Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Zora Neala Hurston Sözleri

Karamsar olmak zor de?il, zor olan ç?lg?n bir f?rt?nadan sonra gökku?a?? gibi gülümseyebilmektir... Kucaklamaya kollar?n?n yetmeyece?i bir a?aç, bir tohumla baslar. En uzun yolculuklar ise, bir ad?mla baslar. Gerçek sevgiler ise bir tebessümle baslar... Annem her f?rsatta çocuklar?na güne?e do?ru z?plamalar?n? ö?ütlerdi. güne?e ula?amazd?k ama hiç olmazsa ayaklar?m?z yerden kesilirdi...

A?k, ?ark? söylemek gibidir. Herkes kendini tatmin edebilir, ama kom?ular ayni fikirde olmayabilirler.

Ufuktaki gemilerde, her adam?n arzular? vard?r. Baz?lar? için umutlar dalgalarla yana??r. Di?erleri için ise, rüyalar sonsuza kadar ufukta yol al?r, gözden hiç kaybolmadan seyredilir... ve onlar? gözleyenler art?k s?k?l?p gözlerini ba?ka tarafa çevirince, zaman onlar? alayl? bir ?ekilde silinceye kadar asla k?y?ya yana?mazlar. ?nsan hayat? budur i?te.

#1519

 
© 2015
AŞK