Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Zevk ?le ?lgili Sözler

Bir dakikal?k zevk insana binlerce dakikan?n i?kencesini unutturabilir. Goethe

Ergeç bir gün gelir, zevk kendini ödetir. Shakespeare

Hayatta ald???m?z her zevki ona uygun bir ?st?rapla öderiz. Peyami Safa

Her zaman zevk, zevk olmaktan ç?kar. Bir ?eye dü?künlük hayvanlarda bile yoktur. Voltaire

?nsanlar yemle yakalanan bal?klar gibi, zevke kap?l?p kötülü?e sürüklenirler. Cicero

Kaybolan bir ?eyi bulmak zevki, bulunan ?eyden daha üstündür. Cami

Ki?i önüne serilen zevklerden ho?lanmaz; yorularak elde etti?i zevkleri tercih eder. Alain

Y?llar?n elimizden çekip ald??? ya?ama zevklerini di?imiz, t?rna??m?zla savunmal?y?z. Montaigne

Zevk için yemekten, ?irk ehlinin zinetinden ve ipekli giymekten kaç?n. Ömer ?bnu'l-Hattâb r. a.

Zevke esir olan de?il, hakim olan mesuddur. Aristoppos

Zevkler insandan insana de?i?ir, her ?ey her ya?a uygun dü?mez. Gallus

Zevkleri en ucuz olan, en zengin kimsedir. H. Thoreau

Zevkin kaynaklar?nda öyle bir ac?l?k var ki, çiçekler aras?nda bile olsa bo?az?m?z? yakar. Lucretius

#1151

 
© 2015
AŞK