Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Zaman Sözleri

Zaman hiç kaybolmaz Kaybolan biziz (Paul Claudel)

Zaman büyük bir ö?retmendir; ne yaz?k ki bütün ö?rencilerini öldürür(Curt Goetz)

Bo? zaman yoktur bo?a geçen zaman vard?r. Tagore

?nsan vard?r zaman? kendi hesab?na yontar, insan da vard?r bir ya?am boyu zaman onu yontar.. !

Zaman laz?m sadece, unutacaks?n! Nas?l unuttuysan çocuklu?unu, k?r?lan oyuncaklar?n?..K?r?lan kalbini de öyle unutacaks?n.

Zaman su gibi ak?p giderken biz hep barajlar kurman?n pe?ine dü?tük.

Bir zaman alt?n? çizdiklerimin ?imdi üstünü çiziyorum

Vasiyetimdir her?eyi zamana b?rak?yorum

Zaman; bekleyenler için yava?, korkanlar için h?zl?, yas tutanlar için uzun, sevinenler için k?sa, ama, sevenler için sonsuzdur!!!

Önemli olan zamana b?rakmak degil! zamanla b?rakmamakt?r..

Zaman ancak gidenin katili, giden ancak kendinin tetikçisidir..K?ymetini bilmedi?inin de?erini sen dü?üremezsin.

Zaman varken ak?l yoktur. Ak?l varken zaman yoktur

Takvim düzeni herkes için ayn? olsa da, zaman herkesin içinde ba?ka türlü ilerler.

Zamanla ne oldu?u ortaya ç?kan insanlar var, birde zaman?n bile de?i?tiremedi?i güzel insanlar.

Zamana güven, her ?ey unutulur. ?u anda akl? ba??nda davranmak, sonradan akl? ba??na gelmekten iyidir.

Bir ya?ama zaman? vard?r, bir de ya?ad???na tan?kl?k etme zaman?..

Hepimiz kaybetti?imiz yada ula?amad???miz için zaman? suçlar?z.

#1531

 
© 2015
AŞK