Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yardımlaşma Ve Dayanışma İle İlgili Sözler

Şeytan siz fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder Allah ise size katından bir mağrifet ve bir lütuf vaat eder Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir

BAKARA-268-

Eğer yarasına merhem sürüp önüne biraz dünyalık koymayacaksan, kırıp geçiren yılın darlığı içinde, zavallı yoksula "Nasılsın?" deme

SADİ

İnsanlar birbirine yardımdan el geçtikleri gün insanlık yok olur Karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz

Walter SCOTT

Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez

MEVLANA

Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen, yaşadığını iddia edemez

Merry BROWN

Minnet sahibinin ihtiyacını görmek, dostluk kapısının anahtarıdır

Abdullah el BASRİ

Dostuna da düşmanına da yardım et, çünkü o zaman dostunla daha yakın dost, düşmanınla da daha dost olursun

CLEBBUL

Düşenin elinden tut ki sende düştüğün zaman tutacak bir el bulasın

AF BAŞGİL

Çoban, kurdun işine razı olursa, köpek yabancıya havlamaz

Ebu ÜMAME

Düşmanına bir şey vermek, dostundan bir şey almaktan daha iyidir

Gustav Van MOSER

Yardım edeceğin kişiye bir şey demeden yardım et

EFLATUN

Yardımlaşma ve dayanışma, bir toplumun gelişmesi için en güzel vesiledir

KESLER

Bir kör bir başka köre yol gösterirse ikisi de

Matthew HENR

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvetmend olan mazluma el çekmez ianetten

NKEMAL

Bir el ki olmaya hayr-ı hasenatı, Verilmez ona cennet ilinin derecatı

Niyazi MISRU

Sacayağın ayağı üç olur, Birbirine güç olur, biri kulursa hiç olur

Türkmenistan Türkleri Atasözü

Gerçek Müslüman isen, yardımdan durma geri, Faydalı olamıyorsan, zararlı olma bari

İsmail ÖZCAN

Yalnız olan rahat görmez, yardımlaşan, yorulma bilmez

Tatar Atasözü

Allah yardım ederse kuluna her iş girer yoluna

Türk Atasözü

Kendine yardım etmeyene, Tanrı'da yardım etmez

SOPHOCLES

İyilik ve takva için yardımlaşınız

Maide-3-

Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, onların mükâfatlarını Allah katındadır Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler

BAKARA-274-

Herkesin yardımlaştığı yerde işler yarım kalmaz

ANONİM

Küçüklerin yardımı olmaksızın, hiçbir büyüğün başarıya ulaştığı görülmez Be ne küçüğü büyütür, ne de büyüğü küçültür

Cemil SEN

Yalnız yiyen, felaket gününde de yalnızdır

Rig VEDA

Müşterek felaketlerin ızdırabı azdır

P SAFA

El kapılarında dilenci değilsin, bunun şükrane olarak kapıdan dilenciyi kovma

SADİ

Almayı iyi görüyorsan vermeyi kötü görme

Uygur Atasözü

Ekmeğini yalnız yiyen yükünü dişiyle kaldırır

Türk Atasözü

İnsan, dostlarının acılarına, onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla değil, yardım ve bakımile katılmalıdır

EPİKUROS

Sevmek fiilinden sonra dünyanın en güzel fiili yardım etmektir

V SUTTİNER

Kiminki, kalbinde vardır himmeti, Onun da güzellik olur nimeti

Nizami GENCE

Hayat zaten yeterince kısa ve ıssız değil mi ki? Yolları birlikte kat edenler birbirine yardım etmesin mi?

CHİLON

Aldığımız şeylerle geçici bir süre var olur, ama verdiğimiz şeylerle ebediyen yaşarız

DM LAVSON

Kardeşinin salını karşıya geçirmeye yardım et, göreceksin ki, sen de karşıdasın

Hint Atasözü

Kurbağadan yardım istenmektense boğulmak daha iyidir

SOPHOCLES

Sağlam göz ağlasa, kör gözden yaş çıkar

Uygur Atasözü

Mandaya dayanacak ağaç olursa kurtlara sala okur

Türk Atasözü

Bir mahalle de birisi açlık sebebiyle ölürse, o mahallenin hepsi onun katili olur

İnsanın en büyük buluşu ateş, tekerlek, motor ya da maddi dünya ile ilgili her hangi bir şey değildir İnsanın en büyük buluşu, anlaşarak ekip halinde çalışmaktır

B SENNING

İmece günü bulut görmeyene ne mutlu

Türk Atasözü

Ağaç düşerde yakınına yaslanır

Gagavuz Atasözleri

Kendi evini yapamıyorsan, bir yapana taş taşı

Hint Atasözü

#1144

 
© 2015 - 2021
AŞK