Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yunus Emre Sözleri

En Güzel Yunus Emre Sözleri K?sa Sayfas? -
?yi sözün asl?n bilen derdi bu söz nerden gelir
Söz asl?n? anlamayan san?r bu söz benden gelir
Zehirle pi?mi? a??, kim yemeye gelir.
Seni sigaya çeken bir molla kas?m gelir.
Çok mal harams?z, çok söz yalans?z olmaz.
Bütün âlemi bir ?ahsiyette toplamak, Cenab-? Hakka zor gelmez..
Kasd?m budur ?ehre varam Feryâd u figan koparam!
Ne elif okudum ne cim, varl???ndad?r kelecim
Gönül kitab?ndan okur, eline kalem almad?.
Bundan dah? virdün bize, ol huriyi çüft ü halâl
Andan dahi geçti arzum, azmüm sana kaçma?-i çün.
Mevlânâ Hüdâvendigâr bize nazar k?lal?
Anun görklü nazar? gönlümüz aynas?d?r.
Türlü türlü cefan?n
Ad?n? a?k koymu?lar.
* * *
A?k a??k? ?ir eder,
Aslan? zencir eder,
Kat? ta?? mum eder.
* * *
Dervi?lik ba?tad?r, tacda de?ildir,
K?zd?rmak addad?r, saçta de?ildir.
* * *
?lim, kendini bilmektir.
* * *
Da?lar nice yüksek ise, yol an?n üstünden geçer.
* * *
Dünyada dertsiz ba? olmaz.
Derd'olan?n ah? dinmez.
* * *
Cümleler do?rudur sen do?ru isen,
Do?ruluk bulunmaz sen e?ri isen.
* * *
Bu dünyaya gelen gider.
Yürü fani dünya, sana gelende gülmü? var m?d?r?
* * *
E?er bir müminin kalbin k?rarsan
Hak'ka eyledi?in secde de?ildir.
* * *
Akl? olan korkmak gerek
Nefs elinden, h?rs elinden.
Nefstir seni yolda koyan,
Yolda kal?r nefse uyan.
* * *
Sab?r saadeti ebedi kal?r
Sab?r kimde ise o nasib al?r.
* * *
E?er hor e?er hürmet
Ki?iye sözden gelir.
Zehr ile pi?en a??
Yeme?e kim gelir.
* * *
Beni bende demen bende de?ilem,
Bir ben vard?r bende benden içeri.
* * *
Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.
· a?k bir güne?e benzer a??k olmayan gönül bir kat? ta?a benzer.
· Sen sana ne san?rsan
Ayr?ya da onu san
Dört kitab?n manas?
Budur e?er var ise..
· Arar idim Allah'? buldum.. Buldum da ne oldu?..
· K?rk küpü yerden gö?e dizseler ortadan birini çekeler var sen seyreyle gümbürtüyü...
· Seni sigaya çeken bir molla kas?m gelir.
· Ten fânidir can ölmez. Çün gitti geri gelmez.
Ölür ise ten ölür canlar ölesi de?il...
· ?lim okumaktan garaz kendi özünü bilmektir...
· Cümleler do?rudur sen do?ru isen
Do?ruluk bulunmaz sen e?ri isen.
· Akl? olan korkmak gerek
Nefs elinden h?rs elinden.
· Zehr ile pi?en a??
Yeme?e kim gelir.
· Da?lar nice yüksek iseyol onun üstünden geçer.
· a?k a??k? ?ir eder
Aslan? zencir eder
Kat? ta?? mum eder.
· ?lim kendini bilmektir.
· Türlü türlü cefan?n
Ad?n? a?k koymu?lar.
· Sab?r saadeti ebedi kal?r
Sab?r kimde ise o nasib al?r.
· Yürü fani dünya sana gelende gülmü? var m?d?r?
· Nefstir seni yolda koyan
Yolda kal?r nefse uyan.
· E?er bir müminin kalbin k?rarsan
Hak'ka eyledi?in secde de?ildir.
Dünyada dertsiz ba? olmaz.
Derd'olan?n ah? dinmez.
· Bu dünyaya gelen gider.
· Beni bende demen bende de?ilem
Bir ben vard?r bende benden içeri.
· E?er hor e?er hürmet
Ki?iye sözden gelir.
· Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz.
· Dervi?lik ba?tad?r tacda de?ildir
K?zd?rmak addad?r saçta de?ildir.
· A??k olamayan adem benzer yemi?siz a?aca.

#2782

 
© 2015
AŞK