Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Zorlama Kendini

Yolun bitimine kadar gelmeleri

?art de?il.

Herkesin gidebilece?i bir yol

vard?r .

Sen yeter ki, kendin kalabilmeyi

becer.

"Çünkü kendinden ba?ka

kimseye mecbur de?ilsin. "

Zorlama kendini,

B?rak yan?ndaki seni mutlu

etti?i sürece seninle gelsin.

Sen istemedi?in sürece, hiçbir

?ey için ödün vermemelisin. .

Çünkü u?runa fedakarl?k

yapt???n ki?i, yar?n seni

unutabilir.

Ve unutma;

"Ayn? dili konu?anlar de?il ayn?

duyguyu payla?anlar

anla?abilir. "

#1803

 
© 2015
AŞK