Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Y?k?c? Sözler

En Güzel K?sa Y?k?c? Sözler 2014 Sayfas? -
Çektim Duygular?m? hayat?ndan ?imdi git kime istiyorsan ver duygular?n? sormam neden diye! Ama Unutma Ad?m? Hat?rl?yacaks?n Her Hareketinde!
Y?k?c? De?il yap?c? Olamaya Çal??t?m bu hayatta beni Bir Sen Anlamad?n Birde Sevgi bilmeyen kalbin Anlamad?, Günün birinde Anlasanda geç Olucak A?l?yacaks?n. y?k?c? a?k sözleri
unutma beni K?rd???n Sözleri ç?ld?racaks?n gözlerinden ya? dinmeyecek üzülüceksin her gece ozaman Beddualar?mla hayat?na Çizgi Çekece?im bunu unutma! y?k?c? sözler facebook
ben Seni Nas?l Sevmi?im ?imdi Anl?yorum Kör Olmu?um Seninle Geçird?im hayata yan?yorum! Zaman A?l?yor Bana Derlet Ço?al?yor Dünyamda Ama Sana lanetim bitmeyecek Bunu Asla Asla unutma! harika y?k?c? sözler
Sen Art?k K?sa Cümlelerimin Sonunda Ke?ke Olmasayd?n Hitab?nda Cümlelerimsin, Sen Aslo?nda Ke?ke Olamayacak kadar Aciz Hat?rlanmayacak kadar De?ersizsin!
Ba?kas?n? Sevdinde Mutlumu Oldun Gözlerinden Ya?lar eksikmi Oldu? Seni Seveni De?il Seni Kötü Amaçlar? için Sevenle mutlumu Oldun ?imdi Anlad?nm? Sevenin De?erini ?erefsiz!
Yoluma Ç?kma Sak?n üzülürsün! Ad?m? Anma Sak?n Sana Olan nefretimle Yanars?n! Senin Ad?n? Sildim ben Art?k tek ba??nas?n!
Gece öldürdün beni yar?nlar?mda Süründüm Ama Sonunda Yürümeyi yeniden ö?rendim! ?imdi Git Ba?ka Kucaklara üzüldü?ünde Anl?caks?n Neler Sildi?ini Sosyetik A?klar Ad?na
ben Seni Temiz Yüre?imle Sevdim! Sen Beni Kötü Emellerinle hep süründürdün, Kalbe Söz Geçmesede güLüm Nefretim Seninle Ad?m tak?nt? Olacak hayat?nda!!!
Kime Kulland?ysan bana Kulland???n A?k Nagmelerini ?imdi Git Kulland???nda Ara Sevgiyi, Sen bana Ula?amazs?n Art?k! Y?kt?m Seninle birlikte yalan Hayallerimi ?imdi yeni gerçek gelece?e Yat?r?m yap?yorum
Ne Oldu bo?mu ç?kt? yalan Sevdalar?n, üzülme Sen Bunlara lay?ks?n Dert etme Zaten Sende yalans?n!
Sen hayat?ma Güne? gibi Do?sanda, Yanl??lar?n Affedilmez Art?k Sabr?m ta?t? Ne güne? ne Ay umrumda De?il Batt?n hayat?mda, yeni A?klara yelken Açt?m
Sen yalans?n Sözlerin Duman, Sen hayalsin yalan dünya içinde kalm?? yalan dünyaya ba?lanm?? birisin benim için
Bo?una yalan Sözler Söyleme Bana Sözlerin Destekli yalan Söylesede gözlerin Aç?kl?yor her?eyi Sana elveda
Benden Kaç?r?yorsun Gözlerini cesaret edemiyorsun Duygular?n? Aç?klamaya Yalan Yok ben?m hayat?mda Sana Elveda!
Sen ?ark?lar?mda Ne bi Prens Olabilirsin Neden ?iirlerime Destan Olabilirsin Sen Sadece yalan Sevgilerin yalan insan? Olursun YALANCI!
Benden uzaklarda ya?amaya Al?? Art?k, Sana Kalmad? kalbimde bir ???k, Sana yeni Y?l???k Sevdalar?nda Mutluluklar Diliyorum
Sen Benim için Bir ???k De?ilsin Sen Sadece Bir ?????n Yans?mas? olmu?sun hayat?mda, Sana De?il Sana Verdi?im Zamana Ac?yorum
Yaln?zl???m kal?c? Olsada Beddualar?m hem Seninle Olucak, O Vicdan?n Asla rahat Durmucak geceleri Kabusun Gündüzleri Yürüdü?ün Yollarda Lanetin olucam!
Unuttum Sanma ihanetini Sana en büyük Mutlulu?u Veriyorum Ayr?l?klar?mla Sana Güle Güle
Ad?n? yazd???m Yollarda ?imdi A?l?yorum Nefret ediyorum Senden Dünyam? Y?kt?n Zalim!
Ben Y?k?lm?? Dünyam?n içinde Kazazedeyim Senin Sayende hayat?mdaki göçül Duygular?m?n Alt?nda Can Çeki?iyorum
Güzel Olan Neye Yarar Art?k hayat?mda Sözlerinle Y?kt?n Ya?ama Sevincimi ?imdi bana gel Diyorsun Buna Kendin inan?yormusun?
A?k? Seninle De?il Y?k?lm?? dünyamda Ya?amak istiyorum Y?k?lan hayallerime Gülerek inanmak istiyorum kendi dünyamda Y?k?lmak istemiyorum Art?k Ç?kt?n hayat?mdan
Bir Kalbim Vard? umutlar besleyen gözlerim vard? gelece?e inanan ?imdi y?k?lan umutlar?m? topluyorum tek tek! b?rak çek git istemiyorum seninle gelece?e yürümek!
Küçük umutlarla bakt???m gelece?ime ?imdi y?k?lm?? gözlerle bak?yorum senden bir medet ummuyorum hayat?mda olma bunu istiyorum!
insan ya?amak için sava?lara girer hayat?nda, sevmek için kalbine sözler yazar her gece! sen kalbimi ya?ayacak kadar mükemmel de?ilsin hayat?m? zehir edicek kadar ?erefsizsin!!!
Müzikler ?iirler Art?k olmaz y?k?lan hayallerime çare sadece duygular?m kald? bir tek elimde hayata gülüyorum yinede
Y?k?c? Sözlerine A?lasada Bu GönüL, unutup Giderim gülüm! sen bak e?lenmene y?k?lacaks?n sende günün birinde, ozaman görücem seni bende!!!
Öfkeni yapraklara yaz sonbaharda dökülsün, derdini rüzgara yaz estikçe uzaklara götürsün, sevgimi kalbine yaz öldügünde seninle gömülsün
Güzelim ben yalnizligi sigarayla, sevgiyi rakiyla, geçimide çektigim façalarla ögrenmisim
Dalgalar kiyiya çarparken su sözü söyler;seni seviyorum
Rüyalariin en güzelini görürken Allah'in seni korumasi için gönderdigi melegin kanatlari öyle büyük olsun ki; en masum aninda sana kimseler zarar veremesin
Seni tanimadan önce ben degildim, seni tanidiktan sonra bendeki bensizligin aslinda sensizlik oldugunu anladim
?nsan ya hayrand?r sana ya dü?man, ya hiç yokmu?sun gibi unutulursun
Ya bir dakika bile ç?kmazs?n ak?ldan
Bilirmisin geceler ne kadar uzun gelir bekleyenlere
Hele o beklenenler vazgeçilmezlerdense
Do?an güne?i bana do?sa, her mutluluk beni bulsa,
Bütün dünya benim olsa sensiz hayat ya?anm?yor
Sen bazen en zifiri karanl?k gecemin güne?i,
Sen bazen ya?anacak hayat?n cesaret verecek mutluluk yan?,
Sen bazen ve her zaman sevgimin tek nedeni...
?u an hayatta olmam?n çok güzel bir nedeni var,
Bu nedende yüre?imdeki sensin
Belki dünya için önemli olmayabilirsin ama,
Biri için dünyalar kadar önemlisin
Ben, seni, gözlerimi kapatt???mda de?il,
Gözlerimi açt???mda görmek isterim...
Sevdi?inin gözya?lar? sahile vurdu?u zaman ,
Sahilin ataca?? imza SEN? SEV?YORUM olacak bitanem
Kuyruklu y?ld?zlar vard?r;
Yetmi? y?lda bir yakla??r dünyaya...
?nsan ömrü boyunca ya bir defa görür ya hiç...
Ben gördüm o da sensin Bitanem...
Seni y?ld?zlara benzetiyorum
Onlar kadar p?r?l p?r?l ve yine onlar kadar ???l ???ls?n
Ama aran?zda tek bir fark var,
Onlar bin tane sen bir tanesin

#2504

 
© 2015
AŞK