Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Zenginlik ?le ?lgili Sözler

Ak?ls?zlara, zenginli?in iyili?i yerine kötülü?ü dokunur. Ostrovski

Borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geçiktirmesi zulümdür. Hadis-i ?erif

Kimsenin zenginli?i, sana bir de?er kazand?rmaz. Francis Bacon

Milletlerin zenginli?i, ipek, pamuk, alt?n de?il insand?r. R. Hovey

Sadakan?n en hay?rl?s? zenginlik halinde verilendir. Hadis-i ?erif

Zengin, bilgisi çok olan insand?r. Hz. Ali r. a.

Zengin adam, elindekini yeterli görendir. Emerson

Zenginlik, dünya köleli?inden âzâd olmakt?r. Hasan-? Basri

Zenginlik, kullan?lacak bir silaht?r ama tap?n?lacak bir mâbud olamaz. Celvin Coleridge

Zenginlik mal çoklu?uyla de?ildir. Bilakis zenginlik göz toklu?uylad?r. Hadis-i ?erif

#1152

 
© 2015
AŞK