Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yunus Emre Sözleri

Ölür ise ten ölür, canlar ölesi de?il..

K?rma dostun kalbini onaracak ustas? yok. Soldurma gönlün çiçe?ini sulamaya ibrik yok.

Biz sevdik a??k olduk, Sevildik ma?uk olduk. Her dem yeni do?ar?z, Bizden kim usanas?

Bir bahçeye giremezsen, Durup seyran eyleme. Bir gönlü yapamazsan, Y?k?p viran eyleme.

A?ks?zlara verme ö?üt, Ö?üdünden al?r de?il. A?ks?z âdem hayvan olur, Hayvan ö?üt bilir de?il.

Hor bakma sen topra?a, toprakta neler yatur, Kani bunca evliya, yüz bin peygamber yatur.

Bana bu ten gerekmez can gerekir. Ebedi dünyada iman gerekir.

E?er bir müminin kalbini k?rarsan, Hak'ka eyledi?in secde de?ildir.

Yetmi? iki millete bir göz ile bakmayan, ?er'in evliyas?yla hakikatte asidir.

E?er hor e?er hürmet, Ki?iye sözden gelir.

Söz ola kestire ba??, Söz ola kestire sava??, Söz ola a?ulu a??, Bal ile ya? eder bir söz.

?lim, kendini bilmektir.

Da?lar nice yüksek ise, yol an?n üstünden geçer.

Dünyada dertsiz ba? olmaz, Derd'olan?n ah? dinmez.

Cümleler do?rudur sen do?ru isen, do?ruluk bulunmaz sen e?ri isen.

Türlü türlü cefan?n

Ad?n? a?k koymu?lar.

A?k a??k? ?ir eder,

Aslan? zencir eder,

Kat? ta?? mum eder.

Dervi?lik ba?tad?r, tacda de?ildir,

K?zd?rmak addad?r, saçta de?ildir.

?lim, kendini bilmektir.

Da?lar nice yüksek ise, yol an?n üstünden geçer.

Dünyada dertsiz ba? olmaz.

Derd'olan?n ah? dinmez.

Cümleler do?rudur sen do?ru isen,

Do?ruluk bulunmaz sen e?ri isen.

Bu dünyaya gelen gider.

Yürü fani dünya, sana gelende gülmü? var m?d?r?

E?er bir müminin kalbin k?rarsan

Hak'ka eyledi?in secde de?ildir.

Akl? olan korkmak gerek

Nefs elinden, h?rs elinden.

Nefstir seni yolda koyan,

Yolda kal?r nefse uyan.

Sab?r saadeti ebedi kal?r

Sab?r kimde ise o nasib al?r.

E?er hor e?er hürmet

Ki?iye sözden gelir.

Zehr ile pi?en a??

Yeme?e kim gelir.

Beni bende demen bende de?ilem,

Bir ben vard?r bende benden içeri.

Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz.

a?k bir güne?e benzer a??k olmayan gönül bir kat? ta?a benzer.

Sen sana ne san?rsan

Ayr?ya da onu san

Dört kitab?n manas?

Budur e?er var ise..

Arar idim Allah'? buldum..Buldum da ne oldu?..

K?rk küpü yerden gö?e dizseler ortadan birini çekeler var sen seyreyle gümbürtüyü...

Seni sigaya çeken bir molla kas?m gelir.

Ten fânidir can ölmez. Çün gitti geri gelmez.

Ölür ise ten ölür canlar ölesi de?il...

?lim okumaktan garaz kendi özünü bilmektir...

Cümleler do?rudur sen do?ru isen

Do?ruluk bulunmaz sen e?ri isen.

Akl? olan korkmak gerek

Nefs elinden h?rs elinden.

Zehr ile pi?en a??

Yeme?e kim gelir.

Da?lar nice yüksek iseyol onun üstünden geçer.

a?k a??k? ?ir eder

Aslan? zencir eder

Kat? ta?? mum eder.

?lim kendini bilmektir.

Türlü türlü cefan?n

Ad?n? a?k koymu?lar.

Sab?r saadeti ebedi kal?r

Sab?r kimde ise o nasib al?r.

Yürü fani dünya sana gelende gülmü? var m?d?r?

Nefstir seni yolda koyan

Yolda kal?r nefse uyan.

E?er bir müminin kalbin k?rarsan

Hak'ka eyledi?in secde de?ildir.

Dünyada dertsiz ba? olmaz.

Derd'olan?n ah? dinmez.

Bu dünyaya gelen gider.

Beni bende demen bende de?ilem

Bir ben vard?r bende benden içeri.

E?er hor e?er hürmet

Ki?iye sözden gelir.

Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz.

Dervi?lik ba?tad?r tacda de?ildir

K?zd?rmak addad?r saçta de?ildir.

A??k olamayan adem benzer yemi?siz a?aca.

#1724

 
© 2015
AŞK