Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Zekayla ?lgili Sözler

Bir gram zeka, bir kilo kültüre bedeldir. Lois Bromfield

Bir insan?n zekas?, verece?i cevaplardan de?il, as?l soraca?? sorulardan anla??l?r. De Levis

Dünyan?n üstünde durdu?u yegane destek insan zekas?d?r. Jonathan Edward

?nsan?n zekas?n? gizleyebilmesi, büyük bir zekay? gösterir. La Rochefoucauld

Parlak zeka, insan? bütün nimetlere kavu?turmaz. J. Jack Rousseau

Yeryüzünde iki kuvvet var: k?l?ç ve zeka. Çok zaman k?l?ç, zeka ile ma?lup edilmi?tir. Nizami

Zeki bir adam ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyece?ini ?a??r?r. La Rochefoucauld

Zeka dünyay? yerinden oynatmaya yarayan manivelad?r. Balzac

Zeka, t?pk? bir tarla gibi ekilmeye ve bak?lmaya muhtaçt?r. Cicero

Zekas?n? inkar edenin büyük bir zekas? var demektir. Lessing

Zeka kafan?n içindeki alt?n madenidir. Pitigrelli

Zekas?z kuvvet y?kabilir, fakat yapamaz. Cenap ?ehabettin

#1153

 
© 2015
AŞK