinin ba??rd??? yerde, ahlak ve utanç susar. (W. Chavcer)

*Belalar?n en büyü?ü sarho?luktur. (Jefferson)

*?sterse ba?ka uluslar? mutlu etsin, alkol bizim dü?man?m?zd?r. (Prof. Dr. Sadi Irmak)

*Sarho?luk gönüllü ç?lg?nl?kt?r. (Seneca)

*Ak?ll? adam?n tek içkisi sudur. (Tl?oreov)

*Sarho?luk geçici intihard?r. (B. Russel)

*?arap içenler, ?arap gibi dü?ünürler. (Washington ?vring)

*?nsan vücuduna içki koymak, makina yataklar?na kum koymak gibidir. (Henry Ford)

*Üç kadehten fazla içip de sarho? olmad???n? ileri süren herkes sarho?tur. (Epiktetos)

*?çki, arkada?lar? dü?man eder. (Prof. Dr. F. Kerim Gökay)

*Saman? ate?ten, gençli?i kumardan koruyunuz. (Franklin)

*?çeceklerin en üstünü sudur. (Hz. Muhammed)

*Sarho?luk, deliliklerin en müthi?idir. (Mazhar Osman)

*Her kadeh, mezara do?ru bir basamakt?r. (Abraham Lincoln)

*?çkiyi savunanlar olabilir. Fakat içki onlar? asla savunmaz. (Abdülhak Hamici)

*Kumar, h?rs ve tamah?n çocu?u; israf?n ana ve babas?d?r. (S. Calep Çattan)

#1139

 
© 2015
AŞK