Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Zafer Türküsü ?iiri

Bu sayfam?zda 30 a?ustos zafer bayram? için faruk nafiz çaml?bel taraf?ndan yaz?lm?? zafer türküsü ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?ii hakk?nda görü? belirtmek istiyorsan?z a?a??daki yorum bölümünü kullanmal?s?n?z. Buyrun zefer türküsü:
ZAFER TÜRKÜSÜ
Ya?amaz ölümü göze almayan,
Zafer göz yummadan ko?ana gider.
Bayra?a kan?n?n al? çalmayan?n,
Gözya?? bo?ana bo?ana gider.
Kazanmak istersen sen de zaferi,
Gürleyen sesinle doldur gökleri.
Zafer dedikleri kahraman peri,
Susandan kaçar da co?ana gider.
Bu yolda herkes bir, ey delikanl?!
Diriler ?erefli, ölüler ?anl?.
Yurt için dövü?en ba?? dumanl?,
Her zaman bu ?andan, o ?ana gider.

#3097

 
© 2015
AŞK