Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yönetimle ?lgili Sözler

Allah?m! Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara zorluk ç?karan kimseye sen de zorluk ç?kar. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara yumu?ak davrananlara sen de yumu?akl?k göster. Hadis-i ?erif

Ben azimü??an olan Allah, hükümdarlar hükümdar?y?m. Hükümdarlar?n kalbleri ve al?nlar? benim elimdedir. Kullar bana itaat ederlerse ben de onlar? onlara rahmet k?lar?m ve e?er kullar bana isyan ederlerse, ben de onlar? onlara ceza k?lar?m; ?u halde hükümdarlara sövmekle me?gul olmay?n ve fakat bana tevbe ve müracaat eyleyin ki, onlar? size do?ru meylettireyim. Hadis-i Kudsi

Her memleketin hak etti?i bir hükümet vard?r. Joseph Do Maistre

Her ülke lay?k oldu?u yönetimle yönetilir. Anonim

Hükümetlerin en kötüsü suçsuzu korkutand?r. Beydeba

?nsanlar? sevk-ü idare etmek hayvanlar? idare etmekten daha zordur. ?mam-? ?afi

Kendi kendimizi idare etmeyi ö?reten yönetim en iyi yönetimdir. Goethe

Kendini daima iyi idare eden bir millet, idare edilmeye ihtiyaç göstermez. J. J. Rousseau

Kendinizi yönetirken kafan?z?, ba?kalar?n? yönetirken kalbinizi kullan?n. Russy

Kendisini idare edemeyen, ba?kas?n?n emri alt?nda ya?amaya mahkumdur. Victor Hugo

Siz nas?l olursan?z, ba??n?za öyleleri yönetici olur. Hadis-i ?erif

Ülke yönetimini ba?kalar?na veren hükümdar tahttan indirilir. Sadi

#1158

 
© 2015
AŞK