Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Yunus Emre İle İlgili Sözler

Yunus Emre ile ilgili En Güzel Sözler Sayfası - Bu sayfamızda sizlere çok güzel Değişik ve Yeni Yunus Emre ile ilgili Sözler hazırlamaya çalıştık.. Sizde de burada olmayan farklı Kısa Yunus Emre ile ilgili Sözler varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderin yayınlayalım.. Buyrun Yunus Emre ile ilgili Sözler;
Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz
Cümleler doğrudur sen doğru isen,
Doğruluk bulunmaz sen eğri isen
Ete kemiğe büründü, Yunus deyu göründü
Yaratılanı hoş gör, Yaradan'dan ötürü
İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır
Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın
Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca
Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar
Aşk aşıkı şir eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder
Dervişlik baştadır, tacda değil Kızdırmak oddadır, sacda değil
Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz
Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri İsteyene ver onları, bana seni gerek seni
Ya Rabbena hayreyle,
Muhammed'e yâr eyle,
Kabrimizi nur eyle,
Kabre vardığım gece
Ben gelmedim dâvi (dava) için,
Benim işim sevgi için
Aşkın yeri gönüllerdir,
Gönüller yapmaya geldim
Akıl bir kişidir, Allah'a bakar
Uyarsan akla uy, ol buhl'ı (cimriliği) yakar
Akıl, adl (adalet) ıssı (sahibi) bir ulu kişidir
Medet etmek sana onun işidir
Gelin taniş olalım, işi kolay kılalım
Sevelim sevilelim, dünya kimsye kalmaz
Eğer aşkı sever isen can olasın
Kamu derdine hem derman olasın
Çalab'ın dünyasında
Yüz bin dürlü sevgi var;
Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz
Cümleler doğrudur sen doğru isen,
Doğruluk bulunmaz sen eğri isen
Ete kemiğe büründü, Yunus deyu göründü
Yaratılanı hoş gör, Yaradan'dan ötürü
İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmez isen, ya nice okumaktır
Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın
Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca
Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar
Aşk aşıkı şir eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder
Dervişlik baştadır, tacda değil Kızdırmak oddadır, sacda değil
Benim uçmak neme gerek, hergiz gözüm ona bakmaz
Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri İsteyene ver onları, bana seni gerek seni
Ya Rabbena hayreyle,
Muhammed'e yâr eyle,
Kabrimizi nur eyle,
Kabre vardığım gece
Ben gelmedim dâvi (dava) için,
Benim işim sevgi için
Aşkın yeri gönüllerdir,
Gönüller yapmaya geldim
Akıl bir kişidir, Allah'a bakar
Uyarsan akla uy, ol buhl'ı (cimriliği) yakar
Akıl, adl (adalet) ıssı (sahibi) bir ulu kişidir
Medet etmek sana onun işidir
Gelin taniş olalım, işi kolay kılalım
Sevelim sevilelim, dünya kimsye kalmaz
Eğer aşkı sever isen can olasın
Kamu derdine hem derman olasın
Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağacaTürlü türlü cefanın Adını aşk koymuşlar
Aşk aşıkı şir eder,
Aslanı zencir eder,
Katı taşı mum eder
Dervişlik baştadır, tacda değildir, Kızdırmak addadır, saçta değildir
İlim, kendini bilmektirDağlar nice yüksek ise, yol anın üstünden geçerDünyada dertsiz baş olmaz Derd'olanın ahı dinmez
Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen
Bu dünyaya gelen giderYürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır?Eğer bir müminin kalbin kırarsan
Hak'ka eylediğin secde değildir
Aklı olan korkmak gerek Nefs elinden, hırs elinden
Nefstir seni yolda koyan, Yolda kalır nefse uyan
Sabır saadeti ebedi kalır
Sabır kimde ise o nasib alır
Eğer hor eğer hürmet Kişiye sözden gelir
Zehr ile pişen aşı Yemeğe kim gelir
Beni bende demen bende değilem, Bir ben vardır bende benden içeri
Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz
Biz kimseye kin tutmayız ağyar dahi dosttur bize
Nerde ıssızlık var ise mahalle vü şardır bize
Adımız miskindir düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız kamu âlem birdir bize
İnsanları birbirine karşı emniyete, güvene ve asayişe, dürüstlüğe davet ederken, başkaları için tuzak kuran, fenalık ve kötülük düşünenleri uyarırken şöyle seslenir;
Zinhâr gönül evinde tutma yaman endişe
Berikiyçün kuyu kazan âkıbet kendi düşe
İnsanoğlunu, şerre ve fenalığa sevkeden nefis ve şeytanı, en kuvvetli düşman olarak bilen Yunus, şayet kavga edilecekse düşman olarak nefsin yeterli olduğunu ifade ederken;
Hakikate bakar isen nefsin sana düşman yeter
Var imdi git nefsin ile vuruş savaş tokuş yürü
Yunus, kendi mektebinin düsturlarını şiirlerinde tavsif ederken kaba-saba, insanlıktan nasibini almamış, ahlâk ve terbiyeden uzak kimselerin, kabalıkları hatta onların tecavüzlerinin dahi karşısında, İsa peygamberin Kitab-ı Mukaddes'te "sana bir kimse sille vurursa öbür yüzünü çevir" öğüdünde olduğu gibi davranmayı ve buna hiç aldırmamayı tavsiye eder;
Dövene elsiz gerek sövene dilsiz gerek
Derviş gönülsüz gerek sen derviş olamazsın
Sevgi ve hoşgörüyü hayatına hayat yapan Yunus, bir gönül kazanmanın hacca gitmek kadar sevablı ve mühim olduğunu, gönül tahtında Allah'ın bulunduğunu ve bu makamın hiç bir surette incitilmemesi gerektiğini, kalp kırıp gönül yıkmanın Kabetullah'a zarar vermekle eşit, gönül yıkan kimsenin iki dünyadada bahtsız olacağını vurgularken şöyle seslenir;
Aksakallı bir koca bilemez hâli nice
Emek vermesin hacce bir gönül yıkar ise
Gönül Çalab'ın tahtı Çalab gönüle baktı
İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise
Yüz kez hacca vardın ise yüz kez kaza kıldın ise
Bir kez gönül yıktın ise gerektir çekesin âhı
Sorun bana aklı eren gönül mü yeğ Kâbe mi yeğ
Ben eydürem gönül yeğdir gönüldür hakkın durağı
Cennet maksadıyla yaşamını idame ettiren ve bu hedef için çaba sarfeden âdemoğluna, cennet sermayesinin bir gönlü tamir etmek ve bir kalp ele geçirmek olabileceğini nasihat eder. Bunu, diğer farz olan ibadetlerle aynı tutan Yunus, yetmiş iki milletin dahi elini yüzünü yıkadığını, suretin çok da mühim olmadığını siretin pak, niyetin halisliğinin önemini anlatırken, âşıklar, gerçek sevenler safına sadık bir insan olarak girmenin yolunun kalp çizgisinden ve gönül elde etmekten geçtiğini, hiç bir milleti birbirinden ayırmadan, onları yaratandan dolayı, teh-i kalpten sevmenin vücubunu hatırlatır. İbadet ve taatin de, ancak gönüllere karşı şefkatli ve mihribanca davranmanın neticesinde anlam kazanacağını, bütün insanlığa bir gözle bakmanın ırk, din, renk, milliyet mefhumlarının öne çıkarılmaması gerektiğine inanan bu arif, böyle düşünmeyen kimselerin hakikate karşı durduklarını söyler;
Yunus ferâizdir tutgıl gönüller evini yapgıl
Hakk bulmayı diler isen gönüllerde kur tuzağı
Uçmak uçmak dediğin girmeyi dilediğin
Uçmağın sermayesi bir gönül etmek gerek
Yetmiş iki millete kurban ol âşık isen
Ta âşıklar safında tamam olasın sâdık
Bir kez gönül yıktın ise şol kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil
Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan
Halka müderris ise hakikate âsidir
On üçüncü yüzyılın bu hakikat aşığı, insanın dünyaya geliş gayesinin sevgi, muhabbet, barış ve hoşgörmek olduğunu, hiç bir surette kavga ve gürültünün müşkilleri çözmede bir vesile olamayacağını, tanışıp kaynaşmayla meselelerin halledilebileceğini, dünyaya geliş maksadının insanlar arasında fasıl değil vasıl sağlamak olduğunu, fena ender fena olan dünyanın, bu kara kâsenin, süslenip delikanlılara genç görünmeye çalışan dul, ihtiyar kadının hiç kimseye vefa etmediğini ifade ederken, kısa ömürde en kazançlı ve bereketli ticaretin gönül ele geçirmek olacağını söyler;
Ben geldim sevgi için gönüller dost avı için
Ben gelmedim davâ için gönüller yapmaya geldim
Gelin biz tanışalım işi kolay kılalım
Sevelim sevilelim dünyada kimse kalmaz
Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca
Türlü türlü cefanın Adını aşk koymuşlar
Aşk aşıkı şir eder
Aslanı zencir eder
Katı taşı mum eder
Dervişlik baştadır tacda değildir
Kızdırmak addadır saçta değildir
İlim kendini bilmektir
Dağlar nice yüksek ise yol anın üstünden geçer
Dünyada dertsiz baş olmaz
Derd'olanın ahı dinmez
Cümleler doğrudur sen doğru isen
Doğruluk bulunmaz sen eğri isen
Bu dünyaya gelen gider
Yürü fani dünya sana gelende gülmüş var mıdır
Eğer bir müminin kalbin kırarsan
Hak'ka eylediğin secde değildir
Aklı olan korkmak gerek
Nefs elinden hırs elinden
Nefstir seni yolda koyan
Yolda kalır nefse uyan
Sabır saadeti ebedi kalır
Sabır kimde ise o nasib alır
Eğer hor eğer hürmet
Kişiye sözden gelir
Zehr ile pişen aşı
Yemeğe kim gelir
Beni bende demen bende değilem
Bir ben vardır bende benden içeri
Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz

#2879

 
© 2015 - 2021
AŞK