Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yazarlardan Alıntı Cümleler

Varacağın yeri bilmiyorsan vardığın yerlerin hiçbir önemi yok.

Altınları zamanla biriktirerek satın alabilirsiniz. Ancak zamanla biriktirdiğiniz altınları vererek geçen zamanı asla satın alamazsınız.

Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni takip edeceğine, adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi. - Gandi

Adalet olmadan düzen olmaz. Albert Camus

Akıl, yalnız doğrulukta bulunur. Goethe

Hiçle başlayan, hiçle biter. Cornellius Gallus

Tanrım, beni arkadaşlarımdan kurtar ki, kendimi düşmanlarıma karşı koruyabileyim. Mareşal De Villars

Başıboşluk, sersemlerin tatilidir. Chesterfield

Kendine güvenen herkes, dünyayı idare edebilir. Voltaire

Yalnız güç tarafından desteklenen güç, titremeye mahkûmdur. Kossuth

Zaman değerlidir; ama doğruluk daha değerlidir. Disraeli

Yüzünü güneşe çeviren insan, gölge görmez. Helen Keller

Gereksinme, ürkekleri bile cesur yapar. Sallust

Kitaplar, hiç solmayacak şifalı bitkilerdir. Herrick

Sözler, tutulmak için verilir. Swıft

Doğru olan, haklı olandır. Alexender Pope

Sanat benim; bilim biziz. Claude Bernard

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. Montes Quiev

Adalet, önce devletten gelir. Aristo

Gençlikte, güzellikte akıl arama Homeros

Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan tek bir ruhtur. Aristo

Bütün şeyler ya yeni ya da büyük oldukları için beğenilirler. Bacon

Bir devletin yıkılışıyla birlikte yasaları da çoğalır. Tacitus

Tanrı, dolu ellere değil, temiz ellere bakar. Syrus

Dehanın fitili, hayatın fitilinden daha çabuk yanar. Schiller

Başlangıcı olan bir şey, nasıl olsa biter. Ovintilian

Bir diplomat evet derse, belki anlamını çıkarın; belki derse de hayır. ... Eğer bir diplomat hayır derse, o adam diplomat değildir. Anonim Özlü Sözler

Her şeyin başlangıcı küçüktür. Çiçero

Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır. Washington

Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar verse bile adaletsizlik etmiş sayılır. Seneca

Adaleti, aklın yardımı olmadan kullanmak imkânsızdır. Frevde

Arkadaş edinmenin tek yolu, arkadaş olmaktır. Emerson

Bildiğim tek sanat şudur: Beğenmemek. Lord Byron

Tanrı'nın değirmeni ağır ama iyi öğütür. George Herbert

Adaletin gecikmesi, adaletsizliktir. Landor

Özlü Sözler

Adil olmayan ulus hür de olamaz. E. J. Sieyes

Tanrı, hak ve adaletle idare edenleri sever. Kur'an-ı Kerim

İnsanların çoğunda adalet sevgisi, adaletsizlik korkusu yüzünden vardır. La Rochefoucauld

İnsancıl olmadıkça adil olamazsın. Vauvenerguas

Aptallar, akıllılardan pek az şey öğrenirler; ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler. Cato

Başlamak, yarı bitirmektir. Horatius

Hastalıklar başlamaya görsün, dünyanın bütün ilaçlarını getirsen yine faydasızdır. Ovidius

İyi bitirmek, iyi başlamaktan daha üstündür. Ovidius

Bizi beğenenlerin hepsini severiz; ama beğendiklerimizin hepsini sevmeyiz. La Rochefoucauld

Aptallar, eski olayları hatırlamayı, bir bilim sayarlar. Planche

Ancak, kendi kendini idare edebilen akıllı insanlar hürdür. Horace

Alkış, zayıfların amacı ve sonudur. C. C. Colton

Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı hak etmiş demektir. Emerson

Sağlıklı yaşamımızın ilk yarısını ana-babalar, ikinci yarısını da çocuklar mahvediyor. Clerence S. Darrow

Ana-babaların çocuklarına gösterebileceği en büyük sevgi, onlarla kuracağı arkadaşlıktır. Henry Ward Beecher

Anıtlara ihtiyaç duymayanlar, anıtlarının dikilmesini hak etmişlerdir. Hazzlit

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. Motley

Ana-babalarımız tesadüfle, arkadaşlarımız seçimle kazanılır. Delille

Arkadaşlarınızı kaçırmamanın tek yolu şudur: Ne borç alacaksınız, ne de borç vereceksiniz. Paul De Kock

En iyi arkadaşlar hayvanlardır; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar. George Eliot

Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Miguel de Cervantes

Arkadaşlar kavun gibidir. Neden mi? Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsınız da ondan. Caude Mermet

Dahilerin yüzde biri hüner, yüzde doksan dokuzu da terdir. Thomas Edison

Başkaları için zor olanı yapmak kabiliyetli olmaktır; kabiliyetliler için imkânsız olanı yapmak da, dâhi olmaktır. Henry Frederic Amiel

Deha, insanın kendi ateşini yakmasıdır. John Foster

Devlet başkanı olmaktansa, haklı olmayı tercih ederim. Henry Clay

Bir insan devlet başkanı olurken getirdiği ünü, ayrılırken götüremez. Jefferson

Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister. Yetmiş yaşına gelince, yine dünyayı değiştirmek ister, ama yapamayacağını bilir. Clarence S. Darrow

Ağır ağır hızlan. Augutus Caesar

Akıllı insan, bütün yumurtalarını bir tek sepete koymaz. Cervantes

Arkadaşlık her zaman gölge veren bir ağaçtır. Colaridge

Arkadaşlık, hayatın şarabıdır. Young

Nezaketle başlayan bir arkadaşlığın kökleri kolayca sökülebilir. Gerge Eliot

Arkadaşlık, yapılmaz; doğar. H. B. Adams

Çok ünlü bir kişinin hiç arkadaşı yoktur. Gray

Düşman isterseniz, dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz, bırakın, dostlarınız sizi geçsin. La Rochefoucaukd

Kadınlar da, krallar gibidir. Bir türlü arkadaş edinemezler. Lord Lyttleton

Banker, güzel havalarda size bir şemsiye verip yağmurlu bir günde geri alan adamdır. Anonim

Banka hesapları, ordulara karşı koymaktan daha tehlikelidir. Jefferson

Barış bile, büyük ücretle satın alınır. Franklin

En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. Çiçero

Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. Sokrates

Şeytan, işlerini gördürmek için işsiz elleri seçer. Isaac Watts

Başkalarının yanılmalarına bak, dikkati öğrenirsin. Syrus

Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir atlı gidiverir. Franklin

Her din, öteki dinler kadar doğrudur. Burton

İnsanlar din hakkında yazarlar, savaşırlar, ölürler de, din için yaşamasını bilmezler. Colton

Diplomat, kadınların doğum günlerini hatırlayan, ama yaşlarını unutan adamdır. Anonim

İnsanı daha az değil, doğayı daha çok severim. Lord Byron

Doğanın en büyük armağanı, hayatın kısalığıdır. Plinius

Herşey aynı nefesten alır: Hayvanlar, insanlar, ağaçlar... Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur; insanlar yalnızlıktan ölür. Kızılderili Reisi Seattle

Herşeye karşın herkes sevdiğini öldürür. Kimi bunu sert bakışıyla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak kişi bunu bir öpücükle, cesur adam bir kılıçla ... Oscar Wilde

Yalan ölümlü, doğru ölümsüzdür. Mary Baker Eddy

Doğruyu konuşmak için iki kişi ister: doğru söyleyen, doğru dinleyen! Thoreau

Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var, biliyor musunuz? Çok dinleyelim de az konuşalım diye. Diyojen

Kimse, duymak istemeyen kadar sağır olamaz. M. Henry

Eğitim bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar. Lord Brougham

Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar. Emerson

Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir. Heinrich Mann

Biz mi çocuklarımızı eğitiyoruz, yoksa onlar mı bizi? Sigeirner

Eğitim ana kucağında başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır. Hosea Ballov

Bir el, öteki eli; iki el de bütün yüzü yıkar. John Flo Rio

Erdemin tek armağanı yine erdemdir. Emerson

Erdemli kişinin uykusu tatlı olur. Addison

Bir yüzyılın felsefesi, bir sonraki yüzyılın sağduyusudur. Henry Ward Beecher

Az felsefe insanı tanrı tanımazlığa, derinlemesine felsefe de tanrı'ya götürür. Bacon

Felsefe, hiçlikten gelip hiçliğe giden bir yoldur. Bierce

Fırsat, adamın kapısını iki kere çalmaz. Chamfort

Her insanın hayatında mutluluğa kavuşabilmesi için verilmiş bir saat vardır. İş, o saati kaçırmamakta. ...Beaumont İle Fletcher

Birini bekletmek en büyük alçaklıktır. Zamanını çalacağına, parasını çal, daha iyi. Horace Mann

Ben bu başarıyı, her toplantıya çeyrek saat erken gitmekle kazandım. Nelson

Gerçeğin rengi gridir. Andre Gide

Gerçekler, aranmadıkları zaman da açığa çıkarlar. Menander

Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz. Nietzsche

Göğün her yerde mavi olduğunu anlamak için dünyayı dolaşmanız gerekmez. Goethe

İnsanı yaralayan tek şey, gerçektir. Napoleon

Bir insanı doğru yapmak isterseniz ona güveniniz; düzenbaz yapmak isterseniz ona güvenmeyiniz. G. Bernard Shaw

Güvenilmek, sevilmekten iyidir. George Macdonald

Kendinden başka, kimden istersen kuşkulan. Bovee

Güzel bir şey, her zaman iyi değildir; ama iyi bir şey her zaman güzeldir. Ninon De L'enclos

Güzellik doğruluk, doğruluk güzelliktir. Keats

Güzellik, doğanın kadınlara ilk verip, ilk aldığı armağandır. Anonim

Güzellik, güçtür; gülümseyiş de kılıcıdır onun. Charles Reade

Soysuz güzellik kokusuz menekşe gibidir. Seneca

Işıklar söndüğü zaman, bütün kadınlar güzeldir. Plütarkhos

Öfkeli bir kafayı, en çabuk yatıştıran şey güzelliktir. Beaumont ile fletcher

Sevgililer, güzelliğe zamanla alışıp onu gözleriyle değil, duygularıyla görmeye başlarlar. Addison

İnsanlar melek, melekler de tanrı olmak isterler. Alexander Pope

Hoşnutsuzluk bir insanın ya da bir ulusun ilerlemesi için ilk adımdır. Oscar Wılde

Kimse kimseyi rızası olmadan yönetemez. Lıncoln

Her ulus hak ettiği hükümet tarafından yönetilir. Joseph De Maistre

Hükümetler, sevilmeyenlerin, azınlığın haklarını korumak için vardır. Sevilenlerle zenginlerin ihtiyaçları yoktur buna; çünkü onların arkadaşları çok, düşmanları azdır. Wendell Phillips

Kimse beceremeyeceği ticarete atılmaz; ama herkes ticaretlerin en zoru olan "hükümet" işine gözünü bile kırpmadan girmek ister. Sokrates

Değişen bir toplumla, değişen bir dünyada hükümetler kalıcı olamazlar. Leon blum

Hükümetlerin en iyisi, bize kendimizi idare etmeyi öğreten hükümetlerdir. Goethe

İnsanlar hür olarak doğar, ama her yerde zincire vurulmuş olarak yaşarlar. Jean Jacques Rousseau

Kendi selameti için hürriyetten vazgeçmek isteyenler ne selameti, ne de hürriyeti hak etmişlerdir. Franklin

Bana, hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. Milton

Tanrı bize hem hayat, hem de hürriyet verdi. Jefferson

Ah hürriyet! Senin adına ne cinayetler işleniyor. Mme Jeanne Roland

Her insan, bir dünyadır. Herbert

İnsan ne ise o olmayı' reddeden tek yaratıktır. Albert Camus

Ne yazık ki insan, hâlâ insan olamamıştır. Brownıng

Bütün insanlığı tanımak, insanları teker teker tanımaktan daha kolaydır. La Rochefoucauld

İnsan, insanın kurdudur. Plautus

Ülkemi, ailemden daha çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem. Feneleon

Dünya benim ülkem, insanlar benim kardeşlerim, iyilik yapmak da benim dinimdir. Thomas Paine

Gerçek olan bir tek yarış vardır: insanlık yarışı. George Moore

Zalimlere isyan etmek, tanrı'ya itaat etmektir. Jefferson

Ara sıra çıkarılan küçük isyanlar, hükümetlerin sağlığını koruyan ilaçlardır. Jefferson

Herkesin işi demek, hiç kimsenin işi demektir. Isaac Walton

Bir işe ne kadar az insan karışırsa, o iş o kadar çabuk biter. Homeros

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Ziya Paşa

İyimser, her felakette bir fırsat; kötümser de her fırsatta bir felaket görür. Anonim

Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez. Helen Keller

Kabiliyetli bir insanın arkasında her zaman kabiliyetli başka insanlar vardır. Çin Atasözü

Biz kendimizi, neler yapabileceğimize bakarak yargılarız; başkaları da neler yaptığımıza bakarak yargılar. Longfellow

Doğal bitkiler gibi, doğal kabiliyetler de bakılmak ister. Bacon

Yaşımız ilerledikçe, kabiliyetlerimizin sınırları ortaya çıkar, j. A. Proude

er şeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım. Herman Melvılle

İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir. La Rochefoucauld

Cüce, dağa da çıksa cüce, dev, kuyuya da girse devdir. Seneca

Sevdiğini elde edemezsen, elde ettiğini sevmeye çalış. Corneille

Dayanmak kaderi yenmektir. Campbell

Kalbin atışı, kaderin sesidir. Schiller

Kitap hiç aldatmayan bir arkadaştır. Guilbert De Pıxrecourt

İyi kitaplar çok iyi, kötü kitaplar da çok kötüdür. Emerson

Korkacağımız tek şey korku olmalıdır. F. D. Roosevelt

Kimse, korktuğu adamı sevmez. Aristo

Korkak bir köpeğin ısırması, havlaması yanında hiç kalır. Quıntus Curtus Rufus

Korku, bilgisizlikten doğar. Emerson

Korkak, tehlikede olmadığı zamanlarda yumruğunu sallar. Goethe

Bir şeyin haklı olduğunu bildiğin halde, o şeyden yana çıkmazsan, korkaksın demektir. Konfuçyüs

Kimseden korkmayan kişi, herkesi korkutan kişi kadar güçlüdür. Schiller

Körlerin ülkesinde tek gözlü kral olur. Erasmus

Görmek istemeyenler kadar kör yoktur. Swıft

Krallar idare etmezler; hükümdarlık ederler. Bismarck

Her taç, dikenlerden yapılmış bir taçtır. Carlyle

Zar atmanın bir tek güzel yolu vardır: Zarı çöp tenekesine atmak. Chatfield

Kumar, kötülüğün çocuğu, eşitsizliğin kardeşi, belanın babasıdır. Washıngton

Kurnazlık her işe yarar, ama hiçbir iş için yeterli değildir. Amiel

Kurnazlık, akıllılık değildir. Euripidies

Az bildiğimiz bir şeyden kuşkulanmayız. Ama bilgiyle birlikte kuşku da artar. Goethe

Kuşku, umutsuzluk denilen şeytanın kardeşidir. John Boyle O'reılly

Bir şeye inanmak için kuşkuyla başlamalıyız. Stanıslaus

Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku. Bulwer-Lytton

Okuma hevesini, Hindistan'ın bütün hazinelerine değişmem. Gibbon

Önce iyi kitapları okuyun; yoksa onları elinize almak için hiçbir istek duymazsınız. Thoreau

Orta değerde olan bir şey, değersizdir. Thomas Paine

Aşırılık, gerçek mutluluğu getirmez. Goethe

Sağduyu, kaba kuvvetin üstündedir. Gallus

Doğrusunu isterseniz, sağduyuyu sağ olarak bulmak çetin bir iştir. Horace Greeley

İnsanda yeteri kadar sağduyu olunca adı dâhiye çıkıyor. H. W. Shaw

İnsan, bazen sağduyusundan korkuyor. Cervantes

Sağduyu, ata binen bir sarhoşa benzer: bir yandan biner, öteki yandan iner. Martin Luther

Sen sağduyuna bak; o zaman öteki duygular kendilerine bakarlar. Lewıs Carroll

Sağduyusu olanlar için her şeyin bir faydası vardır. La Fontaine

Sağlık bir beden değil, bir kafa meselesidir. Mark Baker Eddy

Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi var demektir. Arap Atasözü

Sağlıktan büyük zenginlik yoktur. Emerson

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman

Sarhoşluk, gönüllü çılgınlıktır. Seneca

Su içmek, insanın kendisini ne hasta, ne borçlu ne de karısını dul yapar. John Neale

Belaların en büyüğü sarhoşluktur. Jefferson

Hep içki içenler, içkinin tadını bilmezler. Prior

Şarap içenler şarap gibi düşünürler. Washıngton İrving

Sarhoşun mektubu, meyhanede okunur. Türk Atasözü

Söz gümüşse, susmak altındır. Anonim

Sessiz sular, derinden akar. İngiliz Atasözü

Sessizlik ihanet etmez. John Boyle O'reilly

Konuşma; herkes seni filozof sansın. Latin Atasözü

Konuşmadığım için değil, konuştuğum için pişman olurum. Syrus

Boş fıçı çok ses çıkarır. John Jewel

İnsanın konuşacak kadar zekâya, ya da susacak kadar akla sahip olmaması büyük bir talihsizliktir. La Bruyere

Dünya, sonsuzluğun içinde küçük bir parantezdir. Sir Thomas Browne

Allah'tan korkmayanlardan kork. Abdülkadir

Sen kendi kendine yardım et ki, Allah da sana yardım etsin. Anonim

Allah'ı ararsın bulamazsın; bir gün korunun birinde küçük bir çiçek olarak ansızın karşına çıkıverir. Bliss Carman

Namuslu bir Allah, insanların en soylu düşüncesidir. İngersoll

Allah ilmi dileyene, malı istediğine verir. Türk Atasözü

Her acının bir tatlı, her tatlının da bir acı yanı vardır. Emerson

Kusursuzluğun arkasından gitmek, tadın arkasından gitmektir. Matthew Arnold

Tatlı etin suyu ekşi olur. Ben Johnson

Ürkek biri tehlikeden önce çekingen, tehlike sırasında korkak, tehlikeden sonra da cesurdur. Jean Paul Richter

Tehlikeye karşı tehlikeye atılmak dünyanın en saçma şeyidir. Leigh Hunt

Herkes, hiç olmazsa bir kişi için tehlikelidir. Mme De Sevigne

Zengin denizciler, yoksul çobanları sevindiren yağmura küfrederler. Edmund Waller

Bir insan toprak sahibiyse, toprak da o insanın sahibidir. Emerson

İnsanların, büyük tutkuları olmasaydı, küçük işleri başarırlardı. Longfellow

Eğer en yüceye ulaşmak istiyorsan, en aşağıdan başlamalısın!Syrus

Tutku, aşka meydan okuyan tek kuvvettir. Colley Cibber

Tutkusu olmayan bir erkek, güzelliği olmayan bir kadın gibidir. Frank Harrıs

Tutku ile aşk, büyük işlerin kanatlarıdır. Goethe

Tutku, bir köylü ile bir iş adamında kötülük; bir kralda ise fazilettir. Philip Massinger

Tutku, başarısızlığın son sığmağıdır. Oscar Wılde

Tutku, evrensel bir hastalıktır. Onsuz din, tarih, sevgi, sanat olamaz. Balzac

İdare edilemeyen tutkuların başka bir adı da çılgınlıktır. Thomas Hobbes

Tutku, dinlenmek bilmez. Bulwer-Lytton

Bizi, bizden başka kimse utandıramaz. J. G. Holland

Utanç, gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır. Aristo

Acınmaktansa kıskanılmak dana iyidir. Heredot

Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes

Aşk bir kadının yaşamının tüm öyküsü, erkeğin ise yalnızca bir serüvenidir. Madama de Stael

Aşk hakkında herşey doğru, herşey yanlıştır. Hakkında söylenecek hiçbir şeyin saçma olmadığı tek şey aşktır. Chamfort

Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar. Newton

Aşk, eşeğe bile dans ettirir. Fransız atasözü

Aşk, imkansız birçok şeyi mümkün kılar. Goethe

Aşkın gizemi, ölümün gizeminden daha büyüktür. Oscar Wilde

Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir. Bertnard Russel

Atalarından sana kalanı hak etmeye bak! Yoksa senin olmazlar. Goethe

Aynı dili konuşan değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. Mevlana

Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, Söyleyeyim: ANNEM'dir. Abraham LINCOLN

Başkalarının sık sık affedin, ama kendinizi asla... Publilius Syrus

Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. Balzac

Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim. Yilmaz Erdogan

Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın. Eflatun

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. HZ. Muhammed s. a. v

Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli. Goethe

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla, ışığından bir şey kaybetmez. Mevlana

Bir yargıç: İyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. Sokrates

Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır. Tagore

Büyük adamların hataları güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür. Cucong

Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle beslenerek yol alır. Bertolt Brecht

Cehaletle deha arasındaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehanın sınırları var cehaletinse hiçbir sınırı yoktur. Whoopi Goldberg

Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim. Goethe

İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik. Hz. Ali

İnsan ne kadar büyük ruhlu olursa, aşkı o kadar derin bir şekilde duyar. Leonardo da Vinci

İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, içleri doldukça eğilirler. Montaigne

İnsanlar hatalarını mutluyken değil ancak mutsuzken anlar. Daniel Defoe

İnsanları iyi tanıyın, her insani fena bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin. Mevlana

İnsanları yükselten iki büyük vasıf vardır; erkeğin mert, kadının namuslu olması. Napoleon

İnsanların mutlulukları yada mutsuzlukları, talihin olduğu kadar Kendi karakterlerinin de eseridir. !! La Rochefoucauld

İsterseniz yanlış düşünün, ama her durumda kendi kafanızla düşünün. Doris Lessing

İyi ağaç kolay yetişmez;rüzgar ne denli güçlü eserse, ağaç da o denli sağlam olur. J. Willard Marriot

İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur. Mevlana Celaleddin-i Rumi

İyimser kişi, yaranın üstünde artık kabuk, kötümser kişi ise kabuğun altında yine yara görür. Shakespeare

Kadın olsun , kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır. Cenap Şahabettin

Karanlığı lanetlemektense, bir mum yakın. Konfüçyus

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın. Konfüçyus

Kıskançlımda gururun payı aşktan fazladır. La Rochefoucauld

Kötü bir cemiyetin bozamadığı insanı, Kötü bir arkadaş bozar. La Edri

Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte ışığı ve de gelecek treni görür. J. Harris

Mal kaybeden, bir şey kaybetmiştir, onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Fakat cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir. Goethe

Mutlu olduğunuz zaman, size bu mutluluğu veren faziletleri sonradan kaybetmeyiniz!A. Maurois

Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir. Oscar Wilde

Ne söyleyeyim diye başta düşünmek, niçin söyledim diye sonunda pişman olmaktan iyidir!Sadi

Gerçek, gecikmeyi sevmez. Seneca

Gereksinme, buluşların anasıdır. Anonim

Gereksinmenin yasası yoktur. Cromwell

Bize öyle bir güç verin ki, kendimizi başkalarının gördüğü gibi görelim. Burns

Her parlayan altın değildir. Cervantes

Bazı insanlar parlatılmış pirinci, altın külçelerinden bile üstün sanırlar. Chesterfıeld

Görünmek istediğin gibi ol. Aeskhylos

Zırh kuşanıp kılıç takmak, adamı şövalye yapmaz. Chaucer

Görünüşe göre karar verme. La Fontaine

Bir eğlenceyi, kendilerini göstermek için görmeye gelenler de vardır. Ovidius

Her kukuletalı keşiş değildir. Shakespeare

Neden akıllılar aptal, aptallar da akıllı gibi görünmek isterler, anlamıyorum. Young

Sabırla nezaket birleşince güç doğar. Leight Hunt

Nerede yaşayan bir yaratık gördümse, orada güçlü olmak isteğine rastladım. Nietzsche

Güç süreklidir; ama gücün kazandığı zaferlerin ömrü pek kısa olur. Lıncoln

Gücü yaratan şey düşüncedir. Pascal

Güç, yıkılır; mutlak güç, mutlaka yıkılır. Lord Acton

Güçlü adamlarla dostluk kurmak kadar tehlikeli bir şey yoktur. Phaedrus

Toplum, güven üstüne kurulmuştur. South

Herkese karşı iyi davran, çok az insanla yakınlık kur; güven bağlayacağın insanları da iyice dene. Washington

Tanrı'ya güven ama barutunu da kuru tutmaya bak. Cromwell

Yeneceklerine inananlar, yenerler. Vergilius

Doğru olduğuna inan da, ne istersen yap. David Ccrockett

Hürriyet, başkalarına vermedikçe alamayacağımız tek şeydir. Wıllıam Allen Whıte

İnsanlar hür, hürriyetler de zincire vurulmuş olarak doğarlar. Schıller

Tanrı, hürriyeti ancak onu arayanlara verir. Webster

Bir saatlik, bir günlük hürriyet, tutsaklık altındaki ölümsüzlüğe bedeldir. Addison

Hürriyet ağacı, yalnız zalimlerin kanıyla sulandığı zaman büyür. Barere

Hürriyet, ancak halkın hükümeti kontrol ettiği yerlerde vardır. Woodrow Wilson

Sarhoşluk, geçici intihardır. Bertrand Russell

Üç kadehten fazla içip de sarhoş olmadığın? İleri süren herkes sarhoştur. Epiktetos

Akıllı adamların tek içkisi sudur. Thoreau

İhanete uğramanın acısını yalnız hainler bilir. Shakespeare (Şekspir)

İhanet iyi başlar, ama sonunda kendine ihanet eder. Liuy

İhanet hep yenilir, yenilir krallara, eğer üstün gelirse kim ihanet eder ona. Sir John Harington

Hiçbir haine güvenmeyiniz. Çiçero

Bir krala ihanet için, bir tek bıçak yeter de artar bile. Fuller

Dikkat et, sözlerin sana ihanet edebilir. Baraccio

İhanet kadar hızlı bir şey yoktur. Cicero

İhtilalin haklı olup olmadığı, başarı kazanıp kazanmamasından bellidir. Thomas B. Reed

İhtilaller gül suyuyla mı yapılır sanıyorsunuz?Sebastıan chamfort

İhtilaller yapılmazlar, gelirler. Wendell Phillips

Devrimler, kusurların düzeltilmesi; ihtilaller de çoğu kere gücün el değiştirmesidir. Bulwer-Lytton

İnsan, kendinden başkasını örnek almadıkça ilerleyemez. Goldsmıth

İnsan, hep kendini geçmeye çalışmalıdır. Kraliçe Christina

Babalarınızın yaptığı çadırlarda uykuya dalmayın. İlerleyen dünyaya ayak uydurun. Mazzini

İnsan, gülümseyişiyle gözyaşı arasında gidip gelen bir sarkaçtır. Byron

Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksin. William E. Channing

Kelimeler, insanların kullandığı en güçlü haplardır. Kipling

Kelimelerden duvar yapılmaz. Plütarkhos

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız. Konfuçyüs

Kelimeler değil, onları konuşan ağızlar önemlidir. Baraccio

Güveler elbiseleri nasıl kemirirse, kıskançlık da insanı öyle kemirir. St. Chrys Ostom

Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir. Herodot

Küçük köpekler yabancılara nasıl havlarsa, topluluklar da büyük adamlara öyle havlar. Seneca

İnsanların yalnız yüzlerine değil, içlerine de bakın. Chesterfıeld

Herkesin üç kişiliği vardır: ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı. Alphonse Karr

İnsan kendi kişiliğini en iyi, başkalarının kişiliğini anlatırken ortaya koyabilir. Jean Paul Richter

Kitaplarım bana yetecek kadar büyük bir krallıktır. Shakespeare

Ben, kitaplarımı yaratmadan önce, kitaplarım beni yarattılar. Montaigne

Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. Seneca

Kitap, ruhun ilacıdır. Japon Atasözü

İyi bir kitabı öldürmektense, bir adam öldürmek daha iyidir. Milton

Bugünün gerçek üniversitesi, bir kitaplıktır. Carlyle

Bazı kitaplar tat almak, bazı kitaplar yutmak, bazı kitaplar da çiğneyip sindirmek içindir. Bacon

Yasalar ölür, kitaplar ölmez. Bulwer-Lytton

Kitap, tek ölümsüzlüktür. Rufus Choate

Yabani uluslar dışında her ülke, kitaplar tarafından yönetilir. Voltaire

Ahlaka uygun ya da aykırı kitap diye bir şey yoktur. Kitaplar ya iyi yazılmıştır, ya da kötü. Hepsi bu kadar!Oscar Wilde

İyi satan bir kitap, orta değerde bir yazarın yaldızlı mezarıdır. Logan P. Smith

Umutla açılıp kazançla kapanan bir kitap, iyi bir kitaptır. Alcott

Bir kitap yürekten gelmişse, ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir. Carlyle

Kitaplar, kaybolmuş kafaların anıtlarıdır. Sir William Davenant

Bir dilencinin yoksulluğundan olduğu kadar, bir sarayın zenginliğinden de uzak durmalısın. Horatius

Öfkeni arkadaşına söyle, geçsin; düşmanına söyle, artsın. Wıllıam Blake

Öfke, geçici bir çılgınlıktır; hükmetmeye bak, yoksa o sana hükmeder. Horatıus

Her istediğini söyleyen, istemediğini işitir. Anonim

Sabırlı bir insanın öfkesinden kork!Dryden

Öfke, aptalları akıllı yapar; ama yoksul bırakır. Lord Bacon

Öfkeli bir insan, ağzını açar; gözlerini yumar. Cato

Öfken geçmesin istiyorsan, onu ara sıra körüklemelisin. Burns

Her ağaç kendi meyvesinden bilinir. Anonim

Öğrencisini etkilemeden öğretmeye kalkanlar, soğuk demiri boş yere döverler. Horace Mann

Önce kendi gideceğin yolu öğren; sonra öğretmeye kalk. Buddha

Ölüm her şeyi eşit yapar. Claudianus

Ölümden niçin korkayım ki, ben varken o yok, o varken ben yokum. Epikuros

Ölüm, bazen bir ceza, bazen bir armağan, bazen de bir iyilik olur. Seneca

Doğar doğmaz ölmeye başlıyoruz. Manilius

Gerçekten ölmeden önce, binlerce kere ölüyoruz. W. E. Henley

Gençler ölebilir; yaşlılar ölmelidir!Longfellow

Ölmeyi göze almazsan, yaşayamazsın. Schiller

Kaptanı usta olmayan gemiye, her rüzgâr kötüdür. Herbert

Az rüzgâr ateşi körükler, çok rüzgâr da söndürür. Herbert

Sabır, umut etmek sanatıdır. Vauvenargues

Sabır, kuvvetin bir başka adıdır. E. B. Brownıng

Roma bir günde kurulmadı. Anonim

İnsanın, sanki kel kafalı olmak üzüntüsünü azaltacakmış gibi, saçını yolması boşunadır. Çiçero

Bir tek kadın saçı, yüz çift öküzden daha iyi çeker. James Howell

Geçmiş ya da gelecek yoktur. Sonsuz bir "şimdi" vardır. Cowley

Bütün toplamların toplamı, sonsuzluğa eşittir. Lucretius

Her soru cevaba layık değildir. Syrus

Bana soru sorma ki sana yalan söylemeyeyim. Goldsmıth

Çok soru sormak aklı başında insanlara yakışmaz. Samuel Johnson

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem. James Howell

Ağır söz veren, hızlı iş yapar. Rousseau

Yapamayacağın işler için kimseye söz verme. Washington

Suçu toplum hazırlar, suçlu işler. Buckle

Bir suç her şeydir, iki suç hiçbir şey!Mme Deluzy

Hiçbir suç, hazırlıksız işlenmemiştir. Seneca

Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çokTucker

Ceza kaldırılabilir; ama suç, insanın içinde sonsuza kadar yaşar. Ovidius

Suç, bir insana ömrünün ilk yıllarında öğretilirse, o insanın kişiliğine yerleşir kalır. Ovidius

Kötüleri taklit eden, örneklerini bile aşar; ama iyileri taklit eden hiçbir zaman hedefine ulaşamaz. Guicciardini

İyi bir taklit, kusursuz bir yaratıştır. Voltaire

Kötü talih her zaman yalnız başına gelmez. Dryden

Hayat değiştiği için, insanın talihi de ansızın değişebilir. Plautus

Talih, bardağa benzer; çok fazla parladığı zaman kırılıverir. Syrus

İnsanın hayatını yöneten akıl değil, talihtir. Çiçero

Talih, vermediğini geri alamaz. Seneca

İyi talih yüzünden mahvolanlar da vardır. Tacitus

En kötü talihsizlikler, insanın başına hiç gelmeyenlerdir. Lowell

Başa kakılan bir iyilik daima hakaret yerini tutar. Racine

Utanç, faziletin tamamlayıcısıdır. Diogenes Laertius

Bir insanı uygarlaştırmaya karar verirseniz, işe ninesinden başlayınız. Vıctor Hugo

Uygarlığın yerleşmesinde en büyük görev, kadınların üstündedir. Emerson

Uluslar, bireyler gibi yaşayıp ölürler; ama uygarlık ölmez. Mazzini

Bana bir yalancı göster, sana bir hırsız göstereyim. Herbert

Yalancı, doğru söylese bile kimseyi inandıramaz. Çiçero

Çok yalan söyleyenin ettiği yemin de çok olur. Alfieri

Sözünü dinleyecek kimse olmadıktan sonra, söylenecek yalan da olmaz. Beattie

Hiç kimse yanılmadığımı düşünüyorsa, herkes yanılıyor demektir. Anonim

Hiç yanlışlık yapmayan biri, hiçbir iş yapmamış demektir. Edward J. Phels

Kabul edilen bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir. C. L. Gascoigne

Yanılmak insanca, bağışlamak kutsalca bir iştir. Alexander Pope

Yanlışlık fare deliğinden bile geçer; doğruluk kapılardan sığmaz. H. W. Shaw

En büyük yanlışlık, yanlışlık diye bir şey tanımamaktır. Carlyle

Yanlışlık, bizim ilerlememize yardım eden disiplin kollarından biridir. Channing

Başlamadan önce iyi düşün; ama bir kere başlayınca hemen bitirmeye bak. Sallust

Sen, doğru bulduğunu yap; isterse dünya batsın. Herbert

Yapılacak şeyler, yapılanların yanında ne kadar da çok!Cecıl Rhodes

Yaptıkların, söylediklerine uysun. Milton

Söylemek, yapmaktan daha kolaydır. Plautus

İnsan denemeden ne yapacağını kestiremez. Syrus

"Yapacağım, " deme; "yaptım, " de. Plautus

Yaptığın iyiliği hatırlama, gördüğünü unutma. C. Chillon

Hile, oyunu kazandırsa da, kaderi değiştirmez. La Edri

İnsanlığın, gerçeğe ihtiyacı vardır. Bacon

Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım. Necip Fazıl Kısakürek

Doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar. Wendell Phillips

Doğuştan sahip olduklarınızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamınızın yoğrulmasıdır. Diane Wakoski

Dostuna da düşmanına da yardım et. Çünkü o zaman, dostunla daha yakın dost, Düşmanınla da dost olursun. Cledbul

Dünya güzeldir, ama bir şairin gözüyle daha da güzel olur. Goethe

Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Ya kendi aklından faydalanmak, yahut da başkalarının akılsızlığından faydalanmaktır. La Bruyere

Dünyanın her yerinden herkesin yenileceği bir yer vardır. Kimilerini yenilgi yıkar , kimileriyse zaferle küçülür, bayağılaşırlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen kişilerde yaşar. John Steinbeck

Düşmanlarınızı affedin bu bir büyüklüktür. Ama onları unutmak büyük bir aptallıktır. J. f Kennedy

Eğer bir kimseyi kimse sevmiyorsa, bunun sebebini araştırmalıdır. Eğer bir kimseyi herkes seviyorsa bunun sebebini de araştırmalıdır. King Dse

En çok hoşumuza giden insan kendimize benzettiğimiz insandır. Moliere

Erkekler kadınların ilk aşkı, kadınlar erkeklerin son aşkı olmak ister. Oscar Wilde

Gerçek aşkta ne vefa vardır ne cefa.... Mevlana

Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur. Aristo

Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır. Çin Atasözü

Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir. Tolstoy

Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. Balzac

Hayat merdivenlerini çıkarken, insanlara iyi davranalım. Çünkü inerken gene aynı insanlara rastlayacağız. Cenap Şahabettin

Her şeyi bildiğini sanma! gerçekte çok bilgili olsanda kendine Cahilim diyebilecek cesaretin olmalı. Ivan Pavlov

Herkesin üç kişiliği vardır; Ortaya çıkardığı , sahip olduğu , sahip olduğunu sandığı. Alphonse Karr

Herşeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım. Herman Melville

Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. Don Herold

İki şeye hakkım olduğuna karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canlı tutsak edemez. Harriet Tubman

Doğa, Allah'ın yazdığı bir kitaptır. Harvey

Bir ağaç, herhangi bir prensten daha soyludur. Alexender Pope

Dilin ağır, gözün çabuk işlesin. Cervantes

Küçük balıklar, kıyıya yakın durmalıdır. Franklin

Dikkat, aklın en büyük çocuğudur. Victor Hugo

Dikkat, içine bir kere girmeye görsün; ne yaparsan yap, kolay kolay çıkaramazsın. Ben Jhonson

Sevilmek umuduyla sevmek insanidir. Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür. Alphonse de Lamartin

Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir. Bertnard Russel

Doğruluk, sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar. Wendell Phillips

Herşeye karşın herkes sevdiğini öldürür. Kimi bunu sert bakışıyla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle, korkak kişi bunu bir öpücükle, cesur adam bir kılıçla Oscar Wilde

Para açlığı giderir, mutsuzluğu değil, yemek mideyi doyurur, ruhu değil. Shaw

Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır. S. M. Power

Sevgi birliğe, bencillik yalnızlığa götürür. Schiller

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur. Gandi

Sevilmek umuduyla sevmek insanidir. Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür. Alphonse de Lamartin

En güzel sözler, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. Aristo

Şanssızlığa katlanabiliriz , çünkü dışarıdan gelir ve tümüyle rastlantısaldır. Oysa yaşamda bizi asıl yaralayan , yaptığımız hatalara hayıflanmaktır. Oscar Wilde

Şanssızlığa katlanabiliriz, çünkü dışarıdan gelir ve tümüyle rastlantısaldır. Oysa yasamda bizi asil yaralayan, yaptigimiz hatalara hayiflanmaktir. Oscar Wilde

Üç kişinin bildiğini, bütün köy biliyor demektir! Alman atasözü

Yalnız seni sevenleri sevmek sevgi değil, değiş tokuştur. Cenap Şahabettin

Yaşamımda edindiğim en büyük bilgi şudur; Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene , hiç kimse yardım etmez. Pestalozzi

Yazı yazmayı öğrenmek, her şeyden önce düşünmeyi öğrenmektir. Amie Suche

Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol. Dale Carnegie

Utanması olmayanın kendi de yoktur. Plautus

Kafasına çılgınlık girmemiş dâhi yoktur. Aristo

Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol. Dale Carnegie

Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister . Yetmiş yaşına gelince , yine dünyayı değiştirmek ister, ama yapamayacağını bilir. Clarence S. Darrow

Zor is, zamanında yapmamız gereken fakat yapmadığımız kolay islerin birikmesiyle meydana gelir. J. J. Rousseou

Sık ve çok gülmek; zeki insanların saygısını ve çocukların sevgisini, şefkatini kazanmak; dürüst eleştirilerin taktirine layık olmak ve yanlış arkadaşların ihanetlerine katlanabilmek; güzelliği taktir edebilmek, başkalarındaki "en iyiyi bulabilmek"; sağlık. Ralph Waldo Emerson

Yaşamda en önemli şey kazançlarımızı kullanmak değildir. Bunu herkes yapar. Asıl önemli olan kayıplarımızdan kazanç sağlamamızdır. Bu zeka gerektirir;akıllı insanlarla aptal insanlar arasındaki fark budur. William Bolith

Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Aunius Aurelius Simachus

Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır. Konfüçyus

Bilim, bütün dünyanın malıdır; ulusların sınırlarını tanımaz. Goethe

Bilim, deneylerin düzenli bir şekilde sıralanışıdır. George Henry Lewes

Kötüler birleştiği zaman, iyiler de bir araya gelmelidirler; yoksa, teker teker giderler. Burke

Borç, en kötü yoksulluktur. M. G. Lightver

İnsan ölünce bütün borçlarından kurtulur. Shakspeare

Borç ödemekten daha zor bir şey vardır: Borç almak!Baraccio

Borç, dipsiz bir denizdir. Carlyle

Ne borçlu, ne de alacaklı ol; yoksa hem paranı, hem de arkadaşını kaybedersin. Shakspeare

Şimdiye kadar kimse taklit yoluyla büyüklüğe ulaşamamıştır. Samuel Johnson

Büyükler neden büyüktür, bilir misiniz?

Biz, dizlerimizin üstüne çökmüşüz de ondan. Artık kalkalım!Stirner

Büyüklere yaklaştıkça, bizler gibi birer insan olduklarını görürüz. Onlar, uşaklarına büyük görünürler ancak. La Bruyere

Büyükler, omuzlarımızda taşıdığımız için büyüktür; fırlatıp atınca yerde sürünmeye başlarlar. Montandre

Bazıları büyük doğar, bazıları büyüklüğü kazanır, bazılarına da büyüklük yakıştırılır. Shakspeare

Cesaretin ölçüsü ölmek değil, yaşamaktır. Alfieri

Cesaretle dolu bir insan, inançla dolu bir insandır. Çiçero

İnsan, tehlikeyle karşılaşmadan cesur olup olmadığını anlayamaz. La Rochefoucauld

Cesaret her şeyi fetheder; gövdeye bile güç verir. Ovidius

Cesaret, cennete; korku ölüme sürükler. Seneca

Cesaret, bütün silahlardan üstündür. Ovidius

Cesaret, uçurtma gibidir; rüzgârla birlikte yükselir. J. S. Senn

Alın teriyle kazanılan ekmek, başıboşluğun getirdiği ekmekten daha tatlıdır. Crowqvill

Çalışmadan, ne yapabileceğini kestiremezsin. Hamerton

Kimsenin sevgilisi çirkin değildir, j. j. Vade

*Deha, sabrın bir başka çeşididir. Buffon

#1126

 
© 2015 - 2021
AŞK