Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Zalim Sözler

Hayat öyle zalim hocad?rki" Sözlü yapmadan yaz?l? yapar"

sevilen zalimse seven ne yaps?n sevilen seviyorsa sevmek güzeldir

Yar?n birgün seninle olsam olmasam hiç farketmez ben art?k küstüm a?klara zalim

Sev dedin sevmedim mi? k?ymetini bilmedimi sen gittin suç bendemi zalim

?u zalim dünyaya geldim geleli yüzüm birkez olsun gülmedi dün gece rüyamda bir peri yüzünü güldürecek biri var dedi kim diye sordu?umda senin ismini söyledi...

Gayem zati halinizi taciz etmek de?il efkaru umumiyede muhabbet kurmakt?r. Cevabu musbetiniz kalbi hazalimi tamiri temin edece?inden o güzel sohbetinize talibim

Ne orhan ne ferdi hiç kimse bilmezzz bendeki derdi sen söle müslüm baba nerden sevdim o zalimi

1907 do?du a?k?m?z zalimler duyun bu senede ?anpiyon aslan terbiyecisi

Bir el tutmak istersin ya bazen, yada birine sar?lmak. Malesef izin vermez buna hayat. Kendine sar?lmal?s?n sen de zalim hayata inat.

Bilmezdim yüre?imi böyle yakaca??n?, beni dertten derde salaca??n?. Ke?ke sevmeseydim seni! Nereden de kan?ma girdin zalim!

A?k insan? hasta eder dertli eder deli eder ama en önemlisi a?k insan? zalim yapar t?pk? senin gibi

Hayataki en a??r en zorlu ençileli yük onursuzluktan boyun e?mekten ve zalimi övmekten daha a??r de?ildir.

Bu sevdan?n ad? hasret öldürdü bitirdi gençliyimi bir zalime kurban dü?tük dermans?z b?rakt? ikimizi urfal? suskun

A?k Yalanm?? Sevda Yalan Sen Yalans?n Hayat Yalan Bende Sana Uydum Zalim Senin ?çin Oldum Yalan

gözlerimden tane tane akan ya?lardan müsade cekti gitti zalimm can usand? can s?k?ld? gönül yerden göge hakl? sende sevgi a?k hersey yaland???

Boynuna takm?st?m mavi nazarlik. Azraille edemedim pazarl?k. Ald? sevdi?imi zalim mezarl?k. Sevdi?imi topraga gel?n eyled?m...seni cok özledim nerdesin ask?m.

Bensiz kal ey zalim! Ben sensiz kald?m, sessizli?inle kendimi yakt?m.

Mazlumun öç alma günü, zalimin zulmetti?i günden daha korkunçtur.

?ki ?ey y?kar insan?; dostundan gelen ihanet, dü?man?ndan gelen merhamet!

Bu nas?l zalim yaraym?? beni senden ay?rd?lar.

A?kta h?zl? yolda yava? biz müslümcüyüz arkada? ne ferdi ne orhan bilir bu derdi sen söyle müslüm baba nerden sevdim o zalimi

Günler ne kadar zalim olursa olsun geçmeye mahkumdur

bu yaran?n ad? hasret öldürdü bitirdi gençligimi , bir zalime kurban gittim dermans?z b?rakt? yüre?imi

hayataki en a??r en zorlu ençileli yük onursuzluktan boyun e?mekten ve zalimi övmekten daha a??r de?ildir.

Y?llar ne kadar zalim olursa olsun geçmeye mahkumdur!!!

Sevilen zalimse seven ne yaps?n

olmuyor zorla de?il olmuyor görmüyor nas?l yükseklerdesin sevmiyor yürek ondan zalimi sevmiyor buna sende dahilsin...bir deli yürek ac?s?nday?m bak yine kara odalarday?m bir gece gibi yak?n?nday?m en büyük a?k?m sensin...

bedenimde degil kalbimde derdim tek al?skanl?g?m bir zalim sevdim

bu sevdan?n ad? hasret öldürdü bitirdi gençliyimi bir zalime kurban dü?tük dermans?z b?rakt? ikimizi

bedenimde de?il kalbimde derdim tek al??kanl???m bir zalim sevdim

a?k insaNI hasta eder dertli eder deli eder ama en önemlisi a?k insan? zalim yapar t?pk? senin gibi

küstürdün zalim felek beni küstürdün ald?n yarim elimden çald?n götürdün gözümde ne varsa sildin süpürdün hayata doymadan küstürdün beni

zalimin zulmü varsa, seven?nde ALLAH'? var be gülüm

bir gül kadar güzel ol dikenleri kadar zalim olma, sevdi?ine öyle bir söz söyleki, ya sonsuza kadar ya?at, ya da bir defada öldür, asla yaral? b?rakma............

Gel gel gel elleri cennet kokan yarimm hic geçmedi seni seven halim seni çalan ?imdi mutlu ?imdi zalimmmm

Ne ferdi ne orhan en iyisi sen söyle müslüm baba NeReDeN_SeVdiM_O ZaLiMi!!

Kad? zulmetmedikçe, Allah Teâla hazretleri onunla birliktedir Zulme yer verdi?i zaman onu terkeder, art?k ?eytan onunla beraber olur Hadis-i ?erif

Kanunlar?n bitti?i yerde zulüm ba?lar Lord Chatham

Kim Allah'?n indirdi?i ile hükmetmezse i?te onlar zalimlerdir Mâide, 45

Kimin mal? zulüm yoluyla elinden al?nmak istenir ve bu yolda öldürülürse, o kimse ?ehittir Hadis-i ?erif

Rabbin kullar?na zulmedici de?ildir Fussilet, 46

Üç ki?i vard?r dualar? reddedilmez: : dil devlet ba?kan?, iftar?n? yapt??? zaman oruçlu, Zulme u?rayan?n duas? Hadis-i ?erif

Zulümden kaç?n?n Zira zulüm, K?yamet günü karanl?klar olacakt?r Hadis-i ?erif

Zulmü her kabul edi?, daha büyü?ünü do?urur Ahmet Hamdi Tanr?p?nar

Bir kula haks?z zulüm yap?l?r o da sabrederse, Allah onun izzetini dünya ve ahirette mutlaka art?r?r Hadis-i ?erif

Do?rusu ?irk, büyük bir zulümdür Lokman, 13

En efdal cihad zalim sultana kar?? hakk? söylemektir Hadis-i ?erif

Her kim, kendinezulmedene beddua ederse, ondan intikam?n? alm?? olur Hadis-i ?erif

??leyene daha dünyada cezas? çarçabuk gelmeye en lay?k günah zulüm ve s?la-? rahmin kopar?lmas?d?r, bu cezan?n dünyada gelmesi, ahiretteki cezaya kefaret de?ildir Hadis-i ?erif

Çileli hayat? payla?an bendim

Anlams?z günlerin ne?esi bendim

Karanl?k dünyan?n ????? bendim

Beni böyle b?rak?p nas?l da gittin

Nereden sevdim o zalimi

Hayat?m? y?k?p ta gitti

Nereden sevdim o zalimi

Beni böyle b?rak?p ta gitti

A?k?ndan ba?ka bir a?k tan?mazd?m

Ayr?l?k ac?s?n? tatt?rmad?m ki

Can?m gibi sevdim yand?rmad?m ki

Gönül defterimi kapat?p gitti

Nereden sevdim o zalimi

Hayat?m? y?k?p ta gitti

Nereden sevdim o zalimi

Beni böyle b?rak?p ta gitti

#125

 
© 2015
AŞK