Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası Şiirleri

Tutum yatırım ve türk malları haftası ile ilgili şiir - Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası şiirleri
Tasarruf
Ak akçe kara, gün içinmiş
gelecekte düşersem dara
işime yarar
kazanıp biriktirdiğim para.
Fevzi GÜNENÇ
Tutum
Tutumlu ol arkadaş,
Savurma hiç paranı.
Geldi çattı bu yıl yine
Yerli malı haftası.
Paranı savurmadan,
Kumbarana atsana.
Biriksin kumbaranda,
Gerekli şeyler alsana
Tutum
Para kazanmak kolay değil
Harcamaksa zor değil
Geldiği zaman tutmazsan
Sonrası hayal değil
Ağlamak zordur
Gülmek kolay
Yarını düşünmezsen
Gelir başına türlü olay
Hikmet Güner
Tutumlu Çocuk
Damla damla akan sudan,
Koca göller dolup taşar.
Tutumsuzlar kalır yolda,
Tutumlular dağlar aşar.
Biz tutumlu çocuklarız,
Para dolu kumbaramız.
İnsanlar kara günde,
Kimseye el açmamalı.
Çalışmalı, kazanmalı,
Hiçbir işten kaçmamalı.
Biz tutumlu çocuklarız,
Para dolu kumbaramız.
Hakkı SUNAT
Yerli Malı
Haftamızı açalım,
Yurda neşe saçalım.
Yerli malı dururken,
Yabancıdan kaçalım.
İpekli var, yünlü var,
Pamuklu var, bezi var.
Fabrikalar işliyor,
Öz malım gelişiyor.
Yaban malı almayız,
Düşünmeye dalmayız.
Biz tutumlu oldukça,
Hiç de yoksul kalmayız.
Latif ÖKTEN
Yerli Malı
Yerli yemiş yiyelim
Yerli kumaş giyelim.
Ülkemizin malları
Sağlam olur bilelim.
Başka ulustan alma
Sakın alıp kullanma.
Dışarıdan gelen mallar
Yararlı olur sanma.
Yabancının malını
Gitsin başkası alsın.
Şaşırma hiç yolunu
Paramız yurtta kalsın.
İbrahim ŞİMŞEK
Yerli Malı
Eğer avuç açmamak
İstersen hiç kimseye,
Muzu, hurmayı bırak;
Üzümü, inciri ye.
Ey Türk kızı, Türk oğlu,
Budur kurtuluş yolu.
Fındık, ceviz hepsi var;
Yok eşi yün, ipeğin,
Yurduna sevgisi var;
Yerli malı giyenin.
Ey Türk kızı, Türk oğlu,
Budur kurtuluş yolu.
Vatanımız bu toprak
Cennet gibi her yanı,
Yerli malı kullanmak,
Kurtaracak vatanı.
Ey Türk kızı, Türk oğlu,
Budur kurtuluş yolu.
Nahit Nafiz EDGÜER
Yerli Malı Kullanalım
Çocuklar size çağrım var
Yerli malı kullanalım
Kullanalım, edelim kâr
Yerli malı kullanalım.
Daha güçlü olmak için
Daha özgür kalmak için
Mutluluğu bulmak için
Yerli malı kullanalım.
Her ürün bizim olmalı
Arayıp onu bulmalı
Paramız yurtta kalmalı
Yerli malı kullanalım.
O, okuldur, evimizdir
O, bizim ödevimizdir
Yurttaşlık görevimizdir
Yerli malı kullanalım.
Cemal Gören
Yerli Malı ve Tutum
Arpa, buğday isteyen,
Tarlaya tohum eker,
Gelecek kaygısını
Akıllı olan çeker.
Ben ibretle bakarım
Arıya, karıncaya
Paramın bir kısmını
Atarım kumbaraya.
Yurduma hizmet için
Her zaman tutumluyum
Yerli malı giyerim,
Ben bir Türk çocuğuyum.
Mustafa YILMAZKAYA
Yurt Ürünleri
Bu dünyanın meyvesini
Yesem amma yesem amma
Arasam bulsam hasını
Yesem amma yesem amma
Amasya'nın elmasını
Zile pekmez çalmasını
Sivas'ın da kıymasını
Yesem amma yesem amma
Gezsem Tokat'ın bağını
Emleğ'in taze yağını
Erzurum'un kaymağını
Yesem amma yesem amma
Konya'nın güzel buğdası
Sivas'ta Çorum'da hası
Ayıntab'ın çiğ köftesi
Yesem amma yesem amma
Güzel olur Türkmen kızı
Yanakları kıpkırmızı
Diyarbakır'ın karpuzu
Yesem amma yesem amma
Mersin Dörtyol portakalı
Maraş'tan da pirinç gelir
Malatya'da dut zerdali
Yesem amma yesem amma
Ah İzmir'in kuş üzümü
Pek severim boğazımı
Kazova'nın yaş üzümü
Yesem amma yesem amma
Kastamonu'nun kendiri
Bursa'nın ipek mendili
Edirne'nin boş pendiri
Yesem amma yesem amma
İstanbul Ankara ayar
Her ne dersen bunlarda var
Şarap pirzolayı sever
Yesem amma yesem amma
Samsun ve Bafra tütünü
Alsam Urfa'nın atını
Avlarda keklik etini
Yesem amma yesem amma
Adana'da biter pamuk
Geze geze hep usandık
Trabzon'da çoktur fındık
Yesem amma yesem amma
Uğradım Muş'a Van'a
Gümüş takım lüzum buna
Sade yağdan bir kaygana
Yesem amma yesem amma
Gahi uslu gahi deli
Çirkinleri neylemeli
Bulsam bir Gürcü güzeli
Sarsam amma sarsam amma
Veysel niden sözü savı
Yedin içten aldı tavı
Gönlünden hayal pilavı
Yedim amma yedim amma.
Aşık Veysel SATIROĞLU
Artırma Savaşı
Bağrın alev, gözün yaş,
Olsa bile çekinme.
Sıraya gir arkadaş,
Kuytu yerlere sinme.
Yerli malı artacak,
Yükselişin eşidir.
Göğsünü kabartacak:
Yurdun yükselişidir.
Kalsan da dağ başında,
Yüksek kayalardan aş.
Yurt malı savaşında,
Geri kalma arkadaş.
Fabrikaya ver emek,
Bu çağ emek çağıdır.
Yurtta fabrika demek,
Bir hayat kaynağıdır.
Dünü düşünme çalış,
Bu günden gör yarını.
Artırmayı bil, alış.
Harcama her varını.
Bayrak ol genç yaşında,
Bulutlarla kucaklaş.
Artırma savaşında,
Geri kalma arkadaş.
Ramazan Gökalp ARKIN
Ben Tutumlu Çocuğum
Ben tutumlu çocuğum.
Bana öğretti anam.
Ben tutumlu çocuğum.
Fazla para harcamam.
Budur tutum usulü,
Koşmalı yerlilere.
Yurdun yerli ürünü
Yakışmalı herkese.
Her gün bilgi atarız,
Kafamız kumbaradır.
Yarın bilgi satarız,
Bu bilgiler paradır.
Bugün derse çalışan,
Sonra para kazanır.
Çalışmaya alışan,
Yarınını kazanır.
Sağlıksız pis olanın,
İyi olmaz yarası.
Böyle başta olanın,
Yoktur ilaç parası.
Sağlıklı, sağlam olmak,
Tutumluluk demektir.
Tutumlu çocuk olmak,
Vatanını sevmektir.
Celal Sıtkı GÜRLER
Kumbara
Kumbara, kumbara, güzel kumbara,
Atarım içine her gün ben para.
Dağıtmam elime geçen parayı,
Parayla doldururum bu kumbarayı.
Birike birike her gün çok olur,
Başım sıkılınca ön ayak olur.
En büyük bir dosttur bana kumbara,
Kumbaram var iken hiç düşmem dara.
K.Nizam BİGALI
Kumbaram
Bayramda doğum gününde,
Hep biriktir paranı.
Görürsün sende ,
Olacak sana yararı.
Dolsun taşsın kumbaran,
Sen muhtaç olduğun zaman.
Aç içini bir de bak
Fazlalaşmış senin paran.
EMRE-ZEKİYE ALTIN
Kumbaram
Benim bir kumbaram var,
Para ile beslenir.
İçinde çil çil paralar,
Şıkır şıkır seslenir.
Elime ne geçerse
Mutlaka istiyor pay.
Bir(doydum)derse,
Aç içini otur say.
Çok iyi bir arkadaş
Severim kumbarayı.
on, yirmi, yavaş, yavaş,
Biriktir parayı.
PELİN ÜMREM BOYACI
Meyvelerimiz - Yemişlerimiz
Portakal
Portakal tatlı serin
Başıdır yemişlerin.
Onda güneşin rengi,
Parlar gibidir sanki.
Elma
Elmayı bilmeyen kim?
Odur, en çok sevdiğim.
Rengi alev kırmızı,
Açar iştahımızı.
Armut
Armudu unutmayın,
Onu da baştan sayın.
Ne güzeldir kokusu,
İçi dolu ballı su.
Üzüm-İncir
Üzümle incir ikiz,
Onlardan vazgeçemeyiz,
Yaz güneşinde olmuş,
İçine şeker dolmuş.
Fındık-Badem-Ceviz
Fındıkla badem, ceviz,
Severek yediğimiz.
Üç arkadaş yemiştir,
Her tadan özlemiştir.
Kestane
Hoş değil mi kestane?
Alırsın tane tane.
Sırtlarını çizersin,
Kızgın küle dizesin.
Pişsin tatlı tatlı ye,
En güzel besin diye.
Bütün meyveler
Bu güzelim meyveler,
Bu güzelim yemişler,
Yurdumuzun malıdır,
Her yiyen kuvvet alır.
Çocuklar
Tutum haftası geldi,
Bizlere neşe verdi.
Yerli yemişlerimiz,
Hep birden dile geldi.
Elma
Amasya elmasıyım,
Meyvelerin başıyım.
Al sarı yanağım var,
Beni yersen kan yapar.
Armut
Ankara memleketim,
Koyu sarıdır rengim,
Isırınca pek yarar,
Yiyenlere can katar.
Üzüm
İzmir'in üzümleri,
Sevilmez mi arkadaş?
İnsanlara pek yarar,
Kurusu var yaşı var.
İncir
Tatlı Aydın inciri,
Pek güzel iri iri.
Hurma alma, incir al,
Ağzına aksın bal.
Fındık
Giresun zengin olsun,
Cebiniz fındık dolsun.
Kırılır çıtır çıtır,
Hem besler, hem ısıtır.
Ceviz
Cevizi de unutma,
Beslenmek zorundasın.
Pestiline sar da ye,
Kuvvet versin diyorsan.
Portakal
Portakal sulu sulu,
İçi vitamin dolu.
Adana, kozan, dörtyol,
Git ağaçtan ye bol bol.
Mandalina
Adımdır mandalina,
Sağlık veririm sana.
Pek sevimli meyveyim,
Bol bol yiyin bakalım.
Nar
Çiçek olur açılırım,
Mercan gibi saçılırım.
Hastaya nar sorulmaz,
Şurubuna doyulmaz.
Kestane
Kestaneyi istersen,
Kavurup da yersin sen,
İstersen suda haşla,
Onun tadı da başka.
Kayısı
Malatya kayısısı,
Yemişlerin nazlısı
Pestili de yapılır,
Yiyenler pek bayılır.
Şeftali
Bursa'nın şeftalisi,
Kilodur bir tanesi.
Şeftaliyi kim sevmez,
Tadına doyum olmaz.
Ayva
Sarı sarı rengim var,
Ne güzel de kokarım.
İstersen reçel yap ye,
İstersen kompostomu.
Çocuklar
Kutlu olsun hafta bize,
Meyveler geldi dile.
Hepinizi seveceğiz,
Güzel güzel besleneceğiz.
Sağlık , Para ve Tutum
Sağlık, para dünyada,
Çok kıymetli iki şey.
Bunları bulamamak,
Kimbilir ne acı şey.
Birini elde etmek,
Mümkündür çalışmakla.
Öteki kazanılır,
Vücuduna bakmakla.
Tutum demek kazancın,
Birazını arttırmak,
Hasislik değildir ha,
Kararında kullanmak.
Zaman, eşya, paranı,
Sade bu hafta değil;
Bütün ömür boyunca,
İyi harcamayı bil.

#2906

 
© 2015 - 2021
AŞK