Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yükselme ?le ?lgili Sözler

Biz, inmek için yükseklere ç?kar, yükselmek imkan? bulmak için a?a??lara ineriz. A. E. Brachvogel

Çabuk yükselenler çabuk ??mar?rlar. Lamartine

En faziletli insan, ruhen yükselmeye çal??an, en mutlu insan da yükseldi?ini duyand?r. Sokrates

En yüceye ula?mak istiyorsan, en a?a??dan ba?lamal?s?n. Publilius Cyrus

Hiçbir ?ey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. Hölderlin

?nsan da a?aç gibi yükselmek istedi?i nispette, kökünü derine salmal?d?r. F. Nietzcshe

?nsan ba?kalar?n?n kalbini okuyabilseydi, bulundu?u yerden inmeyi isteyenlerin say?s? yukar? ç?kmay? isteyenlerden daha çok olurdu. Rousseau

Solucanlarda yüksek doruklara ula?abilirler. Fakat kartallar?n a?z?nda. Ahmed Seven

Yüksek tepelerde hem y?lana, hem ku?a rastlayabilirsiniz, biri sürünerek, öteki uçarak yükselmi?tir. Cenap ?ehabettin

Yükselmenin en alçakças?, zay?flar?n s?rt?na basarak yükselmektir. Schiller

Yükselmenin iki türlüsü vard?r: biri kendi de?erine dayanmak, di?eri de ba?kalar?n?n de?ersizli?ine dayanmak. La Bruyere

Yüksektekiler, a?a??dakilerden daha az emniyettedirler. Shakespeare

#1157

 
© 2015
AŞK