Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Zehir Sözler

Sevgiliye zehir sözler k?sa 2014 sayfas? - Sayfam?zda facebook twitter için kullanabilece?iniz zehir gibi sözler laflar bulacaks?n?z.
Geç Oldu Ama Anlad?m Yalan Sevgini Zehir ettin günlerimi Git dönme geri Lanet olsun Yinede Seviyorum Seni.
çürüdü kalbim sayende atmaz oldu hissedemiyorum bedenimde zehirledin yalan sevginle ?imdi a?l?yorum seni dü?ündükçe.
Zehirli bir y?Lan gibisin yakla?ma bana uzak dur sevgimden, ben kendi içimde ya?ar kendi içimde bitiririm sevgimi sen bak yeni dalgalar?na.
geçmi ba?lad?k erkenmi ya?ad?k bilmiyorum ama sevgin zehirledi beni ya?amak istemiyorum...
uzatma bana ellerini çek gözlerimden gözlerini istemiyorum seni sevgini! Zehirledin beni Mafh Ettin gençli?imi ?erefsiz Seni!
Hayata Bak?? Aç?md?n mutluluklar? ya?atan bir tadd?n hayat?mda ?imdi ac? ve zehirli bir y?lans?n saklan ç?kma çukurundan d??ar? ba??n? ezerim yoksa!!!
Neden bu Dertler üstümde Neden? Sende Zehirli ç?kt?n Dertlerime Dert bindirdin!
K?sa Süreli Yaln?zl?klar?mda Zehirledi?in Kalbime bak?p A?lad?m ?imdi ya?amak için sebepmi Ar?yay?m Yoksa öLüm için Nedenmi Ar?yay?m?
hayat?m olmu? tarumar hiç bir güzellik mutlu etmiyor inan! sevgini ar?yorum sokaklarda bulam?yorum a?k?n rüzgar?n?..
Y?ld?z?mm?s?n, Karanl???mm?? Güne?immisin yoksa Ay'?mm?? bende bilemiyorum Art?k B?rak?p gidi?lerinle K?rd?n Kalbimi Ald?n Al?m? ANlayam?yorum Art?k Duygular?m?..
Seven Bilir Sevgiyi istemeyen Sevmez Çeker gider bakmaz Geriye beni Zehirledin Sensiz Olam?yorum geceleri A?l?yorum Delice.
Sözlerim belki Mana ta??m?yor ama çok ?ey anlat?yor sen hayatta mani ararken ben hayata Anlatt?m Derdimi Manili olmasada Dinliyor Seviyor hayat Dertlerimi..
De?ersiz an?lar?n sadece de?ersiz insan?s?n, sevgisiz umutlar?n yalanc? tad?s?n, Sevmi? gönlümün ?imdi Neferti Dü?man?s?n...
benim hayat?m? Zehir ettin insafs?z! ya?amaktan So?udum insanlardan kaçmaya Ba?lad?m güvenemiyorum Kimseye herkez Senin Gibi Gözümde Lanet olsun Senin Sevgine karakterine!
Hayat?m Zehirlenmi? kalbim tükenmi?, yalan sevgiler kalbimi bitirmi? ?imdi a?lar?m kendime bo?una geçti zaman fark?na varamad?m biLe!!!
Lanet Ediyorum yalan Sevgilere kals?n istemez yalanc? sevgili bedenimde! senin yüzünden içerim her gece zehirledin beni hayince!!!
o Sözler hala Kula??mda Ç?nlar Delice Att?m içime Biriktiriyorum Sözlerini içimde, Zaman? gelince Bo?aca??m Seni bu Sözlerle hayat?n? Zehir Edicem Anla Halimi Görüceksin Zaman? gelince!
4 Duvar Aras?nda Beddualar?m? yaz?yorum Duvarlara, Yalvar?yorum ALLAH?ma Als?n Can?m? Kabul etsin Sana Dualar?m? Zehir Olsun ya?ad???n hayat Zehir Olsun Her?ey Sana bu hak!
Hep Sevenlermi Ac? Çekecek Bu Dünyada Uyan Sözlerim Sana Uyan yalanc? Sevda! kalbimin ortas?na Koydum Ad?n? ç?karam?yorum Zehirledin Kan?m?...
Seni öldürcek Kadar Seviyorum Seni okadar çok Seviyorumki Kalbimle De?il nefretimle Seviyorum Seni nefretimle Ad?n? An?yorum Dualar?mda...
Zehir Olsun Seninde hayat?n Benim gibi belki ozaman Anlars?n içimdeki Sevgiyi..
Bu Sözlerim A?k Sevgi üstüne mutlu Sözcükler De?il! Bu Sözlerim Sana A?k?n ve Sevginin Nefret Dilinden, hayat?n benimkinden Beter olsun A?k? kalbin tatmas?n Sevgiyi Duygular?n ya?amas?n! kalbin Hayat için De?il öLmek için Ats?n!!!
Senin için Umutlar besledim Senden Çokmu ?ey istedim? Senin için gelecekler için dua istedim seni sevmek için ALLAH?mdan Seni istedim Sence çokmu istedim?
Sen Odamdaki Mis Kokular?ms?n Sen Gözlerimdeki Dünyaya renkli Bak??lar?ms?n, Ama ?imdi Sen Hayat?mda iz b?rakans?n ad?na beddular yaz?p nefretle ad?n? and???ms?n...
Rüyalar? ya?am???z Seninle! gerçek hayata gerçek bir a?k Atmam???z Bunu ö?rendim Yaln?zl?klar?mda Seninle bir an?m?z Olmam?? A?lamak istedi?im Anlarda Asl?nda Sen Olmam??s?n Bu Dünyada yalanc? insan..
Sen gelece?imde de?il art?k an?lar?mdas?n sen ke?kelerim olamayacak kadar yalans?n, sen asl?nda hep yaland?n ben kalbimi Aldatt?m...
Zehir Ettin hayat?m? Ya?amak Art?k bir i?kence Sensiz Hayat?m Bitti Zehirledin beni Kalbimdeki ya?ama hevesi Bitti.
Y?lan Gibi Girdin hayat?ma Zehirledin beni ummad???m Anda ?imdi Ac?yorum An?lar?m? ya?ama Direncim kalmad? hayatta.
Ne kadar Ac?mas?zm??s?n Vurdun Çektin teti?i öldürdün içimdeki Seni Git Art?k iStemiyorum Seni!

#2606

 
© 2015
AŞK