Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yol ?le ?lgili Sözler

Allah'a giden yollar, gökteki y?ld?zlar?n say?s? kadard?r. Ali Müzeyyen

Ben do?ru yolda kaybolmu? ki?i görmedim. Sadi

Bir insan? tan?mak için kendisiyle yol arkada?l??? etmelidir. ?inasi

Da? ne kadar a??lmayacak kadar yüksekten geçmez. Anderson

Dönemeci olmayan yol uzun görünür. Sean O'Casay

Dünyada hiçbir yol, kalb ile beyin aras?ndaki kadar uzun de?ildir. Selma Lagerlöf

En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolayd?r. Sir Thomas More

Herkesin yolu ayr?. Dostoyevski

Hiçbir yol yoktur ki sonu olmas?n! Haf?z

Hiçbir yol a??lamayacak kadar yüksekten geçemez. Andersen

Han?mefendilere giden yol hizmetçilerden geçer. Lessing

Yolcular yan?l?r, yollar yan?lmaz. Seyrani

Yolda laf atmak de?il, ad?m atmak laz?m. Yürümedikten sonra laf?n manas? kalmaz. ?irazi

Yolun do?rusuna giden insanlar?n kimseye ihtiyac? yoktur. Schiller

#1159

 
© 2015
AŞK