Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yusuf Hayalo?lu - Hangi Ayr?l?k ?iiri

Hangi sevgili var ki, senin kadar duyars?z ve kalpsiz?

Ve hangi sevgili var ki, benim kadar çaresiz?

Hangi ayr?l?k var ki, böyle kanas?n ve böyle ac?s?n?

Ve hangi ta? yürek var ki, benim kadar a?las?n?

Hangi gün karar verdin, küt diye çekip gitmeye?

Hangi laf?m dokundu sana, böyle inceden inceye?

Hangi otobüs söyle, hangi uçak, hangi tren?

Seni benden götüren, beni bir ku? gibi öttüren.

Hangi k?r?las? eller dolan?r, k?r?las? beline?

Hangi rüzgar ?ark? söyler, o ay tanr?ças? teninde?

Hangi çirkin gerçek u?runa, tükettin güzel ütopyam?z??

Hangi bo?bo?azlara de?ifre ettin, en mahrem s?rlar?m?z??

Hangi cama kafa atsam?

Hangi kap?y? omuzlay?p k?rsam?

Hangi meyhanede dellenip, hangi masalar? da??tsam?

Bende bu sersem ba??m?, karakolun duvar?na vursam.

Kendimi caddeye at?p, arabalar?n alt?na savursam.

Hangi tercih beni en h?zl? ?ekilde öldürür?

Hangi ?ekil öldürmez de, ömür boyu süründürür?

Kay?p ilan? m? versem, ?ehir ?ehir dolanmak yerine?

Ödül mü koysam, ölü veya diri seni bulup getirene?

Hangi ayr?l?k var ki, böyle di? a?r?s? gibi durmadan zonklas?n?

Hangi cam kesi?i var ki, böyle musluk gibi içime damlas?n?

Hiç sanmam! ...

Hasta kalbim bunu bir süre daha kald?ramaz! .

Feri?tah olsa, böyle eli kolu ba?l? bekleyip duramaz.

Hangi mübarek dua,

Hangi evliya tesir eder, seni döndürmeye?

Hangi aptal mazeret ikna eder, ate?imi söndürmeye?

Olur mu be! . olur mu?

Bu da benim gibi adama yap?l?r m??

A?k dedi?in mendil mi?

Buru?turup bir kenara at?l?r m??

VEFA bu kadar basit mi? Al?n?r m?? Sat?l?r m??

Hangi h?rs?z çald?, seni y?rt?k cebimden?

Hangi pense kopard? bizi birbirimizden?

Hangi u?ursuz hamal ta??d? valizini?

Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini?

Hangi yald?zl? otel çar?af serip bar?nd?rd??

Hangi süslü manzara seni kolayca kand?rd??

Hangi ?arlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti?

Hangi pembe vaadler o saf kalbini cezbetti?

Da? gibi adam? eze eze! .... .

Hangi anas? tipli parlak çömeze,

Hangi alemlerde kahkahan? ettin meze?

Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyam?z??

Hangi mahluklar çi?nedi el de?memi? sevdam?z??

Hangi b?çak keser ?imdi benim biriken h?nc?m??

Hangi mermi da??t?r insanlara olan inanc?m??

Hangi bekçi, hangi polis art?k zapteder beni?

Ve! . . Hangi su ba???lat?r?

Hangi musalla temizler seni?

Bu Nas?l Ayr?l?k? ...

Yusuf Hayalo?lu

#2159

 
© 2015
AŞK