Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yusuf Ziya Ortaç Akdeniz'e ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 30 a?ustos zafer bayram? için Yusuf Ziya Ortaç taraf?ndan yaz?lm?? akdeniz'e ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde ?iir göndermek ve bu ?iir hakk?nda yorum yapmak isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.Buyrun Akdeniz'e ?iiri:
AKDEN?Z'E
26 A?ustos, gece sabaha kar??,
Toplar?n çelik a?z? çald? bir hücum mar??.
Bu ölüm bestesinin içinde yand? da?lar,
Altüst oldu siperler, eridi demir a?lar.
F?rt?nadan yeleli, y?ld?r?mdan kanatl?,
Alevlerin içinden geçti binlerce atl?.
Ç??l?kla, iniltiyle sars?ld?, kö?e bucak,
Savruldu gök yüzüne: kafa, kol, gövde, bacak!
Rüzgârlarla atba?? yar?? etti bu ak?n,
?imdi yak?nlar uzak, ?imdi uzaklar yak?n!
Akdeniz, ayaklar? alt?nda ordumuzun,
Mavi bir atlas gibi serilmi?ti upuzun.
Çekti Kadifekale albayra??n? yine,
Güzel ?zmir büründü yine eski rengine.
Süngüler ilk amaca tam on dört günde vard?,
O gururlu al?nlar yere dü?üp yalvard?.

#3110

 
© 2015
AŞK