Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yusuf ?slam Sözleri

?ki tür insan daima açt?r, biri bilimi arayan, di?eri de paray?.

?imdi daha mutluyum, iyi ?eyler dü?ünüyorum ve inan?yorum ki olabilecek, güzel ?eyler ba?lad?.

Sonunda gülümsüyorum, dünyay? tek hayal ediyorum ve inan?yorum ki olabilecek de, güzel bir gün geliyor.

Zaman?n di?er taraf?ndan gelmi?, bir farkl?l?k hissetmiyor musun, sessizlik duvarlar?n? y?kan, akl?n?n gölgesini kald?ran.

?imdi a?l?yorum sonunda, dünyay? oldu?u gibi dü?ünüyorum. Neden nefret etmeye devam ediyoruz, neden huzur içinde ya?ayam?yoruz?

#1517

 
© 2015
AŞK