Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

John Dalberg Acton Sözleri

İktidar yozlaştırır ve mutlak iktidar mutlak yozlaşmaya götürür.

Demokrasinin kötü olan bir yönü çoğunluğun tiranlığına dönüşmesidir.

Güç yıkılır; mutlak güç, mutlaka yıkılır.

Gerçek demokratik ilke, hiç kimsenin halkın üzerinde bir güce sahip olmaması demektir.

Bizler gücün dağıtılması ile keyfi devletin kontrol altına alınmasını istiyoruz. Güç yozlaşma doğurur. Mutlak güç, mutlak yozlaşma demektir.

Bir ülkenin özgür bir ülke olup olmadığını değerlendirmek için en iyi test azınlıkların sahip olduğu hakların güvence altına alınıp alınmadığına bakmaktır.

Demokrasiyi kontrol edecek en etkili ve en iyi yöntemlerden birisi federasyondur. Federal sistem egemen devletlerin belirli ve tanımlanmış haklarının dışındaki yetkileri sınırlar ve dağıtır.

Asırlarca eğitimin bir devlet hizmeti olduğu keşfedilemedi ve devlet eğitim işlerine karışmadı. Fakat ne zaman ki modern absolutizm (mutlakçılık) ortaya çıktı, o zaman devlet her şey üzerinde hak iddia etmeye başladı. Ticaret, sanayi, edebiyat, din ve diğer bir çok hizmetin devletin görevi olduğu deklare edildi. Bu hizmetler devlete havale edildi ve devlet tarafından kontrol edilmeye başlandı.

#581

 
© 2015 - 2021
AŞK