Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yusuf Hayalo?lu - Geride Kald?n Sen ?iiri

Devrilip gidiyorum i?te

Geride kald?n sen...

A??nm?? sevdalar gibi

Y?pranm?? postallar gibi

Lime-lime, yaras?z

Geride kald?n sen...

Kaprislerinle, nazlar?nla

Bak??lar?nla, sözlerinle

Tutulmayan vaatler gibi

Harcanm?? saatler gibi

Tek ba??na, karars?z

Geride kald?n sen...

Buraya kadarm?? güzelim

Boynumda b?rakt???n di? izi

Bitmez sand???n a?k denizi

Buraya kadarm??.

Vedala?mak isterdim oysa

Klasik bir film öyküsü gibi

Ellerini tutup usulca

Son bir kez öpmek isterdim

Kendimi mazur gösterip

Masum ve ma?rur bir duru?la

Her ?eyi kadere y?kmak isterdim.

Ne gerek var oysa

Yürümeyen birtak?m ?eylerin

Nedenlerini tart??maktansa

Asla yürümeyece?ini anlay?p

Bunu hiç konu?mamak

Daha bir yi?itçe de?il mi?

Süzülüp gidiyorum i?te

Bela olmadan

Yoluna ç?kmadan

Hesap filan sormadan

?ncitmeden, ac?tmadan...

Bir bileti y?rtar gibi

Bir kabu?u atar gibi

S?yr?l?p gidiyorum i?te

Geride kald?n sen...

Bir tren penceresinden

Ak?p giden bozk?r?n

Ortas?nda bir kuru a?aç gibi

Geride kald?n sen...

Yusuf Hayalo?lu

#2162

 
© 2015
AŞK